Potvrđeno: Ukinut ”bijeli hljeb”!

Objavljeno prije 2 godine

Vijeće ministara BiH danas je van snage stavio odluku o ostvarivanju prava funkcionera u vlasti na nivou BiH na “bijeli hljeb”.

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, Savjet ministara BiH donio je odluku o stavljanju van snage odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih lica i imenovanih funkcionera u institucijama BiH.

Iz Vijeća ministara BiH saopšteno je da je s obzirom na to da je na snagu stupio Zakon o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim je član 48 brisan, više ne postoji pravni osnov za važenje ove odluke