Iznos za finansiranje institucija BiH ostaje na dosadašnjem nivou

Objavljeno prije 1 godina

Fiskalni savjet BiH jučer je u Sarajevu utvrdio Prijedlog dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2018-2020. godina kojim budžet institucija BiH i predviđeni iznos za finansiranje institucija BiH od indirektnih poreza ostaju na istom nivou kao i prethodnih godina – 950 odnosno 750 miliona KM.

Globalni okvir strateški je dokument kojim se analiziraju i predviđaju makroekonomski pokazatelji i poreski prihodi na osnovu kojih se dalje kreiraju fiskalni ciljevi i fiskalne politike za određeni vremenski period, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Savjeta ministara i predsjedavajući Fiskalnog savjeta Denis Zvizdić.

Globalni fiskalni okvir usvojen je sa pet glasova za i jednim uzdržanim. Srna saznaje da je Zvizdić bio uzdržan.