Copyright

Preuzimanje sadržaja, vijesti ili slike, nije dozvoljeno bez odobrenja izdavača. Sadržaj na portalu Zenit.ba zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH.

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove portala Zenit.ba.

Portal zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa Vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Pozivamo Vas  da se u komentarima suzdržite od govora mržnje. Kao korisnik internet sadržaja saglasni ste da nećete pisati vulgarne, klevetničke, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje u komentarima. Kao korisnik interneta odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete na forumu i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom foruma ili komentara.

Rad administratora i moderatora:

  • administrator/moderator ima pravo obrisati svaki sadržaj, bez najave i objašnjenja;
  • svakom korisniku može biti zabranjen pristup forumu i komentarima, bez najave i objašnjenja;
  • svaki korisnik će biti banovan ukoliko krši uslove korištenja;
  • administrator/moderator ima pravo, ali ne i obavezu, brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja;
  • administrator/moderator foruma zbog obimnosti posla nije u mogućnosti niti je dužan obrisati sve poruke koje krše uslove korištenja;
  • administrator/moderator nije dužan niti je u mogućnosti odmah reagovati i ukloniti poruke koje krše uslove korištenja.

POSTUPAK U SLUČAJU ŽALBE NA OBJAVLJENI SADRŽAJ

Pritužbe i /ili demanti na objavljeni sadržaj možete uputiti na mail: [email protected] ili putem pošte na adresu Huseina Kulenovića broj 2, 72000 Zenica.

Putem aplikacije “KAKO ULOŽITI PRIGOVOR” na web stranici Regulatorne  agencije za komunikacije građanima se omogućava ulaganje prigovora Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) u vezi sa pružanjem usluga iz područja audiovizuelnih medijskih usluga, telekomunikacija i korištenja radiofrekvencijskog spektra. (https://www.rak.ba/complain)