BiH poboljšava sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom

Objavljeno prije 7 mjeseci

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Nacrt ugovora o slobodnoj trgovini s Turskom.
Novi ugovor je bolji nego dosadašnji ugovor o slobodnoj trgovini koji je tri puta mijenjan.

Najvažnije je da je prvi put u ugovor unesena odredba koja se tiče obaveze Turske da Bosni i Hercegovini svake godine obezbijedi kvotu za izvoz mesa u Tursku, obzirom da su goveđe meso i druge vrste mesa do sada bile na punoj carinskoj stopi, bez umanjenja carine, s tim da je turska vlada jednostranom odlukom svake godine odobravala određenu količinu”, pojasnio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Šarović.

Druge dvije ključne izmjene, prema njegovim riječima, odnose na otvaranje pristupa tržištu usluga i javnim nabavkama, koji su do sada bili zatvoreni.

Nacrt ugovora s izvještajem o obavljenim pregovorima Vijeće ministara uputilo je Predsjedništvu BiH na konačno izjašnjavanje.