2.9 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Posljednje objavljeno

  Ograničeno povećanje cijena snadbijevanja električnom energijom tokom 2023. godine

  Ograničeno povećanje cijena snadbijevanja električnom energijom tokom 2023. godine

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom ograničava tokom 2023. godine povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca do 20 posto maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se to odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke napravi analizu efekata njene primjene, te eventualno predloži neke korekcije i dostavi Federalnoj vladi, a kako bi to bilo upućeno Parlamentu FBiH na raspravu i izjašnjavanje ili, po potrebi, i ranije.
  Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

  Kako je navedeno u obrazloženju, ova odluka je donesena u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o električnoj energiji koji je usvojio Parlament FBiH, a koji je na snagu stupio 6.1.2022. godine.

  Shodno tom zakonskom rješenju, Vlada FBiH je 7.1.2022. godine donijela isto ograničenje povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca u FBiH tokom ove godine, zbog enormnog povećanja tržišnih cijena na berzama električne energije. Odluka je usaglašena i sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 30.12.2021. godine, da se nakon tri mjeseca od primjene Odluke napravi analiza njenih efekata.
  Tako je Vlada FBiH već ranije razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o efektima primjene Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom od 7.1.2022. godine. Kako se situacija u odnosu na period kada je donesena ova odluka nije promjenila, bilo je neophodno njeno donošenje i za 2023. godinu.

  Produženi rokovi za realizaciju Vladine uredbe koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenima

  Federalna vlada danas je izmijenila član 18c. Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, a u dijelu koji se odnosi na pomoć nezaposlenima.

  Time su kantonalne službe za zapošljavanje obavezane da najkasnije do 21. novembra 2022. godine, Vladi FBiH dostave zahtjeve za isplatu jednokratne novčane naknade, uz konačni spisak njenih korisnika za koje imaju valjan podatak o transakcijskom računu. Na osnovu zahtjeva, Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade koji će biti uplaćen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje.

  Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će, najkasnije do 20. decembra 2022. godine, isplatiti jednokratnu naknadu uplatom na transakcijske račune korisnika.
  Ukoliko kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj računa ili je on u međuvremenu zatvoren), osoba koje polaže pravo na naknadu je dužna, najkasnije do 4. novembra 2022. godine, dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi valjan podatak o svom transakcijskom računu. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu.

  Kantonalna služba za zapošljavanje je obavezna, najkasnije do 15. januara 2023. godine, vratiti sredstva koja ne budu utrošena za isplate naknada.
  Izmijenjena Uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a ukupna sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade bit će osigurana u Budžetu FBiH za 2022. godinu.

  U obrazloženju izmjena je navedeno da je, nakon usvajanja paketa pomoći nezaposlenim osobama (Uredba o dopunama Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena), iako su predviđeni duži rokovi za prikupljanje informacija o bankovnim računima nezaposlenih osoba, uočeno da kantonalne službe za zapošljavanje nisu u mogućnosti na vrijeme prikupiti potrebne informacije, odnosno da postoji veći broj nezaposlenih osoba koji u predviđenim rokovima neće uspjeti dostaviti tražene podatke.
  Upravo zato je cilj izmjena Uredbe omogućavanje više vremena nezaposlenim osobama za pribavljanje neophodnih podataka.

  Pozitivni efekti korištenja revolving fonda kod Union Banke

  Vlada Federacije BiH danas je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod UNION BANKE d.d. Sarajevo za 2021. godinu. Riječ je o programu za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita, a koji je namijenjen privrednim društvima s ciljem da se privrednici potaknu na ulaganja u materijalnu imovinu radi modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i na osnivanje novih poslovnih pogona i jedinica uz uslov zadržavanja i povećanja broja zaposlenih.

  U skladu sa Programom utroška sredstava, a na osnovu dostavljenih aplikacija, u 2021. godini su finansirani projekti šest privrednih društava u ukupnom iznosu od 3.960.000 KM.

  Kako je istaknuto u izvještaju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije glavni efekti dodijeljenih sredstava su izgradnja proizvodnih, poslovno-proizvodnih i poslovno-skladišnih objekata, zatim adaptacija poslovnih objekata, kupovina poslovnih prostora, kao i zemljišta za izgradnju novih proizvodnih objekata. Nabavljene su i mašine za obradu metala, kontejneri za skladištenje materijala i alati za proizvodnju plastičnih elemenata.
  Također, u privrednim društvima koja su korisnici ovog programa u prošloj godini je povećan broj zaposlenih za 28 novih radnika, a očekuje se i povećanje ukupnog prihoda za deset posto u odnosu na prošlu godinu.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom ograničava tokom 2023. godine povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca do 20 posto maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se to odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke napravi analizu efekata njene primjene, te eventualno predloži neke korekcije i dostavi Federalnoj vladi, a kako bi to bilo upućeno Parlamentu FBiH na raspravu i izjašnjavanje ili, po potrebi, i ranije.
  Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

  Kako je navedeno u obrazloženju, ova odluka je donesena u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o električnoj energiji koji je usvojio Parlament FBiH, a koji je na snagu stupio 6.1.2022. godine.

