“Osporavanjem predloženih izmjena Budžeta zaustavljen razvoj Zenice”

Objavljeno prije 10 mjeseci

Vezano za dešavanja na 26. sjednici Gradskog vijeća Zenica na kojoj su SDA, SBB, A-SDA i Sanja Renić odbacili Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu, Gradska uprava i gradonačelnik Zenice ističu da je Budžet za 2018. godinu izrađen u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine i po kontima iz Analitičkog kontnog plana za Budžet i budžetske korisnike, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Budžet za 2018. godinu sadrži sve standardne budžetske klasifikacije, baš kao i odbačeni Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu.

Današnjim saopćenjem za javnost naslova “Ovo je prva pobjeda u Zenici protiv katastrofalne politike Kasumovića, u oktobru slijedi konačna”, SDA je potvrdila kontinuitet jednoipogodišnjeg kažnjavanja građana Zenice zbog izbora nezavisnog kandidata Fuada Kasumovića za gradonačelnika. U naslovu se može prepoznati frustriranost za sve očitijim gubitkom podrške glasača i odlučnost da se finansijskim blokadama Grada, zaustave izgradnja puteva, rasvjete, dječijih igrališta, škola, ekonomskog razvoja, pa i reprogram poreznog duga NK Čelik.

Gradska uprava jedina je koja se brine i štiti interese svih građana Zenice, bez obzira na političku, vjersku i svaku drugu opredjeljenost, a gradonačelnik Kasumović je odgovorna osoba za Budžet, zbog čega donosimo demant nekih od netačnih navoda SDA i vijećnice Sanje Renić, a tiču se Budžeta i Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu.

1. Usvojenim Budžetom za 2018. godinu na organizacionom kodu Služba kabineta Gradonačelnika, ekonomski kod 614400 – 25 “Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (finansiranje aktivnosti definisanih Strategijom razvoja, finansiranje programa obrta i preduzeća i dr.)” planirana su sredstva u iznosu od 550.000,00 KM. U decembru 2017. godine, kada je usvojen Budžet za 2018. godinu, realizacija ovih sredstava planirana je kao transfer agenciji ZEDA, a koja bi po provedenom javnom pozivu izvršila raspored doznačenih sredstava krajnjim korisnicima, odnosno obrtnicima i preduzećima. Iz tog razloga sredstva su i planirana u grupi konta 614400 – Subvencije javnim preduzećima. Nakon raspisanog javnog poziva za ovu vrstu poticajnih mjera koju je Grad Zenica realizovao u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Zenica i Zeničkom razvojnom agencijom ZEDA, ugovori su potpisani sa direktorima 26 firmi i 13 obrtnika. Po zaključenim ugovorima Grad Zenica se obavezao da će direktno doznačiti sredstva obrtnicima i preduzećima. U skladu sa navedenim, a kako bi ispoštovali Analitički kontni plan za Budžet i budžetske korisnike, Služba za privredu i finansije je izvršila korekciju konta 614400 – Subvencije javnim preduzećima na konta 614500 – Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima. Iz svega se jasno vidi da sredstva nisu planirana kako to SDA tvrdi gradonačelnikovim prijateljima, nego zeničkim privrednicima.

2. Usvojenim Budžetom za 2018. godinu na organizacionom kodu Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, ekonomski kod 615100 – 240 – “Kapitalni transfer – učešće u sufinansiranju video nadzora Grada Zenica”, a koji se nalazi u grupi konta 615000 – Kapitalni transferi, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM. Pri izradi usvojenog Budžeta za 2018. godinu, ova sredstva su planirana kao kapitalni transfer koji se trebao doznačiti kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova, u cilju nabavke opreme – video nadzora. Međutim, tokom 2018. godine, Grad se obavezao da će provesti postupak javne nabavke za predmetnu opremu, te nakon izmirenja obaveze prema izabranom dobavljaču, istu ustupiti na upotrebu i korištenje kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova. Poštujući računovodsvena načela i principe, kao i analitički kontni plan, Služba za privredu i finansije izvršila je korekciju konta 615100 – Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, na konto 821300 – Nabavka opreme – učešće u sufinansiranju video nadzora Grada Zenica. Napominjemo da svaku nabavku opreme Grad Zenica mora evidentirati na kontima klase O – stalna sredstva i kontima klase 8 – kapitalne transakcije.

I na kraju, sa željenjem konstatujemo da reprograma poreznog duga NK Čelik nema bez usvajanja Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu. To je svima jasno osim SDA čiji su kadrovi odgovorni za višegodišnju agoniju jednog od simbola grada. Zbog čega je protiv rebalansa i reprograma bila vijećnica Renić o tome će račune polagati svojim glasačima, odnosno sugrađanima. Istina je, da su usvojenim budžetom Grada Zenica za 2018. na organizacionom kodu Službe za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti – pozicija tekući transferi za sport planirana sredstva u ukupnom iznosu 550.000 KM. Izvršenje sa danom 27.7.2018. godine iznosi 504.672,16 KM. Prijedlogom izmjena i dopuna budžeta za 2018. godinu na ovoj poziciji predloženo je povećanje od 200.000 KM i to s ciljem izmirenja obaveze Grada Zenica po osnovu Odluke Gradskog vijeća Zenica o isplati reprograma poreznog duga NK Čelik. S obziom na tok sjednice Gradskog vijeća i odluke SDA, A-SDA, SBB i vijećnice Sanje Renić, Gradska uprava odgovorno tvrdimo neće biti u mogućnosti 20.8.2018. godine platiti prvu ratu za reprogram.

Ukupno planirani iznos usvojenog Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu iznosi 51.232.780,00 KM, a isti iznos je i u koloni “Budžet za 2018 godinu” na rashodovnoj strani po prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu.

Gradska uprava – Press