14.3 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Posljednje objavljeno

  Demantij menadžmenta JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica na iznesene navode u medijima

  Demantij menadžmenta JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica na iznesene navode u medijima

  Na e-mail adresu našeg medija stigao je demantij navoda iznesenih kroz javne istupe Sindikalne podružnice JU Predškolski odgoj i obrazovenje Zenica saopćenjem za javnost od 18.10.2023. godine i sa press konferencije predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH i sindikalnog povjereništva JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica 26.10.2023. godine, a koji mi prenosimo u cjelosti.

  “Nakon medijskih istupa Sindikalne podružnice JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica i predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH u predhodnom periodu, a zbog iznošenja neutemeljenih, zlonamjerno i paušalno izrečenih navoda, menadžment JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica  demantira navode koji su javnosti prezentirani putem vašeg medija.

  Najprije želimo upoznati javnost da Ustanova ispunjava sve obaveze i radnicima osigurava sva prava po osnovu rada i radnog odnosa. U ovome trenutku radnicima nije isplaćena naknada na ime tri topla obroka za mjesece avgust, septembar i oktobar, a do ovog kašnjenja u isplati toplih obroka je došlo zbog isplate naknade na ime korištenja godišnjeg odmora- regresa u septembru mjesecu ove godine u iznosu od 600,00 KM po radniku tj. u ukupnom iznosu od 40.200,00 KM.

  Regres je isplaćen za sve godine u kojima je Ustanova poslovala pozitivno, osim za 2021. i 2022. godinu kad je Ustanova poslovala negativno, a zbog ograničenog prijema broja djece u vrtićima zbog pandemije, a u skladu sa odredbom člana 97. Pravilnika o radu JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica.

  Plaće se isplaćuju redovno, u zakonu propisanom roku u tekućem mjesecu za prethodni. Posljednje povećanje plate bilo je u januaru 2023. godine. Najniža plaća u Ustanovi iznosi 629,00 KM i plaće se obračunavaju u skladu se sa utvrđenim koeficijentima radnih mjesta. Navodi da je plaća u Ustanovi za odgajatelje od 1.132,20 KM najniža na području Bosne i Hercegovine nisu tačni i to podaci se lako mogu provjeriti jednim telefonskim pozivom ili cirkularnim e-mailom predškolskim ustanovama na području BiH.

  Budžetskim zahtjevom za 2023. godinu upućenom Osnivaču Ustanove za troškove plaća i naknada koje nemaju karakter plaća radnika i drugih fizičkih lica Ustanova je tražila sredstva u iznosu od 1.834.620,00 KM, a usvojenim Budžetom za 2023. godinu Ustanovi su opredijeljena sredstva u iznosu od  900.000,00 KM,  raspoređena na redovne mjesečne tranše. Pored ovih sredstava opredijeljena su sredstva i u iznosu od 70.000,00 KM za investiciona i kapitalna ulaganja, a Osnivač snosi i troškove grijanja Ustanove.

  Pitanje finansiranja ustanova predškolskog odgoja regulirano je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 07/10), odnosno, Kriterijima za finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Zeničko–dobojskog kantona („Službene novine Ze-do kantona“; broj 12/10).

  Osnivač ne postupa u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK („Službene novine Ze-do kantona“, broj  07/10) od njegovog donošenja, iako je odredbama pomenutog Zakona propisano da Osnivač snosi troškove plaća i naknada koje nemaju karakter plaća radnika i drugih fizičkih lica, on osigurava samo 45 posto sredstva namijenjenih za finansiranje plaća i naknada radnika. Na ovu činjenicu godinama ukazujemo Osnivaču (Gradsko vijeće i Gradonačelnik), tako da bez podrške Osnivača nismo u stanju povećavati plaću, širiti djelatnost, niti zapošljavati nove radnike.

