14.2 C
Zenica
Četvrtak, 4 Juna, 2020
Aktivnosti Gradske izborne komisije u Zenici

Ukupno podjela

Aktivnosti Gradske izborne komisije u Zenici

Aktivnosti Gradske izborne komisije u Zenici

Aktivnosti Gradske izborne komisije u Zenici

Nakon 16. sjednice održane 14. septembra Gradska izborna komisija (GIK) Zenica obavještava javnost i sve učesnike u izbornom procesu o aktuelnim izbornim aktivnostima.

Ažurira se sastav biračkih odbora
Zbog odustajanja ili spriječenosti pojedinih predsjednika i članova BO, GIK vrši stalno revidiranje i ažuriranje sastava BO. Do kraja ove sedmice, tj. do 17.09. GIK ovu aktivnost obavlja u saradnji sa političkim subjektima koji su predlagali kandidate, a od 17.09 GIK će popunjavati BO iz evidencije rezervne liste.

Imenovani mobilni timovi
Gradska izborna komisija je 16. sjednici imenovala i 4 mobilna tima za glasanje osoba vezanih za ustanove i osoba koje će zbog bolesti i starosti glasati u svojim domovima.
Rješenje se može preuzeti ovdje.

Obuka predsjednika BO završava sutra, 17.09. (subota), testiranje 22.09.
Predsjednike BO i pojedine zamjenike (140 predsjednika i 60 zamjenika predsjednika BO) obučavaju treneri kojima je CIK BiH izdala certifikate.
Obuka predsjednika BO održava se u sali Gradskog vijeća od 14.09. do 17.09. u terminima od 9,00 – 17,00 sati.
Pozivaju se predsjednici BO koji su propustili obuku po rasporedu od 14.09. do 16.09. da obavezno prisustvuju posljednjoj obuci 17.09. (subota) od 9,00 sati do 17,00 sati.
GIK Zenica obavještava predsjednike BO i njihove zamjenike da će se testiranje učesnika u obuci obaviti dana 22.09.2016. (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati u dvije grupe od po 100 osoba u prostorijama sala Pravnog i Ekonomskog fakulteta.

Obuka članova BO i mobilnih timova počinje 18.09.2016. (nedjelja)
GIK će organizirati obuku članova BO i njihovih zamjenika u periodu od 18.09. (nedjelja) do 28.09.2016. (srijeda) svaki dan u sljedećim terminima:
I – od 10,00 sati
II – od 13,00 sati
III – od 16,30 sati.
Dana 29.09. (četvrtak) obaviće se obuka BO za glasanje u odsustvu i mobilnih timova.

GIK oglašava biračka mjesta (BM) na području Grada Zenica.
Shodno odredbama Izbornog zakona o oglašavanju lokacija BM najkasnije u roku od 15 dana prije održavanja izbora i u skladu sa Rješenjem o određivanju BM, GIK Zenica objavljuje Oglas o utvrđenim BM na području Grada za Lokalne izbore.

Oglas o BM – nazivima i lokacijama može se preuzeti OVDJE.

Na osnovu člana 2.13. i 2.19 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ( «Sl.glasnik BiH» br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08, 37/10, 67/10, 18/13, 7/14 i 31/16), a shodno odredbama Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora – prečišćen tekst («Službeni glasnik BiH», broj 32/16), Gradska izborna komisija Zenica na 16. sjednici održanoj 14.09.2016. godine donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju mobilnih timova (MT)

I
Radi glasanja birača vezanih za svoje domove i birača koji su vezani za ustanove, imenuju se MT:
I – Mobilni tim za provođenje glasanja birača vezanih za svoje domove u sastavu:
1. Miralem Redžić, predsjednik, 061-623-547 , Salko M.
Elda Sejdić, zamjenik predsjednika, 062-985-143 , Salko M.
2 Almir Tufekčić, član, 062-337-197, Mirad H.
Saudin Duranović, zamjenik člana, 061-805-509 , Mirad H.
3. Ismar Huskić , član, 061-408-875, GIK
Sanja Milošević , zamjenik člana, 061-754-412, GIK
II – Mobilni tim za provođenje glasanja birača vezanih za svoje domove u sastavu:
1. Melita Grbavac , predsjednik, 061-747-638 , HDZ 1990
Snježana Dujmović, zamjenik predsjednika, , HDZ 1990
2 Haris Karić, član, 061-795-684, GIK
Muhamed Fejzić, zamjenik člana, 062-714-504, GIK
3. Senad Beganović , član, 062-771-985, GIK
Anes Zulji, zamjenik člana, 065-325-148 , GIK
III – Mobilni tim za provođenje glasanja birača u KPZ Zenica u sastavu:
1. Alija Krehmić, predsjednik, 061-973-847 , Fuad K
Elvin Rakić, zamjenik predsjednika, 061-034-506 , Fuad K
2 Sanid Čamdžić, član, 061-308-603, SC
Nusret Odobašić, zamjenik člana, 060-3146-325 , SC
3. Šefik Mulić, član, 062-273-608 ,DF
Belmin Đuherić, zamjenik člana, 062-096-909, DF.
IV – MT za provođenje glasanja u JU Doma za stara lica i Penzionerski dom u sastavu:
1. Amra Dizdarević, predsjednik, 060-3105-835 , GS
Haris Krasnić , zamjenik predsjednika, 064-4055-144 , GS
2 Alvin Bajramović , član, 061-992-904, SDP
Lidija Drljača, zamjenik člana, 062-177-918 , SDP
3. Aida Begagić, član, 062-112-258 , Prva BHS
Sabaheta Delić, zamjenik člana, 062-673-923, Prva BHS

