18.9 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  few clouds
  18.9 ° C
  18.9 °
  18.9 °
  43 %
  1.5kmh
  14 %
  pet
  27 °
  sub
  28 °
  ned
  27 °
  pon
  26 °
  uto
  30 °

  Potvrđena optužnica protiv Seada Žile iz Zenice i pravnog lica Windsor group d.o.o Zavidovići

  Potvrđena optužnica protiv Seada Žile iz Zenice i pravnog lica Windsor group d.o.o Zavidovići

  Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 28.03.2022. godine, podiglo je optužnicu protiv Žilo Seada i pravnog lica Windsor group d.o.o  zbog krivičnog djela Prevara u privrednom poslovanju iz člana 251. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH a pravno lice “Windsor Group” d.o.o. Zavidovići na osnovu člana 128. stav 1. tačka a) KZ FBIH počinilo krivično djelo “Prevara u privrednom poslovanju” iz člana 251. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH.

  Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 06.04.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zavidovići.

  U nastavku pogledajte kompletnu optužnicu:

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
  KANTONALNO TUŽILAŠTVO
  ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA
  Broj: T04 0 KTPO 0047877 22
  Zenica, 28.03.2022. godine
  OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
  ZAVIDOVIĆI
  Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom
  postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podižem,
  OPTUŽNICU
  Protiv:

