Kolike su naftne rezerve Federacije koje plaćaju građani

Objavljeno prije 2 godine

Građani Federacije plaćaju fening po svakom litru goriva, koji bi trebao da se odvaja za rezerve naftnih derivata u Federaciji. Ovaj zakon je na snazi skoro pune tri godine, od augusta 2014. godine.

U 2016. je na ovakav način od građana prikupljeno oko devet miliona KM, potvrđeno je iz Vlade FBiH.

Federacija Bosne i Hercegovine, ipak, još uvijek ima vrlo skromne naftne rezerve. Zalihe u Federalnim robnim rezervama su neznatne, a Operator Terminala Federacije još nije uspio osposobiti sve skladišne kapacitete, piše novinska agencija Patria.

U skladu sa međunarodnim odredba obavezne zaliha jedne države se uspostavljaju kao 61-dnevna potrošnja nafe i naftnih derivata, ili kao prosječni 90-dnevni neto-uvoz, ovisno o tome koja količina je veća.
Uzimajući u obzir parametre 61-dnevne potrošnje nafte i naftnih derivata u Federaciji, ovaj bh. entitet bi trebao imati oko 204.000.000 litara naftnih derivata u rezervi.

Ima li Federacija te količine?

Iz Terminala Federaciji BiH za Patriju objašnjavaju da, iako je pomenuti zakon na snazi od augusta 2014., značajne prilive sredstava Operator je ostvario tek tokom 2016., zbog kašnjenja u donošenju podzakonskih akata.

– Zakonom o naftnim derivatima u FBiH osnovano je društvo ‘Operater – Terminali Federacije’ d.o.o. Sarajevo, koje je uspostavljeno kao jedino nadležno za uspostavu rezervi naftnih derivata u FBiH.

Za uspostavu rezervi naftnih derivata Zakonom je određeno i plaćanje takse u iznosu od 0,01 KM po litru goriva.

Vlada FBiH za svaku godinu donosi posebnu Odluku o namjenskom utrošku takse na naftne derivate, kojom su propisani omjeri utroška prikupljenih sredstva za investicije u sanaciju terminala, za nabavku i osiguranje naftnih derivata, te za troškove rada Operatora.

Operatoru su na korištenje i upravljanje dodijeljeni terminali tečnih goriva u Blažuju, Bihaću, Mostaru i Živinicama, ukupnog kapaciteta 117.000 kubnih metara, ali zbog raznih razaranja, zastarjelosti opreme, posljedice poplava iz 2014., niti jedan terminal nije bio u upotrebljivom stanju, niti je bio uknjižen 1/1 na Federaciju BiH.

Operator je u proteklom periodu pokrenuo aktivnosti uknjižbe, i već su na Federaciju uknjižena dva terminala (Bihać i Živinice) dok se uknjižba ostalih terminala čeka u 2017.

Također, Operater je poduzeo i niz tehničkih, pravnih i drugih aktivnosti sa ciljem otpočinjanja uspostave rezervi naftnih derivata u FBiH.

Na ovaj način će Operator biti osposobljen da odgovori i na Direktivu Evropske Komisije kojom su propisane Obavezne zalihe nafte i naftnih derivata koje mora da ima svaka država prije nego postane članica EU.

Iz Terminala objašnjavaju da pored postojećih, Operatoru u FBiH će biti potrebno dodatnih oko 170.000 kubnih metara skladišnog prostora. Zbog toga su isprojektirali povećanje trenutnih kapaciteta na terminalu Živinice, a bit će potrebno obnoviti i devastirane vojne terminale u Misoči kod Ilijaša, Pokoju u Bihaću, Pajtovom hanu kod Vareša, koji su također dodijeljeni Operatoru.