  Shodno tom zakonskom rješenju, Vlada FBiH je 7.1.2022. godine donijela isto ograničenje povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca u FBiH tokom ove godine, zbog enormnog povećanja tržišnih cijena na berzama električne energije. Odluka je usaglašena i sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 30.12.2021. godine, da se nakon tri mjeseca od primjene Odluke napravi analiza njenih efekata.
  Tako je Vlada FBiH već ranije razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o efektima primjene Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom od 7.1.2022. godine. Kako se situacija u odnosu na period kada je donesena ova odluka nije promjenila, bilo je neophodno njeno donošenje i za 2023. godinu.

  Produženi rokovi za realizaciju Vladine uredbe koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenima

  Federalna vlada danas je izmijenila član 18c. Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, a u dijelu koji se odnosi na pomoć nezaposlenima.

  Time su kantonalne službe za zapošljavanje obavezane da najkasnije do 21. novembra 2022. godine, Vladi FBiH dostave zahtjeve za isplatu jednokratne novčane naknade, uz konačni spisak njenih korisnika za koje imaju valjan podatak o transakcijskom računu. Na osnovu zahtjeva, Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade koji će biti uplaćen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje.

  Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će, najkasnije do 20. decembra 2022. godine, isplatiti jednokratnu naknadu uplatom na transakcijske račune korisnika.
  Ukoliko kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj računa ili je on u međuvremenu zatvoren), osoba koje polaže pravo na naknadu je dužna, najkasnije do 4. novembra 2022. godine, dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi valjan podatak o svom transakcijskom računu. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu.

  Kantonalna služba za zapošljavanje je obavezna, najkasnije do 15. januara 2023. godine, vratiti sredstva koja ne budu utrošena za isplate naknada.
  Izmijenjena Uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a ukupna sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade bit će osigurana u Budžetu FBiH za 2022. godinu.

  U obrazloženju izmjena je navedeno da je, nakon usvajanja paketa pomoći nezaposlenim osobama (Uredba o dopunama Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena), iako su predviđeni duži rokovi za prikupljanje informacija o bankovnim računima nezaposlenih osoba, uočeno da kantonalne službe za zapošljavanje nisu u mogućnosti na vrijeme prikupiti potrebne informacije, odnosno da postoji veći broj nezaposlenih osoba koji u predviđenim rokovima neće uspjeti dostaviti tražene podatke.
  Upravo zato je cilj izmjena Uredbe omogućavanje više vremena nezaposlenim osobama za pribavljanje neophodnih podataka.

  Pozitivni efekti korištenja revolving fonda kod Union Banke

  Vlada Federacije BiH danas je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod UNION BANKE d.d. Sarajevo za 2021. godinu. Riječ je o programu za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita, a koji je namijenjen privrednim društvima s ciljem da se privrednici potaknu na ulaganja u materijalnu imovinu radi modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i na osnivanje novih poslovnih pogona i jedinica uz uslov zadržavanja i povećanja broja zaposlenih.

  U skladu sa Programom utroška sredstava, a na osnovu dostavljenih aplikacija, u 2021. godini su finansirani projekti šest privrednih društava u ukupnom iznosu od 3.960.000 KM.

  Kako je istaknuto u izvještaju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije glavni efekti dodijeljenih sredstava su izgradnja proizvodnih, poslovno-proizvodnih i poslovno-skladišnih objekata, zatim adaptacija poslovnih objekata, kupovina poslovnih prostora, kao i zemljišta za izgradnju novih proizvodnih objekata. Nabavljene su i mašine za obradu metala, kontejneri za skladištenje materijala i alati za proizvodnju plastičnih elemenata.
  Također, u privrednim društvima koja su korisnici ovog programa u prošloj godini je povećan broj zaposlenih za 28 novih radnika, a očekuje se i povećanje ukupnog prihoda za deset posto u odnosu na prošlu godinu.

  Zenica
  overcast clouds
  2.9 ° C
  2.9 °
  2.9 °
  98 %
  1.5kmh
  100 %
  sri
  4 °
  čet
  4 °
  pet
  5 °
  sub
  3 °
  ned
  6 °