5.9 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Posljednje objavljeno

  Demant grupe radnika koji nisu u sindikatu na izjave Sindikalne podružnice JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

  Demant grupe radnika koji nisu u sindikatu na izjave Sindikalne podružnice JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

  Grupa radnika JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica uputila je demant i navela kako se ograđuje od navoda Sindikalne podružnice JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica iznesenih na Press konferenciji za medije održanoj dana 26.10.2023. godine, koji su kako kažu bili “zlonamjerni prema ovoj Ustanovi i koji nepotrebno izazivaju zabrinutost roditelja.”

  “Netačno je da u Ustanovi postoji manjak radnika jer je broj stručnog osoblja u Ustanovi veći u odnosu na broj formiranih grupa. Učestala i dugotrajna bolovanja kolegica (od kojih je samo jedna kolegica koja se obraćala na Press konferenciji od posljednjih 8 godina, polovinu provela na bolovanju) je sasvim druga problematika u radu”, navodi se u dopisu.

  Navode kako su netačne tvrdnje da jedna odgajateljica u jutarnjim i poslijepodnevnim satima radi sa 40, 50 ili 60 djece, a koje je iznio predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH Selvedin Šatorović.

  “Ovim je direktno izazvao zabrinutost roditelja koji postavljaju pitanja sigurnosti boravka djece. Grupe su formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima, a to što je svaka druga rečenica pojedinih kolegica ‘Ja neću’ i što se smišljeno i ciljano stvaraju situacije u kojima se pozivaju sve moguće inspekcije je stvorilo probleme i sa korištenjem godišnjih odmora koji je i ove godine korišten na način kakav je praktikovan od kada Ustanova postoji, sa razlikom što ove godine veliki broj radnika zbog „ganjanja pravde“ nije iskoristio svoj godišnji odmor, mada je zbog manjeg broja djece u vrtićima tokom ljeta, mogao biti iskorišten u cjelosti”, ističu.

  Također, kažu da su netačni navodi da se provode represivne mjere premještanja radnika iz vrtića u vrtić. Dodaju da se organizacija rada vrši se po potrebi posla, a svi radnici Ustanove mogu raditi u bilo kojem vrtiću.

  Plate usklađene Zakonom

  Navode da je netačno da su plate najniže u Federaciji BiH, a koje su od 2020. godine povećane 3 puta i njihova visina je usklađena sa zakonom.

  “Neka se novinari pozabave statistikom visina plata jer su plate javne, s obzirom da kolegice iz sindikata iznose u javnost neprovjerene informacije. U današnjim vremenima i sa trenutnim troškovima života slažemo se da su plate male i da trebaju biti veće, što po navici zadnje tri godine, očekujemo sa početkom 2024. godine. Plate se isplaćuju redovno, u tekućem mjesecu za prethodni, a u zavisnosti od datuma na koji Osnivač doznači mjesečnu tranšu, pa smo platu za mjesec septembar primili 13.10.2023. godine.”

  Regres je, kako kažu, isplaćen za sve godine u kojima je Ustanova poslovala pozitivno pa i regres za 2023. godinu u septembru 2023. godine u visini 600,00 KM, iako sredstva za tu namjenu obezbjeđuje Osnivač, a ista nisu doznačena.

  Zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, Ustanova je 2020. i 2021. godine poslovala negativno te za te godine nije isplaćen regres.

  “Kolegice zaboravljaju da je Ustanova tokom tog perioda 2 puta zatvarana, da smo odlukama nadležnih i to samo u ZDK, radili sa brojem djece koji je ispod pedagoških standarda i normativa (manji broj djece) i da smo sva primanja za navedeni period dobili, uprkos činjenici da nas je bilo viška u odnosu na broj djece i formiranih grupa, sačuvali sva radna mjesta. Svi znamo da smo do sad sve zarađeno, uvijek dobili. Tačno je da je Poreznoj upravi izvršena uplata kojom su opisane kamate sa čime su upoznati svi radnici kako račun Ustanove ne bi bio blokiran. Pamtimo i daleko teža vremena i zato nas posebno boli činjenica, da se u trenutnoj situaciji kada su osim 2 topla obroka sa čijom se isplatom kasni, Ustanova u javnosti predstavlja na tako sramotan način, te da odgojno-obrazovni radnici javno ‘nagađaju’ i kleveću da ne znaju gdje su otišle pare, iako su kroz izvode iz Zapisnika Upravnog odbora i Zapisnike sa sastanka rukovodilaca svi radnici transparentno upoznati sa ovim činjenicama”, ističu.

