Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio novi zakon o PIO, u penziju i sa 15 godina staža

Objavljeno prije 2 godine
Foto: Arhiv

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sa 53 glasa “za”, jednim suzdržanim i 20 protiv usvojio je predloženi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO), koji će stupiti na snagu 1. jula ako ga na sutrašnjem zasjedanju podrži i Dom naroda.
“Primjenom novog zakona bit će zadržana postojeća prava iz PIO (starosna, invalidska i porodična penzija, prava osiguranika s promijenjenom radnom sposobnošću i pravo po osnovu fizičke onesposobljenosti). Nije došlo do povećavanja potrebnog broja godina života niti penzijskog staža. Uvedena je mogućnost ostvarivanja prava sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, a zadržana je i prijevremena penzija i za žene i muškarce uz blago podizanje uvjeta i pravedne odbitke”, izjavio je dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nakon usvajanja zakona.

Naglašava da se uvodi pravo na posmrtninu kao jednokratno pravo, napušta sistem isplatnog koeficijenta, uvodi novi sistem utvrđivanja visine penzija kroz uvođenje bodovne formule, a visina penzija zasniva se na stažu osiguranja i uplaćenih doprinosima.

“Novi zakon predviđa i mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz tzv. najnižu penziju i to u dosadašnjem iznosu (326 KM) koja će se dalje usklađivati s porastom troškova života. Najniža penzija pripadala bi svima koji ispunjavaju uvjete za penziju”, istakao je Drljača.

Navodeći da se uvodi i trezorsko poslovanje nosioca osiguranja kaže da svi prihodi od doprinosa za PIO slijevali bi se na jedan “budžetski račun” iz kojeg bi se praktično vršila isplata penzija.

Takav pristup, dodaje, osigurao bi veću transparentnost u trošenju javnih sredstava te blagovremenu i redovnu isplatu penzija.

“Uvodi se redovno i transparentno usklađivanje penzija, naime, vrijednost općeg boda se usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plate u Federacije BiH u prethodnoj godini, a penzije se usklađuju prema procentu porasta troškova života na godišnjem nivou u Federaciji u prethodnoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku”, kaže Drljača.

Propisano je proširenje obuhvata osnova za utvrđivanja visine penzije. Sve naknade ostvarene po osnovu rada u privrednom društvu ili organizaciji, organa upravljanja ili nadzora, na osnovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora za koju je plaćen doprinos za PIO ulaze u penzioni osnov.

“Stvoren je zakonski osnov za uvođenje adekvatnih stopa doprinosa za tzv. beneficirani radni staž odnosno staž s uvećanim trajanjem”, dodao je Drljača.

Poručio je da i druga zakonska rješenja dovode do smanjenja pritiska na penzijski sistem, jer postepeno pooštravaju uvjete za ostvarivanje prava na starosnu i porodičnu penziju, uz izuzetke koji su primjereni socioekonomskim prilikama u FBiH.

“Predložena rješenja nisu idealna ali u svakom slučaju poboljšavaju sistem PIO i obezbjeđuju njegovu dugoročnu finansijsku stabilnost što uz činjenicu da nema umanjenja stečenih prava, svakako predstavlja poboljšanje u odnosu na postojeći zakon o PIO”, zaključio je Drljača.