15 C
Zenica
More
  BiH poslala čak 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 hiljada KM
  BiH poslala čak 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 hiljada KM

  Ukupno podjela

  BiH poslala čak 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 hiljada KM BiH poslala čak 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 hiljada KM BiH poslala čak 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 hiljada KM

  BiH poslala čak 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 hiljada KM

  BiH poslala čak 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 hiljada KM

  Mala i siromašna zemlja Bosna i Hercegovina prošlog mjeseca poslala je čak 18 osoba u egzotični Sharm el-Sheikh kako bi “učestvovale” na konferenciji o radiokomunikacijama (WRC-19).

  - Izbori 2020 -BiH poslala čak 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 hiljada KM

  Na odlazak 18 članova bh. delegacije u Egipat potrošeno je 59.655 KM javnog novca. Postavlja se pitanje koliko je to opravdano.

  Na Svjetskoj konferenciji o radiokomunikacijama WRC-19 u periodu od 28. oktobra do 22. novembra 2019. godine učestvovalo je 16 predstavnika Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) i dva predstavnika Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.

  S obzirom na to da bh. javnost generalno nije upoznata o kakvoj konferenciji je riječ i zbog čega je važno da čak 18 osoba putuje iz BiH u Sharm el-Sheikh, redakcija portala Klix.ba obratila se RAK-u i Ministarstvu komunikacija i prometa BiH tražeći informacije o službenom putovanju u Egipat.

  - Izbori 2020 -BiH poslala čak 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 hiljada KM

  Iz RAK-a su potvrdili da su u Sharm el-Sheikh poslali 16 osoba i da su troškovi službenog putovanja (troškovi za avioprijevoz, smještaj i dnevnice) iznosili ukupno 52,252.61 KM.

  Tako su “Šeikov zaljev” imali priliku posjetiti rukovodilac Sektora za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom RAK-a, rukovodilac Sektora za radiomonitoring i kontrolu RAK-a, šef Osjeka za radiodifuziju-radio RAK-a, šef Odsjeka za međunarodnu koordinaciju i regulativu RAK-a, šef Odsjeka za radiomonitoring RAK-a, šef Odsjeka za radiodifuziju-televizija RAK-a, šef Odsjeka za naknade RAK-a, rukovodilac Sektora za dozvole i naknade RAK-a, stručni savjetnik za međunarodnu koordinaciju u RAK-u, stručni savjetnik za fiksnu i mobilnu službu u RAK-u, stručni savjetnik za međunarodnu regulativu u RAK-u, predsjedavajući Vijeća RAK-a, dopredsjedavajući Vijeća RAK-a i tri člana Vijeća RAK-a.

  Iz RAK-a navode da se Svjetska radijska konferencija održava svake četiri godine i da je ovo “najvažniji događaj vezan za poslove upravljanja radiofrekvencijskim spektrom”. Kako kažu za portal Klix.ba, na ovoj konferenciji se donose odluke, rezolucije i definišu svi opsezi radijskih frekvencija za Međunarodni radiopravilnik ITU-a (Radio Regulations).

  “Na osnovu ovog pravilnika koji je osnova za namjenu svih radiofrekvencija, donose se i regionalni i nacionalni planovi namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra, tako da je njihova izrada direktno vezana za Međunarodni radiopravilnik. Bosna i Hercegovina kao članica Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) ima pravo i obavezu učešća na ovoj konferenciji, prilikom čega se štite interesi korištenja RF spektra u našoj zemlji, a u skladu s međunarodnim propisima. Do sada su predstavnici RAK-a pet puta učestvovali na ovom važnom svjetskom događaju koji okupi više od 2.000 delegata iz čitavog svijeta. Na konferenciji WRC-19 u Sharm el-Sheikhu (Egipat) je učestvovalo šesnaest (16) članova delegacije RAK-a BiH, koji su na konferenciju odlazili u smjenama, zavisno od planiranog rasporeda aktivnosti na konferenciji, te istoj prisustvovali u prosjeku po sedam dana”, rekli su za Klix.ba iz RAK-a.

  Odgovor na pitanje da li su članovi delegacije RAK-a BiH učestvovali na bilo kojem panelu, ukoliko nisu – zbog čega nisu, a ukoliko jesu, da nam dostave o čemu su tačno diskutovali (za svakog člana pojedinačno), nismo dobili. RAK smo pitali da li je BiH imala ikakvu zvaničnu tačku/prijedlog na konferenciji WRC-19.

