Edhem Fejzić - Zenit.ba
15 C
Zenica
Srijeda, August 22. 2018.

Edhem Fejzić

Podnesena inicijativa za izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u FBiH

Imajući u vidu da je članom 159. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH propisano da „Inicijativu za donošenje zakona mogu pokrenuti skupštine kantona, gradska...