19.2 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Posljednje objavljeno

  Najmlađa imala 14, najstarija 77 godina: Imena 127 žrtava čije će duše nakon 21 godinu naći smiraj

  Najmlađa imala 14, najstarija 77 godina: Imena 127 žrtava čije će duše nakon 21 godinu naći smiraj

  U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6.377 žrtava, a još se traga za njih blizu 2.000. Ove godine smiraj duša naći će 127 žrtava. Posmrtni ostaci pronađeni su u nekoliko masovnih grobnica.

  Najmlađa žrtva je Avdija Memić koji je ubijen kada je imao samo 14 godina, a najstarija 77-godišnji Mustafa Hadžović.

  Spisak sa imenima žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula:
  Ademović (Adem) Hariz
  Ademović (Huso) Ramiz
  Ademović (Mujo) Mujka
  Ademović (Mujo) Mustafa
  Ahmetović (Salko) Enez
  Alibašić (Ćazim) Fahrudin
  Alić (Hajrudin) Mujaga
  Alić (Himzo) Sajto
  Alić (Ibrahim) Nezir
  Alić (Ibrahim) Sejdalija
  Alić (Mustafa) Muhidin
  Alić (Ševko) Vahdet
  Ališević (Vehbija) Alija
  Aljkanović (Šerif) Vehbija
  Avdić (Halil) Ismet
  Avdić (Halil) Safet
  Bećirović (Ohran) Suljo
  Beganović (Nurif) Ekrem
  Begović (Muharem) Mehmed
  Budić (Mehmed) Mujo
  Bumbulović (Osman) Elvir
  Bumbulović (Osman) Nermin
  Burić (Alija) Omer
  Burić (Omer) Nijaz
  Čivić (Rašid) Emir
  Ćatić (Osman) Šemso
  Dautović (Mešan) Nijaz
  Dervišević (Bego) Bekto
  Dudić (Šerif) Jusuf
  Durić (Meho) Ibrahim
  Džanić (Nurija) Jusuf
  Đogaz (Hamdija) Aljo
  Đozić (Alija) Hajrulah
  Đozić (Hajrulah) Alija
  Fejzić (Ibrahim) Avdo
  Fejzić (Ohran) Salim
  Gušter (Muhamed) Redžo
  Hadžović (Hajro) Mustafa
  Halilović (Alaga) Zoran
  Halilović (Husejn) Mujo
  Halilović (Idriz) Asim
  Hamidović (Mujo) Mustafa
  Hamzabegović (Fadil) Adil
  Hasanović (Salčin) Kadrija
  Hasanović (Šaban) Enez
  Hodžić (Nezir) Šaban
  Hodžić (Šahmo) Šahin
  Hožbo (Muradif) Sakib
  Hrnjić (Mehmed) Ibrahim
  Hrustić (Ibrahim) Sabrija
  Hrustić (Mehmed) Hasan
  Hrustić (Salkan) Ibrahim
  Hrvačić (Nurko) Nedžad
  Ibišević (Ibiš) Izam
  Ibrahimović (Nurif) Idriz
  Ikanović (Zuhdija) Ilijaz
  Jahić (Ahmet) Šaban
  Jahić (Juso) Hasib
  Jahić (Šemso) Idriz
  Jusić (Alija) Munib
  Jusić (Juso) Hamdija
  Jusufović (Jusuf) Sulejman
  Kabilović (Aljo) Ramo
  Kabilović (Omer) Aljo
  Kadrić (Medo) Husein
  Kadrić (Suljo) Fikret
  Kamenica (Džemal) Esad
  Krdžić (Mahmut) Sabit
  Kuduzović (Bajro) Hasan
  Ljeskovica (Himzo) Šefik
  Malkić (Abdulah) Fadil
  Malkić (Abdulah) Ibrahim
  Mehić (Meho) Kiram
  Mehić (Smajl) Meho
  Mehmedović (Ahmet) Fahrudin
  Mehmedović (Ćamil) Smajil
  Memić (Avdo) Avdurahman
  Memić (Avdurahman) Halil
  Memić (Emin) Avdija
  Memić (Meho) Hasan
  Mešanović (Ibran) Meho
  Muhić (Redžo) Ćazim
  Mujanović (Asim) Sabrija
  Mujičić (Tale) Bajro
  Muminović (Husein) Juso
  Musić (Nurija) Senad
  Musić (Osman) Senaid
  Mustafić (Sado) Jusuf
  Mustafić (Sado) Mirsad
  Mustafić (Salih) Safet
  Muškić (Mujo) Huso
  Omerović (Avdo) Avdulah
  Omerović (Husein) Salim
  Omerović (Husein) Samir
  Omerović (Mujo) Salih
  Omerović (Šahin) Sabrija
  Orić (Idriz) Ćazim
  Osmanović (Mujo) Osman
  Osmanović (Šahman) Faruk
  Pitarević (Suljo) Sadat
  Pudilović (Abdulah) Mirzet
  Ramić (Juso) Ramiz
  Ramić (Ramo) Šemsudin
  Salihović (Alija) Esed
  Salihović (Esed) Mevludin
  Salihović (Esed) Sejdalija
  Salihović (Huso) Rahman
  Salihović (Nazif) Almir
  Salkić (Mehmed) Mevlid
  Salkić (Mehmed) Sejdalija
  Salkić (Ramo) Amir
  Selimović (Osman) Osmo
  Sinanović (Ibro) Hasib
  Smajlović (Mehan) Mujo
  Smajlović (Omer) Bekto
  Suljić (Munib) Kadrija
  Suljić (Mustafa) Mirsad
  Šabić (Hamid) Adil
  Tabaković (Osman) Ibrahim
  Tihić (Hemed) Sead
  Udovčić (Huska) Mujo
  Uzunović (Atif) Amil
  Zuhrić (Ismet) Adem
  Zukić (Husein) Fikret
  Kandžetović (Atif) Bekir
  Kandžetović (Atif) Ibrahim

