Predstavnički dom FBiH danas o zakonima o porezu na dohodak i doprinosima

Objavljeno prije 2 godine
Foto: Arhiv

Poslanici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta danas bi trebalo da se očituju o novim zakonskim rješenjima koji se odnose na porez na dohodak i doprinose.

Svrha zakona o porezu na dohodak je “osigurati javni prihod za budžete kantona, kroz namet poreza na dohodak fizičkim licima rezidentima Federacije i nerezidentima koji ostvaruju dohodak na teritoriji Federacije”. Namjera Vlade FBiH je, kao predlagača zakona, da se smanji porez na niska primanja i proširi osnovica dohotka za do sada neoporezive naknade i prihode.

“S ciljem zaštite dohotka iz osnove radnog odnosa, a koji su u iznosi ispod 700 KM na mjesečnom nivou, uvodi se lični odbitak koji će se odraziti kao nulta stopa poreza na dohodak na primanja do 700 KM. Na ovaj način uposlenici sa primanjima do 700 KM oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak”, stoji u obrazloženju Nacrta zakona o porezu na dohodak.

Proširenje poreske osnovice, predviđa se, na način da se uključuju naknade na ime toplog obroka, prijevoza i regresa prilikom obračuna poreza, koje dosad nisu bile oporezovane niti su na njih plaćali doprinosi iz kojih zaposlenik stiče pravo na penziju ili na zdravstvo ili na naknadu prilikom prestanka rada.

Pored toga, predloženo je smanjene stope doprinosa koju su dosad plaćali poslodavci sa 41,5 posto na 33 posto, što će uticati na zadržavanju istih troškova poslodavca na minimalnim primanjima zaposlenih, ali će se smanjivati njegovi troškovi kod zaposlenih sa većim primanjima.

Obračun poreza na dohodak će se vršiti na način da se od ukupnog prihoda umanje obavezni doprinosi od 33 posto i lični odbitak od 700 KM mjesečno, i na tako dobivenu osnovicu primijene stope poreza.

Porez na dohodak će se obračunavati primjenom progresivnih poreznih stopa – 13 posto na iznos osnovice do 800 KM mjesečno ( 9.600 godišnje), i po stopi 20 posto na razliku osnovice veće od 800 KM mjesečno (više od 9.600 godišnje).

Poslanici će na dvodnevnom zasjedanju razmatrati i nacrte zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, te Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu i predložena zaduženja kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Razvojnu politiku javnih finansija i Projekt podrške zapošljavanju.