FOTO: Pogledajte kako izgleda gradiliše dva tunela na trasi koridora Vc oko Zenice

Objavljeno prije 2 godine
Foto: Arhiv

Dionicu autoputa Vc kod Zenice, na dionici Gračanica – Drivuša, grade kompanije Euro-Asfalt i Strabag iz Austrije

Predstavnici kompanije “Euro-Asfalt” prisutnima su danas prezentirali planove za naredni period, te radove koji su do sada izvedeni na dionici dužine od oko šest kilometara, na kojoj su dva velika vijadukta od oko kilometar i po dužine, jedan most preko rijeke Bosne dužine 200 metara i dva tunela, jedan 1.000 i drugi 600 metara.

“Trasa je vrlo zahtjevna zbog vrlo složenih geoloških uslova s pojavom klizišta, tako da moramo raditi i dodatna tehnička rješenja u vidu armiranog nasipa, usjeka i zasjeka. Imamo ljude s iskustvom i već se bavimo svim problemima koji su pred nama, tako da jedan kompletan tim ide ovom trasom prema uspješnom planu i vjerujemo da ćemo sve završiti do novembra iduće godine”, izjavio je rukovodilac izvođenja radova Drago Franc.

Na ovoj dionici trenutno radi oko 750 zaposlenika, koji su do sada imali velikih geoloških problema u realizaciji ove dionice. Po riječima radnika koji obavljaju svoje zahtjevne zadatke ‘dionica koja se gradi je izuzetno teška i dobro je što se počela graditi na vrijeme’, tako da će se njenim završetkom imati puno jasnija slika o značaju ove dionice u koridoru Vc.

“Kroz čitavu dionicu nas prate loše geološke karakteristike terena s klizištima Klopče, Pehare, Talami i puno manjih klizišta koja nam otežavaju izvedbu projekta. Objekti koje radimo bit će vizuelno lijepi, s vijaduktom Babina rijeka koji je visine do 70 metara, zatim vijaduktom Pehare, a isto tako će biti i s tunelima, koji su za izvođenje radova jedni od težih objekta, s većim iskopom. Naravno, svaki dio trase ima svoje lokalne probleme koji se završavaju posebno i vjerujem da ćemo uspjeti sve završiti u planiranom roku”, ističe inženjer Euro-Asfalta Alaga Husić.

Danas su radilište ove dionice koridora Vc posjetili i studenti Univerziteta “Džemal Bijedić” iz Mostara, gdje su se upoznali o sistemu rada i izvođenju radova, zatim o stanju na gradilištu, odnosno imali su praktičnu terensku edukaciju.

Više na: https://www.zenit.ba/foto-pogledajte-kako-izgleda-gradilise-dva-tunela-na-trasi-koridora-vc-oko-zenice/

Posted by RADIO ZENIT on 6. April 2017