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6.377 žrtava, a još se traga za njih blizu 2.000. Ove godine smiraj duša naći će 127 žrtava. Posmrtni ostaci pronađeni su u nekoliko masovnih grobnica.

  Najmlađa žrtva je Avdija Memić koji je ubijen kada je imao samo 14 godina, a najstarija 77-godišnji Mustafa Hadžović.

  - Reklama -

  Spisak sa imenima žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula:
  Ademović (Adem) Hariz
  Ademović (Huso) Ramiz
  Ademović (Mujo) Mujka
  Ademović (Mujo) Mustafa
  Ahmetović (Salko) Enez
  Alibašić (Ćazim) Fahrudin
  Alić (Hajrudin) Mujaga
  Alić (Himzo) Sajto
  Alić (Ibrahim) Nezir
  Alić (Ibrahim) Sejdalija
  Alić (Mustafa) Muhidin
  Alić (Ševko) Vahdet
  Ališević (Vehbija) Alija
  Aljkanović (Šerif) Vehbija
  Avdić (Halil) Ismet
  Avdić (Halil) Safet
  Bećirović (Ohran) Suljo
  Beganović (Nurif) Ekrem
  Begović (Muharem) Mehmed
  Budić (Mehmed) Mujo
  Bumbulović (Osman) Elvir
  Bumbulović (Osman) Nermin
  Burić (Alija) Omer
  Burić (Omer) Nijaz
  Čivić (Rašid) Emir
  Ćatić (Osman) Šemso
  Dautović (Mešan) Nijaz
  Dervišević (Bego) Bekto
  Dudić (Šerif) Jusuf
  Durić (Meho) Ibrahim
  Džanić (Nurija) Jusuf
  Đogaz (Hamdija) Aljo
  Đozić (Alija) Hajrulah
  Đozić (Hajrulah) Alija
  Fejzić (Ibrahim) Avdo
  Fejzić (Ohran) Salim
  Gušter (Muhamed) Redžo
  Hadžović (Hajro) Mustafa
  Halilović (Alaga) Zoran
  Halilović (Husejn) Mujo
  Halilović (Idriz) Asim
  Hamidović (Mujo) Mustafa
  Hamzabegović (Fadil) Adil
  Hasanović (Salčin) Kadrija
  Hasanović (Šaban) Enez
  Hodžić (Nezir) Šaban
  Hodžić (Šahmo) Šahin
  Hožbo (Muradif) Sakib
  Hrnjić (Mehmed) Ibrahim
  Hrustić (Ibrahim) Sabrija
  Hrustić (Mehmed) Hasan
  Hrustić (Salkan) Ibrahim
  Hrvačić (Nurko) Nedžad
  Ibišević (Ibiš) Izam
  Ibrahimović (Nurif) Idriz
  Ikanović (Zuhdija) Ilijaz
  Jahić (Ahmet) Šaban
  Jahić (Juso) Hasib
  Jahić (Šemso) Idriz
  Jusić (Alija) Munib
  Jusić (Juso) Hamdija
  Jusufović (Jusuf) Sulejman
  Kabilović (Aljo) Ramo
  Kabilović (Omer) Aljo
  Kadrić (Medo) Husein
  Kadrić (Suljo) Fikret
  Kamenica (Džemal) Esad
  Krdžić (Mahmut) Sabit
  Kuduzović (Bajro) Hasan
  Ljeskovica (Himzo) Šefik
  Malkić (Abdulah) Fadil
  Malkić (Abdulah) Ibrahim
  Mehić (Meho) Kiram
  Mehić (Smajl) Meho
  Mehmedović (Ahmet) Fahrudin
  Mehmedović (Ćamil) Smajil
  Memić (Avdo) Avdurahman
  Memić (Avdurahman) Halil
  Memić (Emin) Avdija
  Memić (Meho) Hasan
  Mešanović (Ibran) Meho
  Muhić (Redžo) Ćazim
  Mujanović (Asim) Sabrija
  Mujičić (Tale) Bajro
  Muminović (Husein) Juso
  Musić (Nurija) Senad
  Musić (Osman) Senaid
  Mustafić (Sado) Jusuf
  Mustafić (Sado) Mirsad
  Mustafić (Salih) Safet
  Muškić (Mujo) Huso
  Omerović (Avdo) Avdulah
  Omerović (Husein) Salim
  Omerović (Husein) Samir
  Omerović (Mujo) Salih
  Omerović (Šahin) Sabrija
  Orić (Idriz) Ćazim
  Osmanović (Mujo) Osman
  Osmanović (Šahman) Faruk
  Pitarević (Suljo) Sadat
  Pudilović (Abdulah) Mirzet
  Ramić (Juso) Ramiz
  Ramić (Ramo) Šemsudin
  Salihović (Alija) Esed
  Salihović (Esed) Mevludin
  Salihović (Esed) Sejdalija
  Salihović (Huso) Rahman
  Salihović (Nazif) Almir
  Salkić (Mehmed) Mevlid
  Salkić (Mehmed) Sejdalija
  Salkić (Ramo) Amir
  Selimović (Osman) Osmo
  Sinanović (Ibro) Hasib
  Smajlović (Mehan) Mujo
  Smajlović (Omer) Bekto
  Suljić (Munib) Kadrija
  Suljić (Mustafa) Mirsad
  Šabić (Hamid) Adil
  Tabaković (Osman) Ibrahim
  Tihić (Hemed) Sead
  Udovčić (Huska) Mujo
  Uzunović (Atif) Amil
  Zuhrić (Ismet) Adem
  Zukić (Husein) Fikret
  Kandžetović (Atif) Bekir
  Kandžetović (Atif) Ibrahim

  Zenica
  overcast clouds
  19.2 ° C
  19.2 °
  19.2 °
  96 %
  1kmh
  100 %
  čet
  19 °
  pet
  32 °
  sub
  30 °
  ned
  31 °
  pon
  30 °