ASDA boravila u radnoj posjeti općinskim organizacijama

Objavljeno prije 11 mjeseci

Jučer je predsjednik Kantonalnog odbora Stranke demokratske aktivnosti ASDA ZE-DO kantona, mr. Ramo Isak sa saradnicima bio u radnoj posjeti općinskim organizacijama ASDA stranke u Zavidovićima, Maglaju i Doboj Jugu.

Predsjednik Ramo Isak je ostvario uvid i informisao se o životnim problemima i potrebama građana sa područja navedenih općina. Predsjednici općinskih organizacija ASDA stranke upoznali su predsjednika Isaka sa tokom realizacije programskih zadataka u cilju dobijanja povjerenja birača i omogućavanja Stranci demokratske aktivnosti da preuzme teret odgovornosti za prosperitet građana navedenih općina i Kantona u cjelini.

Konstatovano je kadrovsko jačanje i omasovljavanje članstva stranke u navedenim općinama i ZE-DO Kantonu.

Predsjednik Isak je izrazio zadovoljstvo činjenicom da građani u Stranci demokratske aktivnosti ASDA vide jedinu ozbiljnu alternativu vladajućoj strukturi. Iskazana je programska i kadrovska spremnost Stranke da se zaustavi privredni kolaps koji je nastao kao posljedica brutalne pljačke u privatizaciji preduzeća koja su bila u vlasništvu građana kao nosilaca državnog suvereniteta i vlasništva.

U režiji vladajućih stranaka opljačkana su preduzeća u formi privatizacije i pretvaranja društvenog vlasništva u privatno. Kao alternativu građani su dobili ponudu da odlaze iz zemlje trbuhom za kruhom i švedski sto u vidu kontejnera, dok su vladajuće strukture omogućile „Minhenskim brigadama“ da se nezakonito enormno obogate.

Stranka demokratske aktivnosti ASDA ZE-DO kantona poziva sve poštene građane, posebno mlade, branioce i članove njihovih porodica da se priključe programskoj orijentaciji Stranke i daju svoj doprinos u očuvanju naše domovine kroz ostvarivanje pravne države, vladavine prava, morala, čestitosti, poštenja i stručnosti nosioca funkcija na svim nivoima. Predsjednik Isak je poručio da vladajuće stranke više ne zaslužuju povjerenje građana i da na predstojećim oktobarskim općim izborima odgovornost preuzmu građani masovnim izlaskom na birališta i davanjem povjerenja ljudima iz naroda okupljenim oko ideje ASDA.