  1. ŽILO SEADA, 1963. godine u Zenici,
  2. WINDSOR GROUP d.o.o. Zavidovići,
   Što su:
   U vremenskom periodu od 04.03.2020. do 18.03.2020. godine, u vrijeme trajanja
   pandemije virusa korona, proglašene od strane Svjetske zdravstvene organizacije, Sead Žilo kao zastupnik pravnog lica „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići u svojstvu direktora bez ograničenja ovlaštenja koje je dana 26.04.2019. godine upisano u Registar društva kod Općinskog suda Zenica pod brojem …, svjestan činjenice da uopšte ne raspolaže medicinskim sredstvima – troslojne medicinske/ hirurške maske za lice, niti da iste može proizvesti, jer nije registrovan kao proizvođač medicinskih sredstava, niti posjeduje proizvodne pogone za proizvodnju medicinskih sredstava, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi za pravno lice „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići, što je i htio, doveo u zabludu B. E., direktora pravnog lica „…“ d.o.o. …, na način da je nakon što je dana 04.03.2020. godine B. E. stupio u kontakt sa Žilo Seadom predstavio se B. E. kao lice koje se bavi prodajom mašina za proizvodnju medicinskih hirurških maski i istog doveo u zabludu da ima za prodaju proizvedenih hirurških maski u količini od 70000 kutija, po cijeni od 4,61 KM i ponudio B. E. da ih kupi, što je B. E. smatrajući da Žilo Sead govori istinu i prihvatio, nakon čega je Žilo Sead sačinio i poslao B. E. predračun Windsor Group” d.o.o. Zavidovići broj: … od … godine na ukupan iznos na plaćanje u iznosu od 377.559,00 KM te je B. E., smatrajući da se radi i regularnom pravnom poslu dana 05.03.2020. godine izvršio uplatu u iznosu od 10.000,00 KM na račun „Windsor group“ d.o.o,, nakon čega je uvjeren da će Žilo Seada moći nabaviti troslojne medicinske/hirurške maske za lice stupio u pregovore sa B. Č., direktorom pravnog lica „…“d.o.o. …, kojom prilikom je B. E., budući da je stekao takvo uvjerenje kroz pregovore sa Žilo Seadom jer ga je Žilo Sead tako obavijestio i uvjerio, potvrdio B. Č. da na zalihama ima 3.850,000 komada troslojnih medicinskih/hirurških maski koje se nalaze u skladištu u … — Republika …, što je B. rekao Žilo Sead, nakon čega su dogovorili potpisivanje i ovjeru ugovora kod notara, te su dana 09.03.2020. godine u Tuzli, E. B. u ime pravnog lica „…” d.o.o. … kao dobavljač zaključio kupoprodajni ugovor o isporuci troslojnih medicinskih/hirurških
   maski, ukupne količine 3.850.000 komada sa pravnim licem „…”d.o.o. … kao kupcem, koje zastupa direktor B. Č., a dogovorena cijena po komadu je 0,280 EUR CIF (… …), što ukupno iznosi 1.078.000,00 Eura (što na dan 09.03.2020. godine po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine iznosi 2.108.384,74 KM) te da će plaćanje kupljenih maski biti nakon pregleda tereta dostavljenog u … a prije preuzimanja, a rokovi isporuke će biti definisani nakon sklapanja ugovora uz obavezu da će dobavljač obavijestiti kupca pismenim putem (emailom ili poštom) kada roba bude spremna za isporuku a najkasnije do 18.03.2020. godine, i koji ugovor su istog dana notarski ovjerili, pod brojem …., kod notara K. A., na osnovu kojeg je … d.o.o. ispostavio predračun br. … od … godine sa email adrese B. E. … i dostavljen B. Č. istog dana u 15.59 sati, a prevoz i isporuku navedenih maski za … d.o.o. je trebala izvršiti firma „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići, čiji je direktor Sead Žilo, pa je B. Č. nakon toga od E. B. zahtijevao da mu dostavi i carinske dokumente za robu, CMR dokumente, te ISO certifikat, gdje mu je B. E., a nakon što je prethodno dobio certifikat ISO …. od Žilo Seada za koji certifikat nije znao da je krivotvoren, kao dokaz o mogućnosti isporuke navedene robe predao Č. B. navedeni certifikat i jednu masku, nakon čega je B. Č., dana 17.03.2020. godine, kao ponuđač u ime pravnog lica „…” d.o.o. … uvjeren da će na prethodno opisani način moći nabaviti maske, zaključio Ugovor o isporuci zaštitnih sredstava (maski) sa Zavodom … … za blagovne rezerve, kao naručiocem, pod brojem: …, za ukupnu količinu 4.000.000 zaštitnih maski, te je E. B., a nakon što ga je prethodno Žilo Sead ponovo doveo u zabludu da ima dodatnu količinu maski za isporuku gdje je pored postojećeg predračuna broj … od 1… godine koji je izdao „Windsor group” d.o.o. Zavidović izdao i novi predračun broj … od … godine na ukupni iznos od 4.314,960,00 KM, dąna 18.03.2020. godine ponudio B. Č. dodatnih 10.000,000 komada zaštitnih medicinskih/hirurških maski, proizvođača iz …, po istoj dogovorenoj cijeni od 0,280 EURO CIF po komadu, ukupne vrijednosti 2.800.000,00 Eura (što na dan 18.03.2020. godine po srednjem kursu Centralne banke iznosi 5.476.324,00 KM), pa je B. Č. prihvatio njegovu ponudu, te obećao da će odmah platiti 50% od ove cijene, te su putem e-mail korespondencije zaključili još jedan kupoprodajni ugovor broj: … o isporuci troslojnih zaštitnih medicinskih/hirurških maski i po zaključenju ugovora je B. E, i dalje uvjeren da će od Žilo Seada nabaviti hirurške maske izdao i predračun „…“ d.o.o. broj: … od … godine, u visini dogovorene vrijednosti medicinskih/hirurških maski, za uplatu avansa „…“ d.o.o. kako bi isporučili dogovorenu robu medicinske/hirurške maske, pa je B. Č. smatrajući da će roba biti isporučena u dogovorenom roku dana 18.03.2020. godine, izdao nalog da se po predračunu „…” d.o.o. broj: … od … godine, sa računa pravnog lica „…” d.o.o. …, broj: … otvorenog u „…” … uplati iznos od 220.000,00 Eura (što na dan 18.03.2020. godine po srednjem kursu Centralne banke iznosi 430.282,60 KM) i sa računa broj … otvorenog u „.. bank” … uplati iznos od 80.000,00 Eura (što na dan 18.03.2020. godine po srednjem kursu Centralne banke iznosi 156.446,00 KM) sve na devizni račun pravnog lica „…“ d.o.o. … broj … , otvoren kod „ … “ …, da bi nakon prispjeća uplaćenih novčanih sredstava od strane „…“ d.o.o. … , na devizni račun pravnog lica … d.o.o. …, B. E., nakon što mu je Žilo Sead u telefonskom razgovoru rekao da neće isporučiti robu
   dok mu se sav iznos ne uplati na račun, izvršio konverziju novčanog iznosa od
   300.000,00 Eura u domaću valutu — konvertibilnu marku (što na dan 18.03.2020.
   godine po srednjem kursu Centralne banke iznosi 568.749,00 KM) i putem naloga za internet bankarstvo izvršio prenos istih na transakcijski račun „…“ d.o.o. broj …, te je odmah izdao nalog za plaćanje novčanog iznosa od 405.314,90 KM pravnom licu „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići po predračunu, broj … od … godine koji je „…” d.o.o. … izdao Žilo Sead tj. „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići a na ime isporuke zaštitnih maski za lice ukupne količine 77.000 komada na ukupan iznos od 415.314,90 KM, obzirom da je prethodno po Predračunu, broj: … od 04.03.2020. godine, izdatog po istom osnovu od strane „Windsor group” d.o.o. Zavidovići, već bio uplatio iznos od 10.000 KM, ali s obzirom da je navedeni nalog kreiran u 16.21 sati isti se nije mogao realizovati od strane „…”, da bi potom u poslijepodnevnim satima B. Č. putem telefona pozvao B. E. i rekao mu da su od strane Žilo Seada prevareni, te je i sam B. E. sumnjajući da je od strane Žilo Seada prevaren i doveden u zabludu, te održavan u zabludi i da Žilo Sead uopšte neće izvršiti isporuku ugovorenih maski, poslao Žilo Seadu poruku dana 19.03.2020. godine sadržaja „Molim te ko boga de da zavrsimo. Znaci haos mi je od porodice i firme i ugleda i svega“, „Znaci molim te ako boga znas. Ako treba platit cu joa na cijene maski samo da zavrsimo ovo“, „Molim te „, „Allahami zivot mi je unisten s ovim“, „De mi reci molim te jel mozemo zavrsiti ovo ili ne. Evo da se vidimo ne znam gdje si doci ću i uplatit ću još novca samo da zavrsimo ovo molim te“, te je takođe B. E poslao e mail K. S., voditelju poslovnice „…“ u … sa molbom da se stornira njegova uplata iznosa od 405.314.90 KM prema „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići pa je navedeni nalog i storniran, nakon čega je dao nalog … da sa računa „…” d.o.o. … izvrši povrat sredstava pravnom licu „…“ d.o.o. u iznosu od 300.000,00 EUR-a, kojom prilikom je unio pogrešan … broj „…“ d.o.o. zbog čega nalog nije realizovan, nakon čega je „…” d.o.o. zastupana po direktoru B Č., shvativši da su prevareni dana 19.03.2020. godine jednostrano raskinula kupoprodajni ugovor sa „…“ d.o.o. …, zbog neispunjavanja roka isporuke troslojnih medicinskih/hirurških maski za lice u dogovoreno vrijeme tj., do 18.03.2020. godine, sa naznakom da je dobavljač „…”
   d.o.o. dužan kupcu „…” d.o.o. vratiti avans u iznosu od 300.000,00 Eura koji je kupac uplatio unaprijed za isporuku troslojnih medicinskih/hirurških maski, dok je „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići, …, sa sjedištem na adresi Donja Lovnica bb, Zavidovići, kao pravno lice, korišteno za postupanje po osnovu naloga Seada Žile u svojstvu direktora i odgovorne osobe pravnog lica bez ograničenja ovlaštenja, a sve s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske korist u iznosu od 415.314,90 KM na štetu „…“ d.o.o. … i „…“ d.o.o. …, na naprijed opisan način, što je Žilo Sead i htio, Dakle Žilo Sead kao zastupnik pravnog lica „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići doveo i održavao u zabludi odgovorna lica pravnih lica „…“ d.o.o. … i „…” d.o.o.
   Ljubljana, pri sklapanju i realizaciji ugovora o isporuci troslojnih medicinskih/hirurških maski, te na taj način prouzrokovana šteta koja prelazi 50.000,00 KM, a pravno lice „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići je odgovorno jer smisao učinjenog krivičnog djela proizlazi iz naloga rukovodećeg organa pravne osobe, Čime je Žilo Sead počinio krivično djelo „Prevara u privrednom poslovanju“ iz člana 251. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH a pravno lice „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići na osnovu člana 128. stav 1. tačka a) KZ FBIH počinilo krivično djelo “Prevara u privrednom poslovanju“ iz člana 251. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 28.03.2022. godine, podiglo je optužnicu protiv Žilo Seada i pravnog lica Windsor group d.o.o  zbog krivičnog djela Prevara u privrednom poslovanju iz člana 251. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH a pravno lice “Windsor Group” d.o.o. Zavidovići na osnovu člana 128. stav 1. tačka a) KZ FBIH počinilo krivično djelo “Prevara u privrednom poslovanju” iz člana 251. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH.

  Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 06.04.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zavidovići.

  U nastavku pogledajte kompletnu optužnicu:

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
  KANTONALNO TUŽILAŠTVO
  ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA
  Broj: T04 0 KTPO 0047877 22
  Zenica, 28.03.2022. godine
  OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
  ZAVIDOVIĆI
  Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom
  postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podižem,
  OPTUŽNICU
  Protiv:

  1. ŽILO SEADA, 1963. godine u Zenici,
  2. WINDSOR GROUP d.o.o. Zavidovići,
   Što su:
   U vremenskom periodu od 04.03.2020. do 18.03.2020. godine, u vrijeme trajanja
   pandemije virusa korona, proglašene od strane Svjetske zdravstvene organizacije, Sead Žilo kao zastupnik pravnog lica „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići u svojstvu direktora bez ograničenja ovlaštenja koje je dana 26.04.2019. godine upisano u Registar društva kod Općinskog suda Zenica pod brojem …, svjestan činjenice da uopšte ne raspolaže medicinskim sredstvima – troslojne medicinske/ hirurške maske za lice, niti da iste može proizvesti, jer nije registrovan kao proizvođač medicinskih sredstava, niti posjeduje proizvodne pogone za proizvodnju medicinskih sredstava, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi za pravno lice „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići, što je i htio, doveo u zabludu B. E., direktora pravnog lica „…“ d.o.o. …, na način da je nakon što je dana 04.03.2020. godine B. E. stupio u kontakt sa Žilo Seadom predstavio se B. E. kao lice koje se bavi prodajom mašina za proizvodnju medicinskih hirurških maski i istog doveo u zabludu da ima za prodaju proizvedenih hirurških maski u količini od 70000 kutija, po cijeni od 4,61 KM i ponudio B. E. da ih kupi, što je B. E. smatrajući da Žilo Sead govori istinu i prihvatio, nakon čega je Žilo Sead sačinio i poslao B. E. predračun Windsor Group” d.o.o. Zavidovići broj: … od … godine na ukupan iznos na plaćanje u iznosu od 377.559,00 KM te je B. E., smatrajući da se radi i regularnom pravnom poslu dana 05.03.2020. godine izvršio uplatu u iznosu od 10.000,00 KM na račun „Windsor group“ d.o.o,, nakon čega je uvjeren da će Žilo Seada moći nabaviti troslojne medicinske/hirurške maske za lice stupio u pregovore sa B. Č., direktorom pravnog lica „…“d.o.o. …, kojom prilikom je B. E., budući da je stekao takvo uvjerenje kroz pregovore sa Žilo Seadom jer ga je Žilo Sead tako obavijestio i uvjerio, potvrdio B. Č. da na zalihama ima 3.850,000 komada troslojnih medicinskih/hirurških maski koje se nalaze u skladištu u … — Republika …, što je B. rekao Žilo Sead, nakon čega su dogovorili potpisivanje i ovjeru ugovora kod notara, te su dana 09.03.2020. godine u Tuzli, E. B. u ime pravnog lica „…” d.o.o. … kao dobavljač zaključio kupoprodajni ugovor o isporuci troslojnih medicinskih/hirurških
   maski, ukupne količine 3.850.000 komada sa pravnim licem „…”d.o.o. … kao kupcem, koje zastupa direktor B. Č., a dogovorena cijena po komadu je 0,280 EUR CIF (… …), što ukupno iznosi 1.078.000,00 Eura (što na dan 09.03.2020. godine po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine iznosi 2.108.384,74 KM) te da će plaćanje kupljenih maski biti nakon pregleda tereta dostavljenog u … a prije preuzimanja, a rokovi isporuke će biti definisani nakon sklapanja ugovora uz obavezu da će dobavljač obavijestiti kupca pismenim putem (emailom ili poštom) kada roba bude spremna za isporuku a najkasnije do 18.03.2020. godine, i koji ugovor su istog dana notarski ovjerili, pod brojem …., kod notara K. A., na osnovu kojeg je … d.o.o. ispostavio predračun br. … od … godine sa email adrese B. E. … i dostavljen B. Č. istog dana u 15.59 sati, a prevoz i isporuku navedenih maski za … d.o.o. je trebala izvršiti firma „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići, čiji je direktor Sead Žilo, pa je B. Č. nakon toga od E. B. zahtijevao da mu dostavi i carinske dokumente za robu, CMR dokumente, te ISO certifikat, gdje mu je B. E., a nakon što je prethodno dobio certifikat ISO …. od Žilo Seada za koji certifikat nije znao da je krivotvoren, kao dokaz o mogućnosti isporuke navedene robe predao Č. B. navedeni certifikat i jednu masku, nakon čega je B. Č., dana 17.03.2020. godine, kao ponuđač u ime pravnog lica „…” d.o.o. … uvjeren da će na prethodno opisani način moći nabaviti maske, zaključio Ugovor o isporuci zaštitnih sredstava (maski) sa Zavodom … … za blagovne rezerve, kao naručiocem, pod brojem: …, za ukupnu količinu 4.000.000 zaštitnih maski, te je E. B., a nakon što ga je prethodno Žilo Sead ponovo doveo u zabludu da ima dodatnu količinu maski za isporuku gdje je pored postojećeg predračuna broj … od 1… godine koji je izdao „Windsor group” d.o.o. Zavidović izdao i novi predračun broj … od … godine na ukupni iznos od 4.314,960,00 KM, dąna 18.03.2020. godine ponudio B. Č. dodatnih 10.000,000 komada zaštitnih medicinskih/hirurških maski, proizvođača iz …, po istoj dogovorenoj cijeni od 0,280 EURO CIF po komadu, ukupne vrijednosti 2.800.000,00 Eura (što na dan 18.03.2020. godine po srednjem kursu Centralne banke iznosi 5.476.324,00 KM), pa je B. Č. prihvatio njegovu ponudu, te obećao da će odmah platiti 50% od ove cijene, te su putem e-mail korespondencije zaključili još jedan kupoprodajni ugovor broj: … o isporuci troslojnih zaštitnih medicinskih/hirurških maski i po zaključenju ugovora je B. E, i dalje uvjeren da će od Žilo Seada nabaviti hirurške maske izdao i predračun „…“ d.o.o. broj: … od … godine, u visini dogovorene vrijednosti medicinskih/hirurških maski, za uplatu avansa „…“ d.o.o. kako bi isporučili dogovorenu robu medicinske/hirurške maske, pa je B. Č. smatrajući da će roba biti isporučena u dogovorenom roku dana 18.03.2020. godine, izdao nalog da se po predračunu „…” d.o.o. broj: … od … godine, sa računa pravnog lica „…” d.o.o. …, broj: … otvorenog u „…” … uplati iznos od 220.000,00 Eura (što na dan 18.03.2020. godine po srednjem kursu Centralne banke iznosi 430.282,60 KM) i sa računa broj … otvorenog u „.. bank” … uplati iznos od 80.000,00 Eura (što na dan 18.03.2020. godine po srednjem kursu Centralne banke iznosi 156.446,00 KM) sve na devizni račun pravnog lica „…“ d.o.o. … broj … , otvoren kod „ … “ …, da bi nakon prispjeća uplaćenih novčanih sredstava od strane „…“ d.o.o. … , na devizni račun pravnog lica … d.o.o. …, B. E., nakon što mu je Žilo Sead u telefonskom razgovoru rekao da neće isporučiti robu
   dok mu se sav iznos ne uplati na račun, izvršio konverziju novčanog iznosa od
   300.000,00 Eura u domaću valutu — konvertibilnu marku (što na dan 18.03.2020.
