23.3 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Posljednje objavljeno

  Definirani uvjeti za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima

  Definirani uvjeti za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima

  Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, koji je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 41/24, stupa na snagu sutra.

  U saopćenju PROI-ja se navodi da je Pravilnik izrađen na osnovu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/22), a odredbama Pravilnika obuhvaćena su pravna lica, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu s ovim zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani članom 7. Zakona), koji su dužni uskladiti svoj rad u roku od šest mjeseci od dana stupanja Pravilnika na snagu.

  Navedenim Pravilnikom propisano je da vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta, prema klasifikaciji i kategorizaciji u ovoj grupi u skladu s propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, može osigurati poseban prostor za pušenje odvojen od nepušačke zone, uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

  Članom 10. navedenog Pravilnika propisano je da prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  a) prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok vazduha zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor;

  b) površina prostora ne smije biti manja od 10 kvadratnih metra;

  c) prostor ne smije zauzimati više od 20 posto ukupne površine uslužnog prostora;

  d) prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore;

  e) prostor ne smije obuhvaćati šank;

  f) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;

  g) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;

  h) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: “Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.”, kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje;

  i) ispred ulaza u prostor za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: “Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu”;

  j) prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugog ventilacijskog sistema zatvorenog javnog prostora u kojem je prostor za pušenje.

  Duhanskim dimom zagađen vazduh iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;

  k) ventilacijski sistem prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;

  l) ventilacijskim sistemom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje, u samom prostoru za pušenje osigurati podpritisak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje;

  m) prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;

  n) ventilacijskim sistemom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod vazduha iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojem je pušenje zabranjeno;

  o) sistem izmjene vazduha mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog vazduha 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m²;

  p) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostor za pušenje i na odvod vazduha iz prostora za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

  Članom 11. navedenog Pravilnika propisani su uvjeti za određivanje prostora za pušenje u ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo poslužuje piće:

  (1) U ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo poslužuje piće, a u kojem nije moguće ispuniti uvjete iz člana 10. tačke b) i c) ovog pravilnika (to jest objekti koji svojom kvadraturom uslužnog prostora ne prelaze 50 m2), vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta može cijeli uslužni prostor odrediti prostorom za pušenje, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

  (2) Prostor za pušenje iz stava (1.) ovoga člana mora ispunjavati slijedeće uvjete:

  a) ventilacijski sistem koji omogućuje najmanje 10 izmjena vazduha na sat;

  b) dovod i odvod vazduha zagađenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sistemom za filtriranje;

  c) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostoriju za pušenje i na odvod vazduha iz prostorije za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

  Iz Federalnog ministarstva zdravsva napomenuli su da su pri utvrđivanju uvjeta za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima uvaženi propisi o ugostiteljskoj djelatnosti. Također, uvažena su iskustva drugih zemalja u pogledu obaveze da prostor za pušenje ne može biti u određenim prolazima (u većim objektima), te tehnički uvjet razdvajanja uobičajenih ventilacijskih sistema od sistema za filtriranje vazduha u prostorima za pušenje, kao i zakonska obaveza da se decidno zabrani ulazak i boravak osobama mlađim od 18 godina u te prostore/prostorije.

  Važno je naglasiti da su Pravilnikom propisani, odvojeno, uvjeti za ugostiteljske smještajne objekte (član 12.).

  Također, Pravilnikom su detaljno propisani uvjeti za prostorije za pušenje u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starijih lica i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne.

  U posebnom Poglavlju regulisani su i uvjeti koje mora ispunjavati prostor za pušenje na aerodromu.

  Kompletan Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva:

  Također, sutra na snagu stupa i Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka o zabrani prodaje i zabrani pušenja:

  Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/22):

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, koji je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 41/24, stupa na snagu sutra.

  U saopćenju PROI-ja se navodi da je Pravilnik izrađen na osnovu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/22), a odredbama Pravilnika obuhvaćena su pravna lica, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu s ovim zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani članom 7. Zakona), koji su dužni uskladiti svoj rad u roku od šest mjeseci od dana stupanja Pravilnika na snagu.

  - Reklama -

  Navedenim Pravilnikom propisano je da vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta, prema klasifikaciji i kategorizaciji u ovoj grupi u skladu s propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, može osigurati poseban prostor za pušenje odvojen od nepušačke zone, uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

  - Reklama -

  Članom 10. navedenog Pravilnika propisano je da prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  - Reklama -

  a) prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok vazduha zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor;

  b) površina prostora ne smije biti manja od 10 kvadratnih metra;

  c) prostor ne smije zauzimati više od 20 posto ukupne površine uslužnog prostora;

  d) prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore;

  e) prostor ne smije obuhvaćati šank;

  f) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;

  g) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;

  h) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: “Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.”, kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje;

  i) ispred ulaza u prostor za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: “Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu”;

  j) prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugog ventilacijskog sistema zatvorenog javnog prostora u kojem je prostor za pušenje.

  Duhanskim dimom zagađen vazduh iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;

  k) ventilacijski sistem prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;

  l) ventilacijskim sistemom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje, u samom prostoru za pušenje osigurati podpritisak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje;

  m) prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;

  n) ventilacijskim sistemom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod vazduha iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojem je pušenje zabranjeno;

  o) sistem izmjene vazduha mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog vazduha 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m²;

  p) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostor za pušenje i na odvod vazduha iz prostora za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

  Članom 11. navedenog Pravilnika propisani su uvjeti za određivanje prostora za pušenje u ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo poslužuje piće:

  (1) U ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo poslužuje piće, a u kojem nije moguće ispuniti uvjete iz člana 10. tačke b) i c) ovog pravilnika (to jest objekti koji svojom kvadraturom uslužnog prostora ne prelaze 50 m2), vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta može cijeli uslužni prostor odrediti prostorom za pušenje, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

  (2) Prostor za pušenje iz stava (1.) ovoga člana mora ispunjavati slijedeće uvjete:

  a) ventilacijski sistem koji omogućuje najmanje 10 izmjena vazduha na sat;

  b) dovod i odvod vazduha zagađenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sistemom za filtriranje;

  c) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostoriju za pušenje i na odvod vazduha iz prostorije za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

  Iz Federalnog ministarstva zdravsva napomenuli su da su pri utvrđivanju uvjeta za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima uvaženi propisi o ugostiteljskoj djelatnosti. Također, uvažena su iskustva drugih zemalja u pogledu obaveze da prostor za pušenje ne može biti u određenim prolazima (u većim objektima), te tehnički uvjet razdvajanja uobičajenih ventilacijskih sistema od sistema za filtriranje vazduha u prostorima za pušenje, kao i zakonska obaveza da se decidno zabrani ulazak i boravak osobama mlađim od 18 godina u te prostore/prostorije.

  Važno je naglasiti da su Pravilnikom propisani, odvojeno, uvjeti za ugostiteljske smještajne objekte (član 12.).

  Također, Pravilnikom su detaljno propisani uvjeti za prostorije za pušenje u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starijih lica i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne.

  U posebnom Poglavlju regulisani su i uvjeti koje mora ispunjavati prostor za pušenje na aerodromu.

  Kompletan Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva:

  Također, sutra na snagu stupa i Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka o zabrani prodaje i zabrani pušenja:

  Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/22):

  IzvorFena
  Zenica
  clear sky
  23.3 ° C
  23.3 °
  23.3 °
  66 %
  1.3kmh
  0 %
  ned
  37 °
  pon
  35 °
  uto
  39 °
  sri
  36 °
  čet
  36 °