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Gradska izborna komisija tražila je od političkih subjekata koji su bili na redu prema redosljedu i rezultatima javne dodjele mjesta u BO održane dana 3.08.2016. godine da u roku od 3 dana dostave prijedloge kandidata za članove i zamjenike mobilnih timova, a kako slijedi:

Mobilni tim I Komunistička partija
Mobilni tim I Munira Bešić
Mobilni tim I HDZ 1990
Mobilni tim II Salko Musić
Mobilni tim II Mirad Hadžiahmetović
Mobilni tim II Zijad Suljić
Mobilni tim III DF
Mobilni tim III SC
Mobilni tim III Fuad Kasumović
Mobilni tim IV GS
Mobilni tim IV SDP
Mobilni tim IV PRVA BHS

Prema broju nepokretnih i bolesnih osoba vezanih za svoje domove i osoba vezanih za ustanove koji su izjavili da žele da glasaju u svom domu, odnosno u ustanovama KPZ Zenica, JU Doma za stara lica i Penzionerski hotel, GIK je utvrdila da će formirati 4 (četiri) mobilna tima.

Od 12 pozvanih političkih subjekata svoje prijedloge je dostavilo 9 političkih subjekata. Politička stranka Komunistička partija i nezavisni kandidati Munira Bešić i Zijad Suljić nisu dostavili svoje prijedloge.

Članove i zamjenike na onim mjestima na kojima politički subjekti nisu dostavili svoje prijedloge popunila je GIK iz reda rezerve sa evidencije BO.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Političke stranke i nezavisni kandidati ovjereni za
izbornu jedinicu Zenica imaju pravo na prigovor na
ovo Rješenje GIK-u u roku od 24 sata od prijema

Broj: 41/16
Zenica14.09.2016.

ZAMJ. PREDSJEDNIK GIK-a
Nihad Pašalić

Nakon 16. sjednice održane 14. septembra Gradska izborna komisija (GIK) Zenica obavještava javnost i sve učesnike u izbornom procesu o aktuelnim izbornim aktivnostima.

Ažurira se sastav biračkih odbora
Zbog odustajanja ili spriječenosti pojedinih predsjednika i članova BO, GIK vrši stalno revidiranje i ažuriranje sastava BO. Do kraja ove sedmice, tj. do 17.09. GIK ovu aktivnost obavlja u saradnji sa političkim subjektima koji su predlagali kandidate, a od 17.09 GIK će popunjavati BO iz evidencije rezervne liste.

Imenovani mobilni timovi
Gradska izborna komisija je 16. sjednici imenovala i 4 mobilna tima za glasanje osoba vezanih za ustanove i osoba koje će zbog bolesti i starosti glasati u svojim domovima.
Rješenje se može preuzeti ovdje.

Obuka predsjednika BO završava sutra, 17.09. (subota), testiranje 22.09.
Predsjednike BO i pojedine zamjenike (140 predsjednika i 60 zamjenika predsjednika BO) obučavaju treneri kojima je CIK BiH izdala certifikate.
Obuka predsjednika BO održava se u sali Gradskog vijeća od 14.09. do 17.09. u terminima od 9,00 – 17,00 sati.
Pozivaju se predsjednici BO koji su propustili obuku po rasporedu od 14.09. do 16.09. da obavezno prisustvuju posljednjoj obuci 17.09. (subota) od 9,00 sati do 17,00 sati.
GIK Zenica obavještava predsjednike BO i njihove zamjenike da će se testiranje učesnika u obuci obaviti dana 22.09.2016. (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati u dvije grupe od po 100 osoba u prostorijama sala Pravnog i Ekonomskog fakulteta.

Obuka članova BO i mobilnih timova počinje 18.09.2016. (nedjelja)
GIK će organizirati obuku članova BO i njihovih zamjenika u periodu od 18.09. (nedjelja) do 28.09.2016. (srijeda) svaki dan u sljedećim terminima:
I – od 10,00 sati
II – od 13,00 sati
III – od 16,30 sati.
Dana 29.09. (četvrtak) obaviće se obuka BO za glasanje u odsustvu i mobilnih timova.

GIK oglašava biračka mjesta (BM) na području Grada Zenica.
Shodno odredbama Izbornog zakona o oglašavanju lokacija BM najkasnije u roku od 15 dana prije održavanja izbora i u skladu sa Rješenjem o određivanju BM, GIK Zenica objavljuje Oglas o utvrđenim BM na području Grada za Lokalne izbore.

