Vijeće ministara BiH usvojilo program od 18 ekonomskih reformi

Objavljeno prije 2 godine
Foto: Arhiv

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine (ERP) za 2017. – 2019. godinu, koji sadrži 18 prioritetnih strukturnih reformi, među kojima je više od polovine reformi koje će zajednički provoditi država i entiteti, odnosno entiteti zajedno.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine (ERP) za 2017. – 2019. godinu, koji predstavlja sveobuhvatan plan strukturnih reformi koje će vlasti u BiH provesti radi poboljšanja ekonomskog rasta, konkurentnosti, očuvanja fiskalne i makroekonomske stabilnosti uz nastavak restriktivne fiskalne politike i provođenja mjera štednje u institucijama vlasti.

Ovogodišnji ERP sadrži 18 prioritetnih strukturnih reformi, među kojima je više od polovine reformi koje će zajednički provoditi država i entiteti, odnosno entiteti zajedno, što je značajan napredak u odnosu na ranije programe i rezultat je bolje koordinacije u njegovoj izradi.

Program ekonomskih reformi rezultat je zajedničkog rada predstavnika ministarstava Vijeća ministara BiH, Centralne banke BiH, koordinatora imenovanih u ime Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, predstavnika entitetskih ministarstava, Direkcije za ekonomsko planiranje i saradnje s Evropskom komisijom i Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj.

80 miliona dolara podrška entitetima za reforme

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu vrijednom 80 miliona američkih dolara između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojnu politiku javnih finansija.

Riječ je o povoljnom IBRD fleksibilnom zajmu čiji uvjeti se određuju na pregovorima i koji
omogućava zajmoprimcu da odredi uvjete otplate do 35 godina i grejs period do 19 godina.

Ministarstvo finansija i trezora nakon završenih pregovora dostavit će Vijeću ministara BiH Nacrt sporazuma o zajmu.

Prioritet odgovori na pitanja iz Upitnika EK

Vijeće ministara BiH zadužilo je nadležne institucije Vijeća ministara BiH i preporučilo vladama entiteta, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i vladama kantona da zaduže svoje institucije da se prilikom pripreme odgovora pridržavaju ,,Smjernica za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije (EK) za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo” koje su usvojene na 51. sjednici Vijeća ministara BiH.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH zadužena je da organizira proces prevođenja odgovora na engleski jezik na pitanja iz Upitnika EK, te redovno informira javnost o toku priprema odgovora na pitanja iz Upitnika EK.

Institucije u BiH trebale bi do 31. 1. 2017. godine pripremiti odgovore na Upitnik EK, a do kraja februara ove godine radne grupe će tehnički finalizirati i potvrditi odgovore BiH.

Regulisanjepograničnog prometa sa Srbijomi Hrvatskom

Kada je riječ o regulisanju pograničnog prometa, utvrđen je i Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o pograničnom prometu, kojim se stanovništvu nastanjenom u pograničnom području olakšava prelazak preko zajedničke državne granice.

Uspostavljanje pograničnog režima omogućit će građanima, koji imaju prebivalište u dubini od 10 kilometara od zajedničke državne granice, prelazak granice s pograničnom propusnicom, čime dvije države jačaju međusobne odnose.

I sa susjednom Hrvatskom Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju granične procedure za željezničke granične prijelaze Šamac – Slavonski Šamac i Čapljina – Metković na mediteranskom koridoru (Koridor Vc).

Sporazumom se, između ostalog, utvrđuju principi za ubrzanje i pojednostavljenje graničnih procedura u prometu za željezničke granične prijelaze Šamac – Slavonski Šamac i Čapljina – Metković, čime se smanjuje vrijeme zadržavanja vozova na graničnom prijelazu.
BiH-Austrija

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i roba.

Sporazum bliže uređuje pitanja međunarodnog prijevoza putnika i roba između dvije države ili u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i prijevoza putnika i roba između teritorije jedne države i treće zemlje s vozilima registriranim na teritoriji druge potpisnice sporazuma.
Ovaj sporazum zamijenit će tri sporazuma između BiH i Austrije u oblasti međunarodnog cestovnog prometa.