FOTO: Ulične akcije u okviru kampanje “Dižem glas protiv nasilja”

Objavljeno prije 11 mjeseci

Centar za pravnu pomoć ženama je jedna od šest organizacija koja provodi kampanju “DIŽEM GLAS PROTIV NASILJA”.

Kampanja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama, uključujući nasilje u porodici, te o nužnosti nulte stope tolerancije na sve oblike nasilja na osnovu spola, kao što je propisano Istanbulskom konvencijom.

Centar je u okviru Kampanje organizovao dvije ulične akcije i to jednu u Zenici (25.04.2017. godine) i jednu u Travniku (24.04.2017. godine) sa glavnom porukom NE TOLERIŠEM NASILJE.

“Sa građankama i građanima smo razgovarali o problemu nasilja nad ženama uz šolju kafe ili soka i istu su zadržali kao podsjetnik na urgentnost reagovanja na nasilje. Također, građani i građanke imali su priliku da napišu svoje poruke i ostave svoj glas protiv nasilja koje su postavili na flipchart tablu. Njihove poruke prenijele smo i na društvene mreže”, poručuju iz ovog Centra.