NSRS suspendovala referendum o Sudu i Tužiteljstvu BiH

Objavljeno prije 1 godina
Foto: Arhiv

Narodna skupština Republike Srpske rano jutros stavila je van snage odluke o raspisivanju entitetskog referenduma o Sudu i Tužiteljstvu BiH i o izboru članova u Komisiju za provođenje referenduma.

Prihvaćeni su zaključci klubova poslanika SNSD-a, DNS-a, SP-a i SDS-K u kojim se, između ostalog, navodi da je potrebno odluku o provođenju referenduma o Sudu i Tužiteljstvu BiH vratiti na dnevni red i provesti je čim bude postignut konsenzus svih važnih političkih subjekata sa sjedištem u RS-u zastupljenih u Narodnoj skupštini Srpske i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Jedan od zaključaka je i da Narodna skupština podržava inicijativu da se organizira potpisivanje peticije sa pitanjem identičnim referendumskom pitanju o Sudu i Tužiteljstvu BiH.

Prihvaćen je i zaključak da su optužbe i presude pravosuđa na nivou BiH “očigledan dokaz selektivne pravde koja produkuje urušavanje autoriteta cjelokupnog pravosuđa, čime se stvara još veće nepovjerenje, udaljavajući se sve više od neophodnog pomirenja nakon rata u BiH”.

Nisu prihvaćeni amandmani i zaključci koje je predložio Klub poslanika NDP-a.

Nakon suspenzije referenduma okončan je rad NSRS-a.