Prezentacija rezultata projekta jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK

Objavljeno prije 1 godina

U Privrednoj komori ZDK održana javna prezentacija do sada postignutih rezultata Projekta pod nazivom: ˝Jačanje sistema srednje stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu, koji Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona implementira u okviru Programa Prilika Plus, a podržava Vlade Švicarske.

Projekat Komore se implementira u dva sektora, sektoru metaloprerade i sektoru tekstila, kože i obuće, a podržan je i od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Federalnog zavoda za zapošljavanje, putem sufinasiranja obuka nezaposlenih osoba.

Javnoj prezentaciji su prisustvovali svi ključni akteri Projekta Komore, predstavnik Ambasade Švicarske, gospodin David Kramer, predstavnici Programa Prilika Plus, zatim Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Zlatko Jelić, ministar za privredu ZDK, Anto Pešić, direktor Službe za zapošljavanje ZDK, predstavnica Pedagoškog zavoda, predstavnici Metalurškog instituta Kemal Kapetanović Zenica, direktori Mješovite srednje škole Tešanj, Mješovite srednje škole Kakanj, Mješovite srednje industrijske škole Zenica, Tehničke škole Zenica te predstavnici kompanija Koteks doo Tešanj, RM – LH doo Zenica, BME doo Tešanj i Arel doo Zenica. Implementacija Projekta Komore odvija se veoma uspješno, u skladu sa predviđenim dinamičkim planom, zaključak je prisutnih na javnoj prezentaciji.

Budući da postoji neusklađenost sistema srednjeg stručnog obrazovanja i potreba tržišta rada, Projekat Komore će u značajnoj mjeri doprinijeti poboljšavanju sadašnjeg kvaliteta sistema srednjeg stručnog obrazovanja, primarno u domenu praktične nastave, i to inoviranjem postojećih nastavih planova i programa, obukom nastavnika praktične nastave, umrežavanjem obrazovnih institucija sa kompanijama s ciljem obavljanja praktične nastave te nabavkom opreme za školske radionice u kojima se obavlja praktična nastava.

Projektne aktivnosti, rješavaju i negativne posljedice sadašnjeg sistema srednjeg stručnog obrazovanja, kroz obuke nezaposlenih osoba sa ciljem unaprjeđenja njihovih znanja, vještina i kompetencija neophodnih u savremenim procesima rada, kako bi povećali njihovu konkurentnost i omogući brže zapošljavanje. Na ovaj način, projektnim aktivnostima, stvara se platforma za sistemsko rješavanje problema neusklađenosti sistema srednjeg stručnog obrazovanja i potreba tržišta rada u Zeničko-dobojskom kantonu.

Predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kanton, od početka implementacije ovog Projekta daju puni doprinos za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti.