13.2 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  scattered clouds
  13.2 ° C
  13.2 °
  13.2 °
  59 %
  1.3kmh
  36 %
  čet
  18 °
  pet
  26 °
  sub
  27 °
  ned
  30 °
  pon
  23 °
  Vijeće ministara BiH zadužilo radne grupe da završe Upitnik Evropske komisije do 1. septembra Vijeće ministara BiH zadužilo radne grupe da završe Upitnik Evropske komisije do 1. septembra

  Vijeće ministara BiH zadužilo radne grupe da završe Upitnik Evropske komisije do 1. septembra

  Vijeće ministara BiH zadužilo radne grupe da završe Upitnik Evropske komisije do 1. septembra

  Vijeće ministara BiH usvojilo je izmjenu Odluke o izmjeni tarife administrativnih taksi kojom se vraća iznos ranije takse za gostujuće umjetnike u oblasti kulture. Time je riješeno pitanje na koje su ukazivali djelatnici iz oblasti kulture, a u vezi s velikim brojem posjeta i održavanjem raznih kulturnih manifestacija.

  Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Direkcije za evropske integracije o statusu i dinamici odgovaranja na Upitnik Evropske komisije koja će u kontinuitetu biti razmatrana na sjednicama Vijeća ministara BiH.

  Vijeće ministara BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, zadužilo je radne grupe da ubrzaju aktivnosti na tehničkoj finalizaciji odgovora kako bi se ovaj posao završio do 1. septembra ove godine.

  U Informaciji se navodi da je Republika Srpska početkom jula unijela odgovore za sva poglavlja u informacioni sistem te da je paralelno do 20. jula ove godine održano 25 sastanaka radnih grupa. Gotovo sve preostale radne grupe zakazale su sastanke, a očekuje se zakazivanje sastanaka još tri radne grupe. Radne grupe koje su održale sastanke tehnički finaliziraju odgovore.

  Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju za program Interreg V-B Jadransko-jonski CCI 2014TC16M4TN002 između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijećе ministara Bosne i Hercegovine, i Italije, koju predstavlja region Emilia-Romagna, Upravljačko tijelo transnacionalnog programa saradnje „Interreg V-B Jadransko-jonski (ADRION)“.

  Ovim sporazumom utvrđuje se finansiranje transnacionalnog programa aktivnosti saradnje, ukupne vrijednosti 117.918.198,00 eura, od čega se očekuje maksimalni doprinos Unije u okviru IPA II sredstava u iznosu l5.688.887,00 eura. Bosna i Hercegovina sudjeluje u sufinansiranju sa 66.176,50 eura za period 2014-2020, a ova sredstva bit će osigurana iz budžeta institucija BiH.

  Interreg V-B Jadransko-jonski program 2014-2020 (ADRION) uspostavljen je u okviru programa evropske teritorijalne saradnje (ETC) i obuhvata 31 regiju iz četiri različite ERDF-ove partnerske države (Italija, Slovenija, Grčka i Hrvatska) i četiri IPA-ine partnerske države

  (Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora). Program ADRION obuhvata široko transnacionalno područje s više od 70 miliona stanovnika.

  Istovremeno je utvrđen Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provedbi „Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014 – 2020“, kojim se definiraju odgovornosti država učesnica i aspekti sistema odgovornog upravljanja i finansijske kontrole.

  Ministarstvo finansija i trezora dostavit će prijedloge sporazuma i memoranduma s osnovama za njihovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović.

  Vijeće ministara BiH podržalo je zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti/bezbjednosti. Daljnje aktivnosti za zaključivanje ovog sporazuma vodit će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

  Na ovaj način bit će uspostavljena saradnja u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti, sprečavanja nedozvoljenog prometa nuklearnih i radioaktivnih materijala i pružanja adekvatnog odgovora u slučaju akcidenta u skladu s međunarodnim konvencijama i standardima u ovoj oblasti.

  Prioritet je zaštititi stanovništvo i životnu sredinu dviju država kod korištenja izvora jonizirajućeg zračenja i nuklearnih aktivnosti.

  Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nedozvoljene trgovine narkoticima i organiziranog kriminala

  Prema Sporazumu, BiH i Pakistan će sarađivati u prevenciji i suzbijanju krivičnih djela terorizma, krijumčarenja, krivotvorenja pasoša i viza, organiziranja ilegalnog transporta osoba preko međunarodnih granica, kao i djela teškog i organiziranog kriminala. Također, dvije države će uspostaviti zajedničku radnu grupu za daljnje jačanje saradnje u borbi protiv međunarodnog terorizma i ekstremizma.

  Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

  Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o uvođenju privremenih normi koje se odnose na identifikaciju životinja i kontrolu kretanja životinja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

  Cilj ove odluke je efikasna provedba vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože, u periodu od 90 dana. Nadzor nad njenim provođenjem vrše nadležna veterinarska inspekcijska tijela, o čemu izvještavaju nadležna tijela entiteta i Brčko Distrikta BiH, koja će izvijestiti Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

  Označavanje i kontrola kretanja životinja primarni je alat za potrebe kontrole zaraznih bolesti te planiranje mjera i utvrđivanje statusa zdravlja životinja, kako bi se osigurao nesmetan unutrašnji i međunarodni promet životinja i proizvoda životinjskog porijekla.

  Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o prihvatu i integraciji bosanskohercegovačkih državljana koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu Sporazuma o readmisiji u 2016. godini u kojoj se navodi da postoji dobra saradnja nadležnih institucija na svim nivoima u ovoj oblasti.

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će nastaviti unapređivati sistem koordinacije između svih uključenih institucija i organizacija na državnom i na nižim nivoima vlasti.

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u završnoj je fazi pripreme projekta ,,Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji” – faza 3, koji će ojačati sposobnost institucija BiH da odgovore na ubrzanu dinamiku prihvata bh. državljana koji se vraćaju po ovom osnovu.

  Prema ovoj informaciji, 1.939 osoba u prošloj godini vraćeno je u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji, što je značajno povećanje u odnosu na raniji period. Najveći broj povratnika u Federaciji BiH registriran je na području Tuzle (155), Sarajeva (79), Zenice (34), Visokog (20), Zavidovića (18), Živinica (18), Banovića (17), Travnika (14), dok je na području Republike Srpske najveći broj povrataka registriran na području Bijeljine (39) i Zvornika (30).

  Zbog trenutne migrantske krize u Evropi, samo iz SR Njemačke postoje najave za povratkom oko 4.000 državljana BiH kojima je odbijen zahtjev za azil.

  Vijeće ministara BiH upoznato je s Analizom održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom.

  Analizu je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora uz tehničku pomoć Svjetske banke, koristeći metodologiju koju je razvio Međunarodni monetarni fond.

  Ova analiza pretpostavlja da kreditni rejting BiH neće biti snižen u srednjoročnom periodu te da neće biti značajnijih povećanja referentnih kamatnih stopa i valutnih kurseva. Očekuje se da će Centralna banka BiH nastaviti da održava monetarnu stabilnost u skladu s aranžmanom valutnog odbora, prema odredbama Zakona o Centralnoj banci BiH te da neće biti značajnijih kašnjenja u implementaciji projekata koji se finansiraju ili se planiraju finansirati iz vanjskih izvora.

  Analiza daje ocjenu postojećeg stanja javne zaduženosti BiH i daje projekciju njenog razvoja u budućnosti, te definira glavne rizike koji mogu utjecati na održivost duga u srednjoročnom periodu.

  Vijeće ministara BiH usvojilo je izmjenu Odluke o izmjeni tarife administrativnih taksi kojom se vraća iznos ranije takse za gostujuće umjetnike u oblasti kulture. Time je riješeno pitanje na koje su ukazivali djelatnici iz oblasti kulture, a u vezi s velikim brojem posjeta i održavanjem raznih kulturnih manifestacija.

  Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Direkcije za evropske integracije o statusu i dinamici odgovaranja na Upitnik Evropske komisije koja će u kontinuitetu biti razmatrana na sjednicama Vijeća ministara BiH.

  Vijeće ministara BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, zadužilo je radne grupe da ubrzaju aktivnosti na tehničkoj finalizaciji odgovora kako bi se ovaj posao završio do 1. septembra ove godine.

  U Informaciji se navodi da je Republika Srpska početkom jula unijela odgovore za sva poglavlja u informacioni sistem te da je paralelno do 20. jula ove godine održano 25 sastanaka radnih grupa. Gotovo sve preostale radne grupe zakazale su sastanke, a očekuje se zakazivanje sastanaka još tri radne grupe. Radne grupe koje su održale sastanke tehnički finaliziraju odgovore.

  Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju za program Interreg V-B Jadransko-jonski CCI 2014TC16M4TN002 između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijećе ministara Bosne i Hercegovine, i Italije, koju predstavlja region Emilia-Romagna, Upravljačko tijelo transnacionalnog programa saradnje „Interreg V-B Jadransko-jonski (ADRION)“.

  Ovim sporazumom utvrđuje se finansiranje transnacionalnog programa aktivnosti saradnje, ukupne vrijednosti 117.918.198,00 eura, od čega se očekuje maksimalni doprinos Unije u okviru IPA II sredstava u iznosu l5.688.887,00 eura. Bosna i Hercegovina sudjeluje u sufinansiranju sa 66.176,50 eura za period 2014-2020, a ova sredstva bit će osigurana iz budžeta institucija BiH.

  Interreg V-B Jadransko-jonski program 2014-2020 (ADRION) uspostavljen je u okviru programa evropske teritorijalne saradnje (ETC) i obuhvata 31 regiju iz četiri različite ERDF-ove partnerske države (Italija, Slovenija, Grčka i Hrvatska) i četiri IPA-ine partnerske države

  (Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora). Program ADRION obuhvata široko transnacionalno područje s više od 70 miliona stanovnika.

