Počela sanacija klizišta kod gradskog groblja u Crkvicama

Objavljeno prije 1 godina

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica nosilac je aktivnosti na realizaciji projekta “Sanacija klizišta na lokalitetu gradskog groblja u Crkvicama”.

Vrijednost radova koje izvodi preduzeće “Špic beton” d.o.o. Zenica iznosi 263.580,28 KM (bez PDV-a). Osim klizišta koje je na ovoj lokaciji problem u posljednjih 15-tak godina, bit će urađene i pripadajuće putne komunikacije.

Izradu kompletne Izvedbene projektne dokumentacije, uključujući istražne radove na terenu i procedure javne nabavke prevela je Gradska uprava Zenice. Ugovor o izvođenju radova potpisan je u oktobru 2017.godine. Projekat obuhvata sanