Zakazani novi protesti policije u FBiH

Objavljeno prije 1 godina

Definitivno je potvrđeno da su svi sindikati policije u FBiH i Savez sindikata policije na državnom nivou saglasni da će se 18. decembra u 12 sati ispred zgrade Vlade Federacije BiH održati protestno okupljanje policijskih službenika.

Na ovo okupljanje doći će policija iz 10 kantona, Sudska policija, Federalnog MUP-a, SIPA-e, Granične policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, a očekuje se prisustvo oko 2.000 policijskih službenika.

Protesti se organizuju zbog nezadovoljstva pojedinim rješenjima u Zakonu o PIO-u, a prvenstveno načinom utvrđivanja ličnog koeficijenta, uslovima za sticanje penzije i tretiranjem posebnog staža policijskih službenika.

Osnovni zahtjev je prihvatanje amandmana koji je upućen Federalnoj vladi, a kojim se traži definisanje pojma policijskog službenika u Zakonu PIO/MIO da se u prelaznim ili završnim odredbama ugradi upučujuća norma da će se uslovi za ostvarivanje penzije način obračuna ličnog koeficijenta i tretiranje posebnog staža urediti posebnim propisom, kao i izmjene posebnog propisa kojima bi bilo navedeno regulisano i da se donese zajedno sa Zakonom o PIO-u u setu.

Policija je već demonstrirala 21. novembra kada je zasjedao Parlament FBiH. Predstavnici Sindikata održali su niz sastanaka sa ministrom unutrašnjih poslova FBiH Aljošom Čamparom ali dogovor nikada nije postignut.

U toku dana u skladu sa zakonom protesti će biti prijavljeni MUP-u KS.