Od 1. januara u RS-u se podiže starosna granica za odlazak u penziju

Objavljeno prije 12 mjeseci

U Republici Srpskoj od naredne godine biće povećana starosna granica za odlazak u penziju za osam, odnosno četiri mjeseca.

“Počev od 1. januara 2018. godine, prema odredbama Člana 41. i 42. a u vezi sa prelaznim i završnim odredbama Člana 178. i 179. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 134/11, 82/13 i 103 /15) propisano je da se do ispunjenja gornje granice uslova za starosnu penziju dolazi postepeno, uz povećanje granice godina života za osam odnosno četiri mjeseca”, saopšteno je iz Fonda PIO RS.

Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju su:

Osiguranik žena sa najmanje 15 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kad navrši u 2018. godini 64 godine i četiri mjeseca života.

Osiguranik sa 40 godina penzijskog staža ima pravo na starosnu penziju kad navrši u 2018. godini 57 godina i osam mjeseci života.

Osiguranik žena sa 35 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kad navrši u 2018. godini 55 godina i osam mjeseci života (Tabela u prilogu).

Uslovi za starosnu penziju po novom zakonu

Iz Fonda PIO podsjećaju da je članovima 177. i 178. Zakona o PIO propisano da se navedeni uslovi ne primjenjuju odmah stupanjem na snagu Zakona o PIO, već da se do tih krajnjih uslova za ostvarvanje orava ba staronu penziju dolazi postepeno do 2019. godine, odnosno 2025. godine.

Usklađivanje sa postojećim zakonom se radi svake godine pred kraj jednog drugog kalendarskog perioda. “Mi smo do sa rano išli u penziju, što smo imali ‘izleta’ kao što su na primjer vojna lica koja su u penziju išla i sa 35 godina života i 15 godina staža što je uveliko opteretilo fondove i zbog toga imamo najmanje penzije”, kazao je na Nezavinse Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera RS.

“Mi imamo malo ljudi da su puno radili u svom životu, sa 40 godina staža imamo svega 7,9 odsto penzionera. Da se na isti način išlo u federaciji kao kod nas, oni bi imali 550.000, a sada imaju 420.000 penzionera, vidite kolika je to razlika. Time hoću da skrenem pažnju da je osiguranje u RS postalo težak problem, sada dajemo 11 odsto bruto društvenog proizvoda na penzije”, navodi Rakulj.