Nadzorni odbor o današnjoj Skupštini NK Čelika

Objavljeno prije 12 mjeseci

Nakon što je Nadzorni odbor od Upravnog odbora u proteklih deset dana, u više navrata, kako pismeno, tako i usmeno tražio dostavu prijedloga tačaka dnevnog reda i popratne dokumentacije za Prvu vanrednu sjednicu Skupštine NK Čelik Zenica, u petak, 22.12.2017. godine, nakon proteka svih datih rokova, konačno smo zaprimili prijedloge za dnevni red, bez popratne dokumentacije, te uz molbu za razumijevanje iz razloga što Upravni odbor očekuje dostavu istih u što skorije vrijeme (otvoreno pismo objavljeno na zvaničnoj stranici Kluba).

Jučer u 17,00 sati, od Upravnog odbora telefonskim putem smo obaviješteni da su dobili nepotpisani akt sačinjen od strane investitora, a da prijem istog, sa potpisom i ovjerom, očekuju u večernjim satima.

Kako su protekli svi rokovi za dostavu prijeldoga tačaka Dnevnog reda i popratne dokumentacije za Sjednicu Skupštine, Nadzorni odbor, shodno svojim statutarnim obavezama, a kako bi se ispoštovali barem minimalni uslovi za održavanje Sjednice, objavljuje Dnevni red koji je dostavljen od strane Upravnog odbora u trenutnoj formi, bez popratne dokumentacije. Određene tačke Dnevnog reda su tehničke prirode, dok su sve ostale predložene i u Dnevni red uvrštene po zahtjevu Upravnog odbora, kao organa koji je tražio sazivanje Skupštine.

Dakle, ovim putem konačno obavještavamo članove da će se Vanredna sjednica Skupštine održati kako je to i najavljeno, 26.12.2017. godine, u Velikoj Sali Grada Zenica, sa početkom u 17,00 h.

U dogovoru sa Tehničkim odborom Skupštine, molimo sve članove koji imaju namjeru da učestvuju na Skupštini u bilo kojem obliku, da u 16,00 h pristupe u Veliku salu Grada Zenica, a kako bi blagovremeno bili evidentirani, te preuzeli Dnevni red, popratnu dokumentaciju, te tehničku materijale za glasanje na Skupštini.

Shodno odredbi člana 45. Statuta NK Čelik Zenica, Nadzorni odbor, a po prijedlogu Upravnog odbora, objavljuje Dnevni red Prve vanredne skupštine NK Čelik Zenica:

1. Utvrđivanje broj prisutnih delegata Skupštine i potrebnog kvoruma-izvjestilac Tehnički odbor Skupštine;

2. Izbor Radnog predsjedništva Skupštine i zapisničara-predlagač Tehnički odbor Skupštine;

3. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine-predlagač Nadzorni odbor, po zahtjevu Upravnog odbora;

4. Usvajanje Odluke Skupštine NK „Čelik“ Zenica o ulasku investitora i Grada u NK „Čelik“ Zenica-izvjestilac Upravni odbor;

5. Potpisivanje protokola o ustupanju dijela upravljačkih prava NK „Čelik“ Zenica-izvjestilac Upravni odbor;

6. Odluka o usklađivanju Statuta NK „Čelik“ Zenica sa pozitivnim zakonskim propisima BiH kako bi investitor mogao nesmetano investirati u razvoj Kluba u skladu sa ugovorom o ustupanju dijela upravljačkih prava-izvjestilac Upravni odbor;

7. Razno.