Izvršena uplata porodiljske naknade u ZDK

Objavljeno prije 5 mjeseci

Dana 07.12.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za: 

  • Stalnu novčanu pomoć za oktobar 2018.
  • Smještaj u drugu porodicu za oktobar 2018.
  • Opremu novorođenog djeteta za oktobar 2018.
  • Prehranu djeteta do 6 mjeseci za oktobar 2018.
  • Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za oktobar 2018.
  • Zaposlene porodilje za oktobar 2018.
  • Dodatak na djecu za oktobar 2018.
  • Refundacija troškova medicinskog vještačenja za oktobar 2018.