  “Kao prvo, važno je pojasniti tip i strukturu ovog događaja. Konferencija je trajala četiri sedmice, radnog je karaktera, i svi predstavnici delegacije RAK-a BiH su aktivno učestvovali u radu konferencije te su učestvovali i na pratećim manifestacijama, na kojima se uspostavljaju kontakti s regulatorima iz cijelog svijeta. Dakle, konferencija nije tip pojedinačnog izlaganja u panelima, nego se aktivnosti obavljaju u radnim grupama i tijelima, na pitanjima izmjene i dopune ITU Radijskih propisa (RR), koji predstavljaju međunarodni sporazum za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom i satelitskim orbitama, a fokus konferencije je na pregovorima i usaglašavanjima pitanja definisanih dnevnim redom”, kazali su iz RAK-a.

  Ministarstvo komunikacija i prometa BiH potvrdilo nam je da su u egzotičnom Sharm el-Sheikhu boravili i njihovi predstavnici i to pomoćnik ministra i šefica odsjeka za komunikacije.

  Putni troškovi članova delegacije Ministarstva komunikacija i prometa BiH koji su učestvovali na konferenciji WRC-19 u Sharm el-Sheiku su: troškovi avionskih karata 3.593,00 KM, troškovi smještaja 2.627,61 KM, troškovi dnevnica 1.128,00 KM i ostali troškovi 55,20 KM.

  “Članovi delegacije ministarstva nisu učestvovali na panelima, jer ova vrsta radne konferencije ne predviđa pojedinačna izlaganja na panelima, nego rad i usaglašavanje radiospektra po komitetima, a zatim usvajanje prijedloga na plenarnom dijelu konferencije. Također, predstavnik ministarstva je u skladu s akreditivima učestvovao na ceremoniji potpisivanja finalnih akata konferencije”, rekli su za ovaj portal iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

  Ostaje nejasno zbog čega su onda predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH u izvještaju sa službenog putovanja naveli da “nisu bili panelisti, jer BiH nije imala prijedloga ni zvaničnih primjedbi na druge prijedloge”.

  Mala i siromašna zemlja Bosna i Hercegovina prošlog mjeseca poslala je čak 18 osoba u egzotični Sharm el-Sheikh kako bi “učestvovale” na konferenciji o radiokomunikacijama (WRC-19).

  Na odlazak 18 članova bh. delegacije u Egipat potrošeno je 59.655 KM javnog novca. Postavlja se pitanje koliko je to opravdano.

  Na Svjetskoj konferenciji o radiokomunikacijama WRC-19 u periodu od 28. oktobra do 22. novembra 2019. godine učestvovalo je 16 predstavnika Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) i dva predstavnika Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.

  S obzirom na to da bh. javnost generalno nije upoznata o kakvoj konferenciji je riječ i zbog čega je važno da čak 18 osoba putuje iz BiH u Sharm el-Sheikh, redakcija portala Klix.ba obratila se RAK-u i Ministarstvu komunikacija i prometa BiH tražeći informacije o službenom putovanju u Egipat.

  Iz RAK-a su potvrdili da su u Sharm el-Sheikh poslali 16 osoba i da su troškovi službenog putovanja (troškovi za avioprijevoz, smještaj i dnevnice) iznosili ukupno 52,252.61 KM.

  Tako su “Šeikov zaljev” imali priliku posjetiti rukovodilac Sektora za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom RAK-a, rukovodilac Sektora za radiomonitoring i kontrolu RAK-a, šef Osjeka za radiodifuziju-radio RAK-a, šef Odsjeka za međunarodnu koordinaciju i regulativu RAK-a, šef Odsjeka za radiomonitoring RAK-a, šef Odsjeka za radiodifuziju-televizija RAK-a, šef Odsjeka za naknade RAK-a, rukovodilac Sektora za dozvole i naknade RAK-a, stručni savjetnik za međunarodnu koordinaciju u RAK-u, stručni savjetnik za fiksnu i mobilnu službu u RAK-u, stručni savjetnik za međunarodnu regulativu u RAK-u, predsjedavajući Vijeća RAK-a, dopredsjedavajući Vijeća RAK-a i tri člana Vijeća RAK-a.

  Iz RAK-a navode da se Svjetska radijska konferencija održava svake četiri godine i da je ovo “najvažniji događaj vezan za poslove upravljanja radiofrekvencijskim spektrom”. Kako kažu za portal Klix.ba, na ovoj konferenciji se donose odluke, rezolucije i definišu svi opsezi radijskih frekvencija za Međunarodni radiopravilnik ITU-a (Radio Regulations).