  Nesporna je činjenica da smo u posljednje tri godine, zbog pandemije COVID-19 bili u lošim finansijskim uslovima te da smo  imali podršku Grada Zenice kroz interventna sredstva koja su uplaćivana, tako da su sva zarađena primanja uposlenika isplaćena.

  Poslovanje Ustanove je javno i transparentno, dostupno kroz Izvještaje o radu za svaku prethodnu godinu. Pored eksterne revizije i Služba interne revizije Grada Zenica izvršila je pregled poslovanja Ustanove  i nije uočila nepravilnosti u radu.

  Prostori Ustanove koji nisu u primarnoj funkciji ne izdaju se bez saglasnosti Osnivača, a korisnici izdatih prostora taksativno se navode u Izvještaju o radu Ustanove za svaku godinu. Ukupan iznos zakupa na mjesečnom nivou iznosi 2.186,00 KM koji se uplaćuje na račun ustanove i transparentno je utrošen za potrebe Ustanove. Nakon rata u Zenici nije izgrađen nijedan vrtić, a prioritet menadžmenta je da se postojeći objekti koji su van primarne funkcije stave u funkciju odgoja i obrazovanja, naravno uz podršku Osnivača.

  Ustanova je isplatila neplaćene porezne obaveze u iznosu od 74.471,27 KM ustanovljene za period 2004-2009. godine na ime osnovnog duga, koje se odnose na isplaćene plate po presudama suda, te su isplatom osnovnog duga Ustanovi otpisane kamate u iznosu od 103.436,48 KM, i  spriječena je blokada računa zbog utvrđenih obaveza.

  Ustanova podliježe redovnom nadzoru Pedagoškog zavoda Zenica. Grupe djece u vrtićima se formiraju u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj ZDK te na osnovu Saglasnosti na Godišnji program rada za školsku 2023/2024. godinu MONKiS-a ZDK broj: 10-1-34-08066-2/23 od 22.09.2023. godine, Upravni odbor donio je Odluku o usvajanju Godišnjeg programa rada. U GPR-u je ustanovljeno da je u odnosu na broj formiranih grupa djece, u Ustanovi angažiran dovoljan broj stručnih radnika. Poteškoće u radu mogu nastati zbog učestalih bolovanja radnika te internom reorganizacijom osiguravamo rad sa djecom u skladu sa propisanim normativima. Iznenađuje nas i plaši činjenica da pojedine odgajateljice menadžementu konstantno dostavljaju dopise u kojima obavještavaju o nemogućnosti obavljanja poslova i radnih zadataka. Taj problem, po nalogu Interne revizije, a u saradnji sa MONKS-om (koji nije nikad donio ovaj akt za predškolske ustanove) riješit ćemo Pravilnikom o ocjenjivanju radnih sposobnosti zaposlenika i kvaliteta odgojno-obrazovnog rada te na taj način ustanoviti individualne sposobnosti i kvalitet rada svake odgajateljice ponaosob, kako bismo osigurali najbolje uvjete za djecu o kojoj brinemo u našoj Ustanovi, što je naš prioritetni zadatak i cilj.

  Upravni odbor i direktorica imaju česte sjednice, a tvrdnja da su članovi Upravnog odbora plaćeni po sjednici nije tačna. Odlukom Gradonačelnika o visini naknade za predsjednika i članove upravnog odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zenica broj: 02-45-8763/21 od 10.05.2021. godine utvrđen je mjesečni iznos naknade i u skladu sa tom Odlukom se vrši isplata predsjedniku i članovima UO naše Ustanove.

  Menadžment je Sindikalnoj podružnici Ustanove osigurao sve zakonom propisane uslove za rad. Sindikalnoj podružnici Ustanove dostavljeni su odgovori na postavljena pitanja od strane direktorice  i Upravnog odbora u skladu sa zakonskim propisima i ovlastima direktorice i UO. Sindikalna povjerenica i njena zamjenica su dobile kako pismene odgovore, tako i usmene na sjednicama UO Ustanove kojima su prisustvovale. Tvrdnje da nisu dobile odgovore na sva sporna pitanja (koja su u nadležnosti direktorice i Upravnog odbora) su netačne, zlonamjerne i neistinite.