  Istovremeno je utvrđen Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provedbi „Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014 – 2020“, kojim se definiraju odgovornosti država učesnica i aspekti sistema odgovornog upravljanja i finansijske kontrole.

  Ministarstvo finansija i trezora dostavit će prijedloge sporazuma i memoranduma s osnovama za njihovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović.

  Vijeće ministara BiH podržalo je zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti/bezbjednosti. Daljnje aktivnosti za zaključivanje ovog sporazuma vodit će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

  Na ovaj način bit će uspostavljena saradnja u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti, sprečavanja nedozvoljenog prometa nuklearnih i radioaktivnih materijala i pružanja adekvatnog odgovora u slučaju akcidenta u skladu s međunarodnim konvencijama i standardima u ovoj oblasti.

  Prioritet je zaštititi stanovništvo i životnu sredinu dviju država kod korištenja izvora jonizirajućeg zračenja i nuklearnih aktivnosti.

  Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nedozvoljene trgovine narkoticima i organiziranog kriminala

  Prema Sporazumu, BiH i Pakistan će sarađivati u prevenciji i suzbijanju krivičnih djela terorizma, krijumčarenja, krivotvorenja pasoša i viza, organiziranja ilegalnog transporta osoba preko međunarodnih granica, kao i djela teškog i organiziranog kriminala. Također, dvije države će uspostaviti zajedničku radnu grupu za daljnje jačanje saradnje u borbi protiv međunarodnog terorizma i ekstremizma.

  Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

  Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o uvođenju privremenih normi koje se odnose na identifikaciju životinja i kontrolu kretanja životinja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

  Cilj ove odluke je efikasna provedba vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože, u periodu od 90 dana. Nadzor nad njenim provođenjem vrše nadležna veterinarska inspekcijska tijela, o čemu izvještavaju nadležna tijela entiteta i Brčko Distrikta BiH, koja će izvijestiti Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

  Označavanje i kontrola kretanja životinja primarni je alat za potrebe kontrole zaraznih bolesti te planiranje mjera i utvrđivanje statusa zdravlja životinja, kako bi se osigurao nesmetan unutrašnji i međunarodni promet životinja i proizvoda životinjskog porijekla.

  Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o prihvatu i integraciji bosanskohercegovačkih državljana koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu Sporazuma o readmisiji u 2016. godini u kojoj se navodi da postoji dobra saradnja nadležnih institucija na svim nivoima u ovoj oblasti.

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će nastaviti unapređivati sistem koordinacije između svih uključenih institucija i organizacija na državnom i na nižim nivoima vlasti.

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u završnoj je fazi pripreme projekta ,,Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji” – faza 3, koji će ojačati sposobnost institucija BiH da odgovore na ubrzanu dinamiku prihvata bh. državljana koji se vraćaju po ovom osnovu.

  Prema ovoj informaciji, 1.939 osoba u prošloj godini vraćeno je u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji, što je značajno povećanje u odnosu na raniji period. Najveći broj povratnika u Federaciji BiH registriran je na području Tuzle (155), Sarajeva (79), Zenice (34), Visokog (20), Zavidovića (18), Živinica (18), Banovića (17), Travnika (14), dok je na području Republike Srpske najveći broj povrataka registriran na području Bijeljine (39) i Zvornika (30).

  Zbog trenutne migrantske krize u Evropi, samo iz SR Njemačke postoje najave za povratkom oko 4.000 državljana BiH kojima je odbijen zahtjev za azil.

  Vijeće ministara BiH upoznato je s Analizom održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom.

  Analizu je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora uz tehničku pomoć Svjetske banke, koristeći metodologiju koju je razvio Međunarodni monetarni fond.

  Ova analiza pretpostavlja da kreditni rejting BiH neće biti snižen u srednjoročnom periodu te da neće biti značajnijih povećanja referentnih kamatnih stopa i valutnih kurseva. Očekuje se da će Centralna banka BiH nastaviti da održava monetarnu stabilnost u skladu s aranžmanom valutnog odbora, prema odredbama Zakona o Centralnoj banci BiH te da neće biti značajnijih kašnjenja u implementaciji projekata koji se finansiraju ili se planiraju finansirati iz vanjskih izvora.

  Analiza daje ocjenu postojećeg stanja javne zaduženosti BiH i daje projekciju njenog razvoja u budućnosti, te definira glavne rizike koji mogu utjecati na održivost duga u srednjoročnom periodu.

  Vijeće ministara BiH zadužilo radne grupe da završe Upitnik Evropske komisije do 1. septembra Vijeće ministara BiH zadužilo radne grupe da završe Upitnik Evropske komisije do 1. septembra
  Vijeće ministara BiH zadužilo radne grupe da završe Upitnik Evropske komisije do 1. septembra

  Posljednje objavljeno