Održana javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana Grada Zenica

Objavljeno prije 2 godine

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana Grada Zenica za period 2o16.- 2036. godine održana je 18.04.2017. godine u sali Gradskog vijeća Zenica.

Organizator javne rasprave je Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, a nosilac izrade dokumenta je Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona.

Pozvani su svi građani, pravna i fizička lica, institucije, ustanove i nevladine organizacije da se uključe u raspravu i svojim sugestijama i primjedbama pomognu izradi navedenog strateškog planskog dokumenta.

Prezentaciju Nacrta Prostornog plana održala je direktorica Kantonalnog zavoda Aida Sumbuljević.

U raspravi su učestvovali predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i pojedinci. Sugerisali su da se Planom zaštiti voda posveti više pažnje kao i izgradnji hidrocentrala na rijeci Bosni, zatim planiranju parking prostora u naselju Mokušnice.

Na skupu se govorilo o razvoju urbanog biciklizma i planiranju izgradnje biciklističkih staza i parkinga za bicikle te planiranju prostora za poslovne zone, zaštiti šuma i izvorišta pitke vode. Predloženo je da se pokrene inicijativa da Rudnik mrkog uglja vrati Gradu zemljište koje više ne koristi. Bilo je mišljenja da se KPD izmjesti iz Grada, a da kasarna na Bilimišću dobije drugu namjenu.

Neka od otvorenih pitanja nisu predmet ovog Plana, ali će svakako biti obuhvaćena drugim planskim dokumentima nižeg ranga, pojašnjeno je na ovom skupu.

Organizator javne rasprave će sve primjedbe, sugestije i mišljenja dostaviti Kantonalnom zavod za urbanizam i prostorno uređenje koji će shodno prihvaćenim primjedbama izvršiti izmjenu Nacrta plana. Nakon toga se utvrđuje Prijedlog Prostornog plana Grada Zenica i upućuje Gradskom vijeću na usvajanje.

Detaljne informacije, obavještenja i pojašnjenja Plana svi zainteresovani mogu dobiti u Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje u ulici M. Trabara broj 15, V sprat ili u Službi za urbanizam, imovnsko-pravne, poslove i katastar nekretnina ponedeljkom, srijedom i petkom u terminu od 10,00 do 12,00 sati.

Nacrt Prostornog plana Grada Zenica je objavljen na web stranici Grada www.zenica.ba u rubrici Aktuelnosti/Javne rasprave.

Javna rasprava traje do 16. maja 2017. godine.