Ako se danas ne pronađe tijelo Aldina Mulića, obustavlja se potraga na rijeci Miljacki

Objavljeno prije 12 mjeseci

Pretraživanjem preostalog dijela korita rijeke Miljacke do ušća u rijeku Bosnu, danas će biti nastavljena potraga za Aldinom Mulićem (28) koji je u rano jutro 13. decembra upao u Miljacku u sarajevskom naselju Dolac Malta.

Nakon što je jučer u dva navrata podignuta brana na Bentbaši i značajno smanjen nivo vode rijeke Miljacke, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) po izuzetno lošem i maglovitom vremenu dva puta su se spuštali u hladnu rijeku i do mraka pretražili bukvalno svaki metar korita.

Kako neke lokacije u jučerašnjoj pretrazi korita rijeke Miljacke zbog dubine vode preko dva metra, i nepristupačnosti, nisu mogle biti detaljno pretražene danas će se još jednom u jutarnjim satima podići brana na Miljacki kako bi se za tri-četiri sata ove lokacije detaljno pretražile. Planirana je pretraga četiri lokacije koje će danas biti intenzivnije pregledane. Prva dionica je od parkinga RTV Doma prema ASA autu (općina Novi Grad Sarajevo) u dužini od 400 metara. Druga dionica se nastavlja na prvu od FIS-a nizvodno, treća dionica je iza bivše fabrike “Zora” dok je četvrta dionica, odnosno lokacija od mosta kod Vize (Wisa TC).

Prije početka današnje pretrage timovi su dobili karte sa svojim početnim pozicijama. Planirano je da se pretraživanje korita rijeke Miljacke danas završi, a ako tijelo Aldina Mulića ne bude pronađeno bit će isključena mogućnost da se ono nalazi u Miljacki, pa će se potraga nastaviti nizvodno rijekom Bosnom.

Pored potražnih i ronilačkih timova FUCZ i čamaca, u današnju potragu će se uključiti i pripadnici GSS iz Foče. Kao i prethodnog dana, potragu će nastaviti i pripadnici Gorske službe spašavanja općine Novi Grad Sarajevo.