Oglas o BM – nazivima i lokacijama može se preuzeti OVDJE.

Na osnovu člana 2.13. i 2.19 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ( «Sl.glasnik BiH» br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08, 37/10, 67/10, 18/13, 7/14 i 31/16), a shodno odredbama Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora – prečišćen tekst («Službeni glasnik BiH», broj 32/16), Gradska izborna komisija Zenica na 16. sjednici održanoj 14.09.2016. godine donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju mobilnih timova (MT)

I
Radi glasanja birača vezanih za svoje domove i birača koji su vezani za ustanove, imenuju se MT:
I – Mobilni tim za provođenje glasanja birača vezanih za svoje domove u sastavu:
1. Miralem Redžić, predsjednik, 061-623-547 , Salko M.
Elda Sejdić, zamjenik predsjednika, 062-985-143 , Salko M.
2 Almir Tufekčić, član, 062-337-197, Mirad H.
Saudin Duranović, zamjenik člana, 061-805-509 , Mirad H.
3. Ismar Huskić , član, 061-408-875, GIK
Sanja Milošević , zamjenik člana, 061-754-412, GIK
II – Mobilni tim za provođenje glasanja birača vezanih za svoje domove u sastavu:
1. Melita Grbavac , predsjednik, 061-747-638 , HDZ 1990
Snježana Dujmović, zamjenik predsjednika, , HDZ 1990
2 Haris Karić, član, 061-795-684, GIK
Muhamed Fejzić, zamjenik člana, 062-714-504, GIK
3. Senad Beganović , član, 062-771-985, GIK
Anes Zulji, zamjenik člana, 065-325-148 , GIK
III – Mobilni tim za provođenje glasanja birača u KPZ Zenica u sastavu:
1. Alija Krehmić, predsjednik, 061-973-847 , Fuad K
Elvin Rakić, zamjenik predsjednika, 061-034-506 , Fuad K
2 Sanid Čamdžić, član, 061-308-603, SC
Nusret Odobašić, zamjenik člana, 060-3146-325 , SC
3. Šefik Mulić, član, 062-273-608 ,DF
Belmin Đuherić, zamjenik člana, 062-096-909, DF.
IV – MT za provođenje glasanja u JU Doma za stara lica i Penzionerski dom u sastavu:
1. Amra Dizdarević, predsjednik, 060-3105-835 , GS
Haris Krasnić , zamjenik predsjednika, 064-4055-144 , GS
2 Alvin Bajramović , član, 061-992-904, SDP
Lidija Drljača, zamjenik člana, 062-177-918 , SDP
3. Aida Begagić, član, 062-112-258 , Prva BHS
Sabaheta Delić, zamjenik člana, 062-673-923, Prva BHS

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Gradska izborna komisija tražila je od političkih subjekata koji su bili na redu prema redosljedu i rezultatima javne dodjele mjesta u BO održane dana 3.08.2016. godine da u roku od 3 dana dostave prijedloge kandidata za članove i zamjenike mobilnih timova, a kako slijedi:

Mobilni tim I Komunistička partija
Mobilni tim I Munira Bešić
Mobilni tim I HDZ 1990
Mobilni tim II Salko Musić
Mobilni tim II Mirad Hadžiahmetović
Mobilni tim II Zijad Suljić
Mobilni tim III DF
Mobilni tim III SC
Mobilni tim III Fuad Kasumović
Mobilni tim IV GS
Mobilni tim IV SDP
Mobilni tim IV PRVA BHS

Prema broju nepokretnih i bolesnih osoba vezanih za svoje domove i osoba vezanih za ustanove koji su izjavili da žele da glasaju u svom domu, odnosno u ustanovama KPZ Zenica, JU Doma za stara lica i Penzionerski hotel, GIK je utvrdila da će formirati 4 (četiri) mobilna tima.

Od 12 pozvanih političkih subjekata svoje prijedloge je dostavilo 9 političkih subjekata. Politička stranka Komunistička partija i nezavisni kandidati Munira Bešić i Zijad Suljić nisu dostavili svoje prijedloge.

Članove i zamjenike na onim mjestima na kojima politički subjekti nisu dostavili svoje prijedloge popunila je GIK iz reda rezerve sa evidencije BO.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Političke stranke i nezavisni kandidati ovjereni za
izbornu jedinicu Zenica imaju pravo na prigovor na
ovo Rješenje GIK-u u roku od 24 sata od prijema

Broj: 41/16
Zenica14.09.2016.

ZAMJ. PREDSJEDNIK GIK-a
Nihad Pašalić

Aktivnosti Gradske izborne komisije u Zenici
Zenica
overcast clouds
14.2 ° C
14.2 °
14.2 °
71 %
4kmh
100 %
pet
20 °
sub
27 °
ned
26 °
pon
24 °
uto
18 °
Aktivnosti Gradske izborne komisije u Zenici

Posljednje objavljeno