  “Na osnovu ovog pravilnika koji je osnova za namjenu svih radiofrekvencija, donose se i regionalni i nacionalni planovi namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra, tako da je njihova izrada direktno vezana za Međunarodni radiopravilnik. Bosna i Hercegovina kao članica Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) ima pravo i obavezu učešća na ovoj konferenciji, prilikom čega se štite interesi korištenja RF spektra u našoj zemlji, a u skladu s međunarodnim propisima. Do sada su predstavnici RAK-a pet puta učestvovali na ovom važnom svjetskom događaju koji okupi više od 2.000 delegata iz čitavog svijeta. Na konferenciji WRC-19 u Sharm el-Sheikhu (Egipat) je učestvovalo šesnaest (16) članova delegacije RAK-a BiH, koji su na konferenciju odlazili u smjenama, zavisno od planiranog rasporeda aktivnosti na konferenciji, te istoj prisustvovali u prosjeku po sedam dana”, rekli su za Klix.ba iz RAK-a.

  Odgovor na pitanje da li su članovi delegacije RAK-a BiH učestvovali na bilo kojem panelu, ukoliko nisu – zbog čega nisu, a ukoliko jesu, da nam dostave o čemu su tačno diskutovali (za svakog člana pojedinačno), nismo dobili. RAK smo pitali da li je BiH imala ikakvu zvaničnu tačku/prijedlog na konferenciji WRC-19.

  “Kao prvo, važno je pojasniti tip i strukturu ovog događaja. Konferencija je trajala četiri sedmice, radnog je karaktera, i svi predstavnici delegacije RAK-a BiH su aktivno učestvovali u radu konferencije te su učestvovali i na pratećim manifestacijama, na kojima se uspostavljaju kontakti s regulatorima iz cijelog svijeta. Dakle, konferencija nije tip pojedinačnog izlaganja u panelima, nego se aktivnosti obavljaju u radnim grupama i tijelima, na pitanjima izmjene i dopune ITU Radijskih propisa (RR), koji predstavljaju međunarodni sporazum za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom i satelitskim orbitama, a fokus konferencije je na pregovorima i usaglašavanjima pitanja definisanih dnevnim redom”, kazali su iz RAK-a.

  Ministarstvo komunikacija i prometa BiH potvrdilo nam je da su u egzotičnom Sharm el-Sheikhu boravili i njihovi predstavnici i to pomoćnik ministra i šefica odsjeka za komunikacije.

  Putni troškovi članova delegacije Ministarstva komunikacija i prometa BiH koji su učestvovali na konferenciji WRC-19 u Sharm el-Sheiku su: troškovi avionskih karata 3.593,00 KM, troškovi smještaja 2.627,61 KM, troškovi dnevnica 1.128,00 KM i ostali troškovi 55,20 KM.

  “Članovi delegacije ministarstva nisu učestvovali na panelima, jer ova vrsta radne konferencije ne predviđa pojedinačna izlaganja na panelima, nego rad i usaglašavanje radiospektra po komitetima, a zatim usvajanje prijedloga na plenarnom dijelu konferencije. Također, predstavnik ministarstva je u skladu s akreditivima učestvovao na ceremoniji potpisivanja finalnih akata konferencije”, rekli su za ovaj portal iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

  Ostaje nejasno zbog čega su onda predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH u izvještaju sa službenog putovanja naveli da “nisu bili panelisti, jer BiH nije imala prijedloga ni zvaničnih primjedbi na druge prijedloge”.

  Zenica
  clear sky
  15 ° C
  15 °
  15 °
  51 %
  1kmh
  0 %
  uto
  14 °
  sri
  19 °
  čet
  21 °
  pet
  21 °
  sub
  16 °

  Posljednje objavljeno

  Preminuo Aleksandar Golić, član grupe Nemoguće vruće

  Aleksandar - Đorđe Golić, član zeničke rock grupe Nemoguće vruće, preminuo je nakon kraće bolesti u 62. godini života.

  Almir Čehajić Batko je uhapšen zbog sumnje da je protivpravno stekao blizu 625.000 KM

  Almir Čehajić poznatiji kao Batko uhapšen je danas u akciji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) zbog sumnje da je stekao...

  Nove mjere u RS-u: Nema muzike uživo, obavezne maske na otvorenom…

  Danas je održana sjednica Štaba za vanredne situacije u Republici Srpskoj povodom pogoršanja epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, na kojoj su donesene nove...

  Mandić: FBiH će proglasiti stanje nesreće ako se nastavi sadašnja situacija

  Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić rekao je da Federacija BiH (FBiH) može ponovo proglasiti stanje nesreće ako se nastavi ovakva situacija u...