  Djelatnost Ustanove nije finansirana u skladu sa Zakonom

  Sredstva opredijeljena Ustanovi Budžetom Grada Zenice za 2023. godinu mjesečno pokrivaju 40% potreba Ustanove samo za plate i topli obrok radnika.

  “To znači da Osnivač plaća 40 % zaposlenih. pa nam je nejasno o kakvim viškovima plata radnika koji odlaze u penziju kolegice govore, kao i kakva to sredstva misteriozno nestaju iz ove Ustanove, te se od ovakvih izjava ograđujemo. Proteklih godina, Osnivač je Ustanovi uplaćivao interventna sredstva. Tako da smo prošle godine dobili i 500,00 KM pomoći radnicima i isplaćeni su zaostali topli obroci. Osnivač je Ustanovi uvijek pomagao što se transparentno znalo kroz Zapisnike sa sastanaka rukovodioca, pa je neobično da kolegice ne znaju krucijalne činjenice vezane za rad, finansijsko poslovanje i odgojno-obrazovni rad. Mnogo toga su kolegice zaboravile, ali nisu zaboravile konstantno slati anonimne dopise inspekcijama, Osnivaču i davati lažne informacije pojedinim vijećnicima koji 2 godine unazad izlaze za govornicu i pričaju o Ustanovi u negativnom kontekstu. Godinama smo upućene jedna na drugu, te ne dozvoljavamo da interno nezadovoljstvo osjete korisnici usluga i oduvijek smo bili kolektiv solidarnosti i podržavale jedna drugu u različitim situacijama te ne želimo biti žrtve ličnih interesa pojedinaca i njihove netrpeljivosti.”

  Na kraju kažu kako se slažu da djelatnost Ustanove nije finansirana u skladu sa zakonom te pozivaju Gradsko vijeće, vijećnike i Osnivača da ispune svoje zakonske obaveze i opredijele više sredstava budžetom za ovu djelatnost, a roditeljima poručuju da su njihova djeca sigurna u ovoj Ustanovi te se ograđuju od najavljenog štrajka u kojem neće i ne žele učestvovati.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Grupa radnika JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica uputila je demant i navela kako se ograđuje od navoda Sindikalne podružnice JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica iznesenih na Press konferenciji za medije održanoj dana 26.10.2023. godine, koji su kako kažu bili “zlonamjerni prema ovoj Ustanovi i koji nepotrebno izazivaju zabrinutost roditelja.”

  “Netačno je da u Ustanovi postoji manjak radnika jer je broj stručnog osoblja u Ustanovi veći u odnosu na broj formiranih grupa. Učestala i dugotrajna bolovanja kolegica (od kojih je samo jedna kolegica koja se obraćala na Press konferenciji od posljednjih 8 godina, polovinu provela na bolovanju) je sasvim druga problematika u radu”, navodi se u dopisu.

  - Reklama -

  Navode kako su netačne tvrdnje da jedna odgajateljica u jutarnjim i poslijepodnevnim satima radi sa 40, 50 ili 60 djece, a koje je iznio predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH Selvedin Šatorović.

  - Reklama -

  “Ovim je direktno izazvao zabrinutost roditelja koji postavljaju pitanja sigurnosti boravka djece. Grupe su formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima, a to što je svaka druga rečenica pojedinih kolegica ‘Ja neću’ i što se smišljeno i ciljano stvaraju situacije u kojima se pozivaju sve moguće inspekcije je stvorilo probleme i sa korištenjem godišnjih odmora koji je i ove godine korišten na način kakav je praktikovan od kada Ustanova postoji, sa razlikom što ove godine veliki broj radnika zbog „ganjanja pravde“ nije iskoristio svoj godišnji odmor, mada je zbog manjeg broja djece u vrtićima tokom ljeta, mogao biti iskorišten u cjelosti”, ističu.

  - Reklama -

  Također, kažu da su netačni navodi da se provode represivne mjere premještanja radnika iz vrtića u vrtić. Dodaju da se organizacija rada vrši se po potrebi posla, a svi radnici Ustanove mogu raditi u bilo kojem vrtiću.

  Plate usklađene Zakonom

  Navode da je netačno da su plate najniže u Federaciji BiH, a koje su od 2020. godine povećane 3 puta i njihova visina je usklađena sa zakonom.