  Dana 01.11.2023. godine održan je sastanak sa Gradonačelnikom, predstavnicima Gradske uprave, Upravnim odborom Ustanove, direktoricom i povjerenstvom Sindikalne podružnice na kojem je dogovoreno da će Grad Zenica u skladu sa mogućnostima pomoći Ustanovi i uplatiti iznos za tri topla obroka za mjesece august, septembar i oktobar 2023. godine, razmotriti Budžetski zahtjev Ustanove za 2024. godinu broj: 01-0101-775/1-2023 od 27.07.2023. godine u iznosu od 2.137.900,00 KM u koje je i uračunato i povećanje plaće za 2024. godinu.

  S obzirom na naprijed navedeno, iznenađuju nas istupi Sindikalne podružnice u javnosti kao i ultimatum pod prijetnjom stupanja u štrajk zbog neisplaćena dva topla obroka, „poslovanja obavijenim velom tajne i netransparentnosti“, o novcu koji se „odlijeva na druge strane“ i sl.. Tokom tih istupa uočeno je iznošenje informacija koje su uznemirile i dovele u zabludu korisnike usluga i radnike Ustanove.

  Ne osporavamo pravo radnika da sindikalno djeluju i bore se za prava radnika, ali želimo istaknuti da će svako iznošenje netačnih i neistinitih informacija u javnost, koje nanose štetu ugledu i radu Ustanove biti rješavano u nadležnim institucijama.

  Pozivamo vas cijenjeni mediji da postupite u smislu člana 8. Zakona o zaštiti od klevete FBiH, objavite ovaj demantij, kako bismo barem djelomično ublažili štetu koju su iznošenjem netačnih i paušalnih informacija predstavnice Sindikalne podružnice nanijele Ustanovi.”

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Na e-mail adresu našeg medija stigao je demantij navoda iznesenih kroz javne istupe Sindikalne podružnice JU Predškolski odgoj i obrazovenje Zenica saopćenjem za javnost od 18.10.2023. godine i sa press konferencije predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH i sindikalnog povjereništva JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica 26.10.2023. godine, a koji mi prenosimo u cjelosti.

  “Nakon medijskih istupa Sindikalne podružnice JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica i predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH u predhodnom periodu, a zbog iznošenja neutemeljenih, zlonamjerno i paušalno izrečenih navoda, menadžment JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica  demantira navode koji su javnosti prezentirani putem vašeg medija.

  - Reklama -

  Najprije želimo upoznati javnost da Ustanova ispunjava sve obaveze i radnicima osigurava sva prava po osnovu rada i radnog odnosa. U ovome trenutku radnicima nije isplaćena naknada na ime tri topla obroka za mjesece avgust, septembar i oktobar, a do ovog kašnjenja u isplati toplih obroka je došlo zbog isplate naknade na ime korištenja godišnjeg odmora- regresa u septembru mjesecu ove godine u iznosu od 600,00 KM po radniku tj. u ukupnom iznosu od 40.200,00 KM.

  - Reklama -

  Regres je isplaćen za sve godine u kojima je Ustanova poslovala pozitivno, osim za 2021. i 2022. godinu kad je Ustanova poslovala negativno, a zbog ograničenog prijema broja djece u vrtićima zbog pandemije, a u skladu sa odredbom člana 97. Pravilnika o radu JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica.

  - Reklama -

  Plaće se isplaćuju redovno, u zakonu propisanom roku u tekućem mjesecu za prethodni. Posljednje povećanje plate bilo je u januaru 2023. godine. Najniža plaća u Ustanovi iznosi 629,00 KM i plaće se obračunavaju u skladu se sa utvrđenim koeficijentima radnih mjesta. Navodi da je plaća u Ustanovi za odgajatelje od 1.132,20 KM najniža na području Bosne i Hercegovine nisu tačni i to podaci se lako mogu provjeriti jednim telefonskim pozivom ili cirkularnim e-mailom predškolskim ustanovama na području BiH.

  Budžetskim zahtjevom za 2023. godinu upućenom Osnivaču Ustanove za troškove plaća i naknada koje nemaju karakter plaća radnika i drugih fizičkih lica Ustanova je tražila sredstva u iznosu od 1.834.620,00 KM, a usvojenim Budžetom za 2023. godinu Ustanovi su opredijeljena sredstva u iznosu od  900.000,00 KM,  raspoređena na redovne mjesečne tranše. Pored ovih sredstava opredijeljena su sredstva i u iznosu od 70.000,00 KM za investiciona i kapitalna ulaganja, a Osnivač snosi i troškove grijanja Ustanove.

  Pitanje finansiranja ustanova predškolskog odgoja regulirano je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 07/10), odnosno, Kriterijima za finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Zeničko–dobojskog kantona („Službene novine Ze-do kantona“; broj 12/10).

  Osnivač ne postupa u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK („Službene novine Ze-do kantona“, broj  07/10) od njegovog donošenja, iako je odredbama pomenutog Zakona propisano da Osnivač snosi troškove plaća i naknada koje nemaju karakter plaća radnika i drugih fizičkih lica, on osigurava samo 45 posto sredstva namijenjenih za finansiranje plaća i naknada radnika. Na ovu činjenicu godinama ukazujemo Osnivaču (Gradsko vijeće i Gradonačelnik), tako da bez podrške Osnivača nismo u stanju povećavati plaću, širiti djelatnost, niti zapošljavati nove radnike.

  Nesporna je činjenica da smo u posljednje tri godine, zbog pandemije COVID-19 bili u lošim finansijskim uslovima te da smo  imali podršku Grada Zenice kroz interventna sredstva koja su uplaćivana, tako da su sva zarađena primanja uposlenika isplaćena.

  Poslovanje Ustanove je javno i transparentno, dostupno kroz Izvještaje o radu za svaku prethodnu godinu. Pored eksterne revizije i Služba interne revizije Grada Zenica izvršila je pregled poslovanja Ustanove  i nije uočila nepravilnosti u radu.

  Prostori Ustanove koji nisu u primarnoj funkciji ne izdaju se bez saglasnosti Osnivača, a korisnici izdatih prostora taksativno se navode u Izvještaju o radu Ustanove za svaku godinu. Ukupan iznos zakupa na mjesečnom nivou iznosi 2.186,00 KM koji se uplaćuje na račun ustanove i transparentno je utrošen za potrebe Ustanove. Nakon rata u Zenici nije izgrađen nijedan vrtić, a prioritet menadžmenta je da se postojeći objekti koji su van primarne funkcije stave u funkciju odgoja i obrazovanja, naravno uz podršku Osnivača.

  Ustanova je isplatila neplaćene porezne obaveze u iznosu od 74.471,27 KM ustanovljene za period 2004-2009. godine na ime osnovnog duga, koje se odnose na isplaćene plate po presudama suda, te su isplatom osnovnog duga Ustanovi otpisane kamate u iznosu od 103.436,48 KM, i  spriječena je blokada računa zbog utvrđenih obaveza.

