Vijeće ministara BiH o Nacrtu izmjena Krivičnog zakona BiH

Objavljeno prije 2 godine

Vijeće ministara BiH danas bi trebalo da razmatra Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH te Nacrt zakona o izmjenama Zakona BiH o pomilovanju.

Predviđeno je i razmatranje novog teksta Prijedloga odluke o usvajanju Politike o saradnji s iseljeništvom.

Trebala bi biti razmatrana i Informacija o koordinaciji pripreme odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za politički i ekonomski kriterij za nivo BiH.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Prijedlog strateške platforme za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u BiH, Prijedlog akcionog plana provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za 2017. godinu kao i Izvještaj o radu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 2016. godinu.

Predviđeno je razmatranje i Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o kupovini/nabavci objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu; Prijedlog odluke o kupovini objekta za smještaj institucije BiH u Mostaru sa Izvještajem Komisije za provođenje postupka kupovine/nabavke objekta za smještaj institucije BiH u Mostaru kao i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu uredskog prostora u zgradi za smještaj institucija BiH u ulici Đoke Mazalića broj 5 u Sarajevu.