Demenciju pospješuje korištenje tehnologije

Objavljeno prije 5 mjeseci

Moderno doba u kome živimo kod ljudi izaziva demenciju ranije nego što je to bio slučaj, a jedno istraživanje tvrdi da su za to krive moderne elektronske naprave poput kompjutera, mobilnih telefona i hemikalija.

Naučnici su zabilježili oštar rast smrti od demencije i ostalih neuroloških oboljenja kod ljudi mlađih od 74 godine i vjeruju da se ovi rezultati ne mogu objasniti činjenicom da se u današnje vrijeme životni vijek ljudi produžio. Umjesto toga, naučnici smatraju da se razlozi za to moraju tražiti u značajnim društvenim i ekološkim promjenama.

Ukupan broj smrti izazvan neurološkim bolestima u 16 zapadnih zemalja obuhvaćenih istraživanjem porastao je za 16 posto, a najveći porast smrtnosti u periodu od 1979. do 2010. godine imale su Sjedinjene Američke Države.

Engleska se na toj listi našla na četvrtom mjestu, a po podacima Svjetske zdravstvene organizacije smrtnost kod muškaraca povećana je za 32 posto, a kod žena čak za 48 posto.

Ukupan porast smrtnosti ljudi u zemljama koje su bile obuhvaćene istraživanjem je znatan, što je u oštrom kontrastu sa smanjenjem smrtnosti od svih ostalih uzroka, a naročito se skreće pažnja na to da u okviru istraživanja odraslih mlađih od 74 godine ima i značajan broj takozvanih “skrivenih” slučajeva”.

Također je nedvosmisleno utvrđeno da je kod žena smrtnost u gotovo svim zemljama u kojima je sprovedeno istraživanje rasla brže nego kod muškaraca.

– Uzimajući u obzir velike promjene u posljednjih 30 godina – ubrzani razvoj elektronskih naprava, porast zračenja kompjutera, mikrotalasnih rerni, televizora, mobilnih telefona, zatim brzi razvoj drumskog i avionskog saobraćaja koji još više zagađuje okolinu, kao i kemijske dodatke koji se koriste u prozvodnji hrane, nismo pretjerano iznenađeni rezultatima, rekao je Kolin Pričard sa Univerziteta Burnmut u Engleskoj.