Negativan prirodni priraštaj u martu u Zenici

Objavljeno prije 2 godine

U mjesecu martu 2017. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-Matična knjiga rođenih 103
-Matična knjiga vjenčanih 56
-Matična knjiga umrlih 105

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.