Austrija ima veliki interes da podrži BiH na evropskom putu

Objavljeno prije 2 godine

Bosna i Hercegovina i Republika Austrija organiziraju konferenciju ministara unutrašnjih i vanjskih poslova pod nazivom „Oblikovanje naše zajedničke budućnosti“.

Ovaj skup je nastavak aktivnosti sa konferencije održane u martu 2015. godine u Beču i usvojene Bečke deklaracije – Borba protiv nasilnog ekstremizma i terorizma.

Cilj konferencije je da se analiziraju mjere koje su poduzimane u protekle dvije godine, te planiranje budućih koraka u borbi protiv terorizma i radikalizma. Na konferenciji učestvuju predstavnici 13 zemlja iz regiona i EU, te EUROPOL-a, OSCE-a, nevladinog sektora, akademske zajednice i mladih.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je u Sarajevu održao bilateralni sastanak s ministrom unutrašnjih poslova Savezne Republike Austrije Wolfgangom Sobotkom.

Razgovarano je o jačanju bilateralne i policijske saradnje, posebno iskorištavanje mogućnosti koje pruža Konvencija o policijskoj saradnji zemalja Jugoistočne Evrope (PCC SEE), ali i uspostavljanje novih regionalnih projekata koji bi omogućili bržu i efikasniju razmjenu podataka i policijsku saradnju.

Također, razgovarano je o zajedničkoj borbi protiv terorizma te je kao pozitivan primjer navedena zajednička akcija BiH i Austrije u kojoj je uhapšeno više osoba u Beču i Gracu. Problem sa kojim se suočavaju obje zemlje su osobe koje se bore na ratištima u Siriji i Iraku na strani terorističkih organizacija, te je konstatovano da je neophodno nastaviti pravovremenu razmjenu svih informacija i saradnju sigurnosnih agencija u ovoj oblasti.

Ministar Sobotka je istakao da Austrija ima veliki interes da podrži BiH na evropskom putu te da će se ta saradnja nastaviti i u budućnosti kroz direktnu pomoć ali i obuke i prijenos iskustava kako bi BiH što prije ispunila potrebne uslove i standarde u sigurnosnom sektoru.