Prodaje se “Metalurg City Centar” u Zenici

Objavljeno prije 2 godine

Početkom ove sedmice u dnevnim novinama objavljen je poziv za javno nadmetanje za prodaju nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika NBI Ćurić d.o.o.

Ukupna procijenjena vrijednost Metalurg City Centra je 17.055.238 KM. Inače, ovaj objekat se prodaje po odredbama Zakona o izvršnom postupku, a prvo javno nadmetanje će biti održano 14. februara ove godine u 14 sati u Općinskom sudu u Zenici.

Pravo učešća u ovom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja tri dana prije nadmetanja uplate sredstva osiguranja (10.000 KM) i ista budu evidentirana na transakcijskom računu.

Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos postignute cijene u roku od 30 dana.

Metalurg City Centar, koji je u vlasništvu NBI Ćurić d.o.o. i nad kojim je upisano založno pravo u korist HETA d.o.o. Sarajevo i Uprave za indirektno oporezivanje, možete pogledati svaki dan od 9 do 14 sati.