Savez RVI FBiH zahtijeva povećanje koeficijenta za isplatu invalidnina

Objavljeno prije 5 mjeseci

Savez RVI FBiH zahtijevat će da se konačno, nakon deset godina, poveća koeficijent za isplatu invalidnina, posebno zbog ratnih vojnih invalida koji su nezaposleni i koji primaju do 100 KM mjesečno, a takvih je veliki broj.

Istakao je ovo Esad Delić, predsjednik Saveza RVI FBiH.

– Deset godina je koeficijent blokiran. On je 0,94 i tražit ćemo od nove vlasti da se poveća na 1. Mnogo je onih s invaliditetom 20 do 50 posto, a primaju 47 do 100 KM invalidnine. Od toga se ne može živjeti. Od oko 30.000 RVI, sigurno je pola nezaposleno. To su mladi ljudi koji su ušli u rat i sada ih niko neće – kazao je Delić.

Poručio je da su ove godine posljednji put pristali da novac, koji se uštedi u budžetu FBiH na osnovu smrti ratnog vojnog invalida ili člana porodice šehida i poginulog borca, ide za neku drugu kategoriju. Ove godine riječ je o devet miliona KM, o čijoj je raspodjeli nedavno postignut sporazum i danas na to Vlada FBiH treba dati saglasnost.

– Tražimo trajna rješenja, da se za RVI poveća koeficijent, a da se za demobilisane borce iduće godine uspostavi fond. Ružno je što mora umrijeti jedan ratni vojni invalid kako bi preživio demobilisani borac – rekao je Delić i naglasio da je invalidnina koju primaju odšteta, koja im se isplaćuje u ratama.