  “Neka se novinari pozabave statistikom visina plata jer su plate javne, s obzirom da kolegice iz sindikata iznose u javnost neprovjerene informacije. U današnjim vremenima i sa trenutnim troškovima života slažemo se da su plate male i da trebaju biti veće, što po navici zadnje tri godine, očekujemo sa početkom 2024. godine. Plate se isplaćuju redovno, u tekućem mjesecu za prethodni, a u zavisnosti od datuma na koji Osnivač doznači mjesečnu tranšu, pa smo platu za mjesec septembar primili 13.10.2023. godine.”

  Regres je, kako kažu, isplaćen za sve godine u kojima je Ustanova poslovala pozitivno pa i regres za 2023. godinu u septembru 2023. godine u visini 600,00 KM, iako sredstva za tu namjenu obezbjeđuje Osnivač, a ista nisu doznačena.

  Zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, Ustanova je 2020. i 2021. godine poslovala negativno te za te godine nije isplaćen regres.

  “Kolegice zaboravljaju da je Ustanova tokom tog perioda 2 puta zatvarana, da smo odlukama nadležnih i to samo u ZDK, radili sa brojem djece koji je ispod pedagoških standarda i normativa (manji broj djece) i da smo sva primanja za navedeni period dobili, uprkos činjenici da nas je bilo viška u odnosu na broj djece i formiranih grupa, sačuvali sva radna mjesta. Svi znamo da smo do sad sve zarađeno, uvijek dobili. Tačno je da je Poreznoj upravi izvršena uplata kojom su opisane kamate sa čime su upoznati svi radnici kako račun Ustanove ne bi bio blokiran. Pamtimo i daleko teža vremena i zato nas posebno boli činjenica, da se u trenutnoj situaciji kada su osim 2 topla obroka sa čijom se isplatom kasni, Ustanova u javnosti predstavlja na tako sramotan način, te da odgojno-obrazovni radnici javno ‘nagađaju’ i kleveću da ne znaju gdje su otišle pare, iako su kroz izvode iz Zapisnika Upravnog odbora i Zapisnike sa sastanka rukovodilaca svi radnici transparentno upoznati sa ovim činjenicama”, ističu.

  Djelatnost Ustanove nije finansirana u skladu sa Zakonom

  Sredstva opredijeljena Ustanovi Budžetom Grada Zenice za 2023. godinu mjesečno pokrivaju 40% potreba Ustanove samo za plate i topli obrok radnika.

  “To znači da Osnivač plaća 40 % zaposlenih. pa nam je nejasno o kakvim viškovima plata radnika koji odlaze u penziju kolegice govore, kao i kakva to sredstva misteriozno nestaju iz ove Ustanove, te se od ovakvih izjava ograđujemo. Proteklih godina, Osnivač je Ustanovi uplaćivao interventna sredstva. Tako da smo prošle godine dobili i 500,00 KM pomoći radnicima i isplaćeni su zaostali topli obroci. Osnivač je Ustanovi uvijek pomagao što se transparentno znalo kroz Zapisnike sa sastanaka rukovodioca, pa je neobično da kolegice ne znaju krucijalne činjenice vezane za rad, finansijsko poslovanje i odgojno-obrazovni rad. Mnogo toga su kolegice zaboravile, ali nisu zaboravile konstantno slati anonimne dopise inspekcijama, Osnivaču i davati lažne informacije pojedinim vijećnicima koji 2 godine unazad izlaze za govornicu i pričaju o Ustanovi u negativnom kontekstu. Godinama smo upućene jedna na drugu, te ne dozvoljavamo da interno nezadovoljstvo osjete korisnici usluga i oduvijek smo bili kolektiv solidarnosti i podržavale jedna drugu u različitim situacijama te ne želimo biti žrtve ličnih interesa pojedinaca i njihove netrpeljivosti.”

  Na kraju kažu kako se slažu da djelatnost Ustanove nije finansirana u skladu sa zakonom te pozivaju Gradsko vijeće, vijećnike i Osnivača da ispune svoje zakonske obaveze i opredijele više sredstava budžetom za ovu djelatnost, a roditeljima poručuju da su njihova djeca sigurna u ovoj Ustanovi te se ograđuju od najavljenog štrajka u kojem neće i ne žele učestvovati.

  Zenica
  broken clouds
  5.9 ° C
  5.9 °
  5.9 °
  63 %
  1.4kmh
  81 %
  pet
  6 °
  sub
  13 °
  ned
  4 °
  pon
  8 °
  uto
  7 °