-13.2 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  few clouds
  -13.2 ° C
  -12.8 °
  -13.2 °
  90 %
  1.3kmh
  23 %
  uto
  -0 °
  sri
  4 °
  čet
  5 °
  pet
  3 °
  sub
  2 °

  Direktor JU “Dom za stara lica Zenica” Kemal Efendić osuđen na 14 mjeseci zatvora

  Direktor JU “Dom za stara lica Zenica” Kemal Efendić osuđen na 14 mjeseci zatvora

  Postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Općinski sud u Zenici, dana 03.12.2021.godine, objavio je osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu protiv Efendić Kemala zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, kao i mjeru sigurnosti zabrane rada u državnim organima, javnim preduzećima i javnim ustanovama u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci i obavezao ga na naknadu troškova sudskog paušala u iznosu od 100,00 KM. 

  Podsjećamo, Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. Zakona o krivičnom postupku F BiH, Tužilaštvo ZDK je podiglo OPTUŽNICU Protiv: EFENDIĆ KEMALA, iz Zenice, neosuđivan, što je:
  U avgustu mjesecu 2019. godine, na području grada Zenica, u svojstvu službenog lica na poziciji direktora JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, iskoristio svoj službeni položaj i ovlašćenja propisana članom 33.

  Pravila JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, a kojim je između ostalog propisano da direktor ustanove organizuje i rukovodi radom ustanove i odgovoran je za zakonitost rada ustanove, te postupao suprotno interesima i ciljevima ustanove, svjestan da zbog takvog njegovog postupanja može nastupiti šteta za JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, tako da je dana 09.08.2019. godine znajući da nije obezbjedio uslove za prijem mesa u JU „Dom zdravlja za stara lica“ Zenica i skladištenje primljenog mesa i pored tog znanja svjesno donio odluku o prijemu donacija kurbanskog mesa u JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, a da prethodno nije obezbjedio dovoljno hladnjača za duboko zamrzavanje mesa u cilju obezbjeđenja da se primljeno meso ne pokvari, niti adekvatnih vozila sa hladnjačom za prevoz primljenog mesa, iako je u to vrijeme bila izuzeto visoka temperatura zraka, pa je JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica na osnovu navedene odluke koju je donio primio donacije kurbanskog mesa 11.08.2019. godine od građanstva koje meso je odlagano u garaži, da bi po prikupljanju i zaprimanju određena količina mesa isto po njegovoj naredbi prevezena vozilom Hitne pomoći JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica u dvije ture u hladnjaču firme „M.-Ž.“ d.o.o. Žepče, …….. općina Žepče, te je drugog dana Bajrama 12.08.2019. godine kada su bile donirane i primljene u JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica veće količine kurbanskog mesa koje su i dalje ostavljane u garaži angažovao još jedno obično kombi vozilo i prikupljena količina mesa je odvožena sa tim kombi vozilom i vozilom Hitne pomoći u hladnjaču firme „M.-Ž.“ d.o.o. Žepče, nakon čega je D. M. upoznao direktora da meso koje je on ranije dovezao u dvije ture prethodnog dana nije zamrznuto, te je on otišao u Žepče i pronašao pokretnu hladnjaču u koju je izvršen pretovar mesa iz kombi vozila, pa je on
  naredio D. M.da zajedno s njim vozilom Hitne pomoći opisano kurbansko meso vozi na područje Zavidovića kod NN lica i istovare to meso u hladnjaču, da bi po povratku u firmu „M.-Ž.“ d.o.o. Žepče izdvojili oko 500 kg kurbanskog mesa koje se pokvarilo, natovarili u kola Hitne pomoći JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, te je on naložio da se to meso odveze i
  baci u rijeku Bosnu na lokaciji Želeća, što je i učinjeno, da bi trećeg dana Bajrama 13.08.2019. godine naredio da vozilom Hitne pomoći D. M. zajedno sa pomoćnim radnicima odu do firme „M.-Ž.“ d.o.o. Žepče s ciljem da istovare meso iz pokretne hladnjače u hladnjaču firme „M.-Ž.“ d.o.o. Žepče, što je i učinjeno, ali su po dolasku ustanovili da se širi neprijatan miris iz pokretne
  hladnjače, pa kada je M. istu otvorio vidio je da meso nije zamrznuto i o tome telefonom obavijestio njega i predložio mu da pod hitno nađe šok hladnjaču, pa je on našao hladnjaču kod privatnog poduzetnika Mesarski obrt mesnica „K.“ ….., općina Zenica, K. N. i došao u Žepče, i M. sa kolima Hitne pomoći poslao po meso koje su prethodnog dana ostavili u hladnjači na području Zavidovića kod NN lica, koje je utovareno i zajedno sa kombi vozilom u koje je natovareno meso iz pokretne hladnjače odvezli u selo Gorica gdje su istovarili u hladnjaču oko tri tone kurbanskog mesa, da bi sutradan konstatovali da je meso pokvareno, pa je on naredio da se pokvareno meso vozi na Mošćanicu i zakopa, za što je angažovao radnike i bager koji su pokvareno meso zakopali, tako da je ukupno bilo pokvarenog mesa u količini od 3.500 kg, čime je ovakvim radnjama nanio štetu JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica u iznosu od 31.500,00 KM, dakle, u svojstvu službenog lica iskoristio svoj službeni položaj i postupao suprotno interesima i ciljevima službe i nanio štetu javnoj ustanovi, čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1.KZ F BiH.

  Postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Općinski sud u Zenici, dana 03.12.2021.godine, objavio je osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu protiv Efendić Kemala zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, kao i mjeru sigurnosti zabrane rada u državnim organima, javnim preduzećima i javnim ustanovama u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci i obavezao ga na naknadu troškova sudskog paušala u iznosu od 100,00 KM. 

  Podsjećamo, Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. Zakona o krivičnom postupku F BiH, Tužilaštvo ZDK je podiglo OPTUŽNICU Protiv: EFENDIĆ KEMALA, iz Zenice, neosuđivan, što je:
  U avgustu mjesecu 2019. godine, na području grada Zenica, u svojstvu službenog lica na poziciji direktora JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, iskoristio svoj službeni položaj i ovlašćenja propisana članom 33.

  Pravila JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, a kojim je između ostalog propisano da direktor ustanove organizuje i rukovodi radom ustanove i odgovoran je za zakonitost rada ustanove, te postupao suprotno interesima i ciljevima ustanove, svjestan da zbog takvog njegovog postupanja može nastupiti šteta za JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, tako da je dana 09.08.2019. godine znajući da nije obezbjedio uslove za prijem mesa u JU „Dom zdravlja za stara lica“ Zenica i skladištenje primljenog mesa i pored tog znanja svjesno donio odluku o prijemu donacija kurbanskog mesa u JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, a da prethodno nije obezbjedio dovoljno hladnjača za duboko zamrzavanje mesa u cilju obezbjeđenja da se primljeno meso ne pokvari, niti adekvatnih vozila sa hladnjačom za prevoz primljenog mesa, iako je u to vrijeme bila izuzeto visoka temperatura zraka, pa je JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica na osnovu navedene odluke koju je donio primio donacije kurbanskog mesa 11.08.2019. godine od građanstva koje meso je odlagano u garaži, da bi po prikupljanju i zaprimanju određena količina mesa isto po njegovoj naredbi prevezena vozilom Hitne pomoći JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica u dvije ture u hladnjaču firme „M.-Ž.“ d.o.o. Žepče, …….. općina Žepče, te je drugog dana Bajrama 12.08.2019. godine kada su bile donirane i primljene u JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica veće količine kurbanskog mesa koje su i dalje ostavljane u garaži angažovao još jedno obično kombi vozilo i prikupljena količina mesa je odvožena sa tim kombi vozilom i vozilom Hitne pomoći u hladnjaču firme „M.-Ž.“ d.o.o. Žepče, nakon čega je D. M. upoznao direktora da meso koje je on ranije dovezao u dvije ture prethodnog dana nije zamrznuto, te je on otišao u Žepče i pronašao pokretnu hladnjaču u koju je izvršen pretovar mesa iz kombi vozila, pa je on
  naredio D. M.da zajedno s njim vozilom Hitne pomoći opisano kurbansko meso vozi na područje Zavidovića kod NN lica i istovare to meso u hladnjaču, da bi po povratku u firmu „M.-Ž.“ d.o.o. Žepče izdvojili oko 500 kg kurbanskog mesa koje se pokvarilo, natovarili u kola Hitne pomoći JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, te je on naložio da se to meso odveze i
  baci u rijeku Bosnu na lokaciji Želeća, što je i učinjeno, da bi trećeg dana Bajrama 13.08.2019. godine naredio da vozilom Hitne pomoći D. M. zajedno sa pomoćnim radnicima odu do firme „M.-Ž.“ d.o.o. Žepče s ciljem da istovare meso iz pokretne hladnjače u hladnjaču firme „M.-Ž.“ d.o.o. Žepče, što je i učinjeno, ali su po dolasku ustanovili da se širi neprijatan miris iz pokretne
  hladnjače, pa kada je M. istu otvorio vidio je da meso nije zamrznuto i o tome telefonom obavijestio njega i predložio mu da pod hitno nađe šok hladnjaču, pa je on našao hladnjaču kod privatnog poduzetnika Mesarski obrt mesnica „K.“ ….., općina Zenica, K. N. i došao u Žepče, i M. sa kolima Hitne pomoći poslao po meso koje su prethodnog dana ostavili u hladnjači na području Zavidovića kod NN lica, koje je utovareno i zajedno sa kombi vozilom u koje je natovareno meso iz pokretne hladnjače odvezli u selo Gorica gdje su istovarili u hladnjaču oko tri tone kurbanskog mesa, da bi sutradan konstatovali da je meso pokvareno, pa je on naredio da se pokvareno meso vozi na Mošćanicu i zakopa, za što je angažovao radnike i bager koji su pokvareno meso zakopali, tako da je ukupno bilo pokvarenog mesa u količini od 3.500 kg, čime je ovakvim radnjama nanio štetu JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica u iznosu od 31.500,00 KM, dakle, u svojstvu službenog lica iskoristio svoj službeni položaj i postupao suprotno interesima i ciljevima službe i nanio štetu javnoj ustanovi, čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1.KZ F BiH.

  Posljednje objavljeno