   godine po srednjem kursu Centralne banke iznosi 568.749,00 KM) i putem naloga za internet bankarstvo izvršio prenos istih na transakcijski račun „…“ d.o.o. broj …, te je odmah izdao nalog za plaćanje novčanog iznosa od 405.314,90 KM pravnom licu „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići po predračunu, broj … od … godine koji je „…” d.o.o. … izdao Žilo Sead tj. „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići a na ime isporuke zaštitnih maski za lice ukupne količine 77.000 komada na ukupan iznos od 415.314,90 KM, obzirom da je prethodno po Predračunu, broj: … od 04.03.2020. godine, izdatog po istom osnovu od strane „Windsor group” d.o.o. Zavidovići, već bio uplatio iznos od 10.000 KM, ali s obzirom da je navedeni nalog kreiran u 16.21 sati isti se nije mogao realizovati od strane „…”, da bi potom u poslijepodnevnim satima B. Č. putem telefona pozvao B. E. i rekao mu da su od strane Žilo Seada prevareni, te je i sam B. E. sumnjajući da je od strane Žilo Seada prevaren i doveden u zabludu, te održavan u zabludi i da Žilo Sead uopšte neće izvršiti isporuku ugovorenih maski, poslao Žilo Seadu poruku dana 19.03.2020. godine sadržaja „Molim te ko boga de da zavrsimo. Znaci haos mi je od porodice i firme i ugleda i svega“, „Znaci molim te ako boga znas. Ako treba platit cu joa na cijene maski samo da zavrsimo ovo“, „Molim te „, „Allahami zivot mi je unisten s ovim“, „De mi reci molim te jel mozemo zavrsiti ovo ili ne. Evo da se vidimo ne znam gdje si doci ću i uplatit ću još novca samo da zavrsimo ovo molim te“, te je takođe B. E poslao e mail K. S., voditelju poslovnice „…“ u … sa molbom da se stornira njegova uplata iznosa od 405.314.90 KM prema „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići pa je navedeni nalog i storniran, nakon čega je dao nalog … da sa računa „…” d.o.o. … izvrši povrat sredstava pravnom licu „…“ d.o.o. u iznosu od 300.000,00 EUR-a, kojom prilikom je unio pogrešan … broj „…“ d.o.o. zbog čega nalog nije realizovan, nakon čega je „…” d.o.o. zastupana po direktoru B Č., shvativši da su prevareni dana 19.03.2020. godine jednostrano raskinula kupoprodajni ugovor sa „…“ d.o.o. …, zbog neispunjavanja roka isporuke troslojnih medicinskih/hirurških maski za lice u dogovoreno vrijeme tj., do 18.03.2020. godine, sa naznakom da je dobavljač „…”
   d.o.o. dužan kupcu „…” d.o.o. vratiti avans u iznosu od 300.000,00 Eura koji je kupac uplatio unaprijed za isporuku troslojnih medicinskih/hirurških maski, dok je „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići, …, sa sjedištem na adresi Donja Lovnica bb, Zavidovići, kao pravno lice, korišteno za postupanje po osnovu naloga Seada Žile u svojstvu direktora i odgovorne osobe pravnog lica bez ograničenja ovlaštenja, a sve s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske korist u iznosu od 415.314,90 KM na štetu „…“ d.o.o. … i „…“ d.o.o. …, na naprijed opisan način, što je Žilo Sead i htio, Dakle Žilo Sead kao zastupnik pravnog lica „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići doveo i održavao u zabludi odgovorna lica pravnih lica „…“ d.o.o. … i „…” d.o.o.
   Ljubljana, pri sklapanju i realizaciji ugovora o isporuci troslojnih medicinskih/hirurških maski, te na taj način prouzrokovana šteta koja prelazi 50.000,00 KM, a pravno lice „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići je odgovorno jer smisao učinjenog krivičnog djela proizlazi iz naloga rukovodećeg organa pravne osobe, Čime je Žilo Sead počinio krivično djelo „Prevara u privrednom poslovanju“ iz člana 251. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH a pravno lice „Windsor Group” d.o.o. Zavidovići na osnovu člana 128. stav 1. tačka a) KZ FBIH počinilo krivično djelo “Prevara u privrednom poslovanju“ iz člana 251. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH.

  Posljednje objavljeno