Drastično manja ulaganja u BiH

Objavljeno prije 2 godine

Vijeće ministara BiH upoznato je s dokumentom Analiza direktnih stranih ulaganja u BiH za 2015. godinu i BiH i države regiona u izvještajima međunarodnih organizacija, koji je pripremila Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH.

Direktna strana ulaganja u BiH u 2015. godini iznosila su oko 477 miliona KM i za 38,9 posto su manja u odnosu na 2014. godinu.

Na sjednici je konstatirano da su neophodne aktivnosti svih nivoa vlasti kako bi se unaprijedili uvjeti poslovanja i konkurentnost Bosne i Hercegovine.

Projekcije Direkcije za ekonomsko planiranje predviđaju rast udjela direktnih stranih ulaganja u BDP-u u narednih nekoliko godina. Tako bi udio direktnih stranih investicija u BDP-u BiH u 2017. godini trebao biti 2,6, posto, a u 2018. godini 2,9 posto.