  Ustanova podliježe redovnom nadzoru Pedagoškog zavoda Zenica. Grupe djece u vrtićima se formiraju u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj ZDK te na osnovu Saglasnosti na Godišnji program rada za školsku 2023/2024. godinu MONKiS-a ZDK broj: 10-1-34-08066-2/23 od 22.09.2023. godine, Upravni odbor donio je Odluku o usvajanju Godišnjeg programa rada. U GPR-u je ustanovljeno da je u odnosu na broj formiranih grupa djece, u Ustanovi angažiran dovoljan broj stručnih radnika. Poteškoće u radu mogu nastati zbog učestalih bolovanja radnika te internom reorganizacijom osiguravamo rad sa djecom u skladu sa propisanim normativima. Iznenađuje nas i plaši činjenica da pojedine odgajateljice menadžementu konstantno dostavljaju dopise u kojima obavještavaju o nemogućnosti obavljanja poslova i radnih zadataka. Taj problem, po nalogu Interne revizije, a u saradnji sa MONKS-om (koji nije nikad donio ovaj akt za predškolske ustanove) riješit ćemo Pravilnikom o ocjenjivanju radnih sposobnosti zaposlenika i kvaliteta odgojno-obrazovnog rada te na taj način ustanoviti individualne sposobnosti i kvalitet rada svake odgajateljice ponaosob, kako bismo osigurali najbolje uvjete za djecu o kojoj brinemo u našoj Ustanovi, što je naš prioritetni zadatak i cilj.

  Upravni odbor i direktorica imaju česte sjednice, a tvrdnja da su članovi Upravnog odbora plaćeni po sjednici nije tačna. Odlukom Gradonačelnika o visini naknade za predsjednika i članove upravnog odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zenica broj: 02-45-8763/21 od 10.05.2021. godine utvrđen je mjesečni iznos naknade i u skladu sa tom Odlukom se vrši isplata predsjedniku i članovima UO naše Ustanove.

  Menadžment je Sindikalnoj podružnici Ustanove osigurao sve zakonom propisane uslove za rad. Sindikalnoj podružnici Ustanove dostavljeni su odgovori na postavljena pitanja od strane direktorice  i Upravnog odbora u skladu sa zakonskim propisima i ovlastima direktorice i UO. Sindikalna povjerenica i njena zamjenica su dobile kako pismene odgovore, tako i usmene na sjednicama UO Ustanove kojima su prisustvovale. Tvrdnje da nisu dobile odgovore na sva sporna pitanja (koja su u nadležnosti direktorice i Upravnog odbora) su netačne, zlonamjerne i neistinite.

  Dana 01.11.2023. godine održan je sastanak sa Gradonačelnikom, predstavnicima Gradske uprave, Upravnim odborom Ustanove, direktoricom i povjerenstvom Sindikalne podružnice na kojem je dogovoreno da će Grad Zenica u skladu sa mogućnostima pomoći Ustanovi i uplatiti iznos za tri topla obroka za mjesece august, septembar i oktobar 2023. godine, razmotriti Budžetski zahtjev Ustanove za 2024. godinu broj: 01-0101-775/1-2023 od 27.07.2023. godine u iznosu od 2.137.900,00 KM u koje je i uračunato i povećanje plaće za 2024. godinu.

  S obzirom na naprijed navedeno, iznenađuju nas istupi Sindikalne podružnice u javnosti kao i ultimatum pod prijetnjom stupanja u štrajk zbog neisplaćena dva topla obroka, „poslovanja obavijenim velom tajne i netransparentnosti“, o novcu koji se „odlijeva na druge strane“ i sl.. Tokom tih istupa uočeno je iznošenje informacija koje su uznemirile i dovele u zabludu korisnike usluga i radnike Ustanove.

  Ne osporavamo pravo radnika da sindikalno djeluju i bore se za prava radnika, ali želimo istaknuti da će svako iznošenje netačnih i neistinitih informacija u javnost, koje nanose štetu ugledu i radu Ustanove biti rješavano u nadležnim institucijama.

  Pozivamo vas cijenjeni mediji da postupite u smislu člana 8. Zakona o zaštiti od klevete FBiH, objavite ovaj demantij, kako bismo barem djelomično ublažili štetu koju su iznošenjem netačnih i paušalnih informacija predstavnice Sindikalne podružnice nanijele Ustanovi.”

  Zenica
  overcast clouds
  14.3 ° C
  14.3 °
  14.3 °
  97 %
  1.1kmh
  100 %
  sri
  14 °
  čet
  21 °
  pet
  24 °
  sub
  28 °
  ned
  29 °