Forum građana Zenice organizuje kulturno-umjetnički program u OŠ “Ćamil Sijarić”

Objavljeno prije 2 godine

Sutra, 04.04.2017. sa početkom u 10:00 sati će se održati kulturno – umjetnički program u OŠ Ćamil Sijarić – područna škola Vranduk gdje će se kroz prigodne sadržaje podjeliti čimbur za sve učenike škole.

Ovaj događaj je dio Dječijeg programa koji Forum građana Zenice već 11 godinu zaredom, uz podršku Grada Zenice, organizira u okviru zeničke tradicionalne manifestacije Čimburijade.

Uobičajeno je da učenici pripreme i izvedu kratki program u sklopu ovog događaja.

Forum građana Zenice kao organizator obezbijeđuje čimbur koji će se poslije programa podijeliti učenicima. U manifestaciji učestvuje i maskota Zekopak, koji je posebna atrakcija za učenike.

Program je odobren od strane Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona.