Vlada FBiH počela sa prikupljanjem informacija o Agrokoru i mogućim štetama po BiH

Objavljeno prije 2 godine
Foto: Arhiv

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o mogućim štetnim posljedicama za Federaciju Bosne i Hercegovine zbog finansijskih problema koncerna Agrokor iz Republike Hrvatske.

Vlada FBiH će uputiti inicijativu Vijeću ministara BiH za blagovremeno poduzimanje mjera zbog finansijskih problema koncerna Agrokor i mogućih posljedica na javne prihode BiH, domaće dobavljače i uposlene u Konzumu BiH i povezanim društvima.

U prikupljanje relevantnih podataka trebalo bi uključiti Finansijsko-informatičku agenciju, Poreznu upravu FBiH, Privrednu komoru Federacije BiH, Upravu za indirektno oporezivanje i Vanjskotrgovinsku komoru BiH, kao i druge organe i institucije koji raspolažu relevantnim podacima vezano za izmirenje obaveza po osnovu javnih prihoda, uposlenicima Konzuma BiH i povezanim društvima, kao i za saniranje eventualno nastalih šteta dobavljačima i povjeriocima.

Pored toga, potrebno je prikupiti podatke o broju dobavljača, izmirenju obaveza prema njima, kao i o imovini Konzuma BH i povezanih društava u BiH, kako bi, u slučaju potrebe, mogle biti pokrenute mjere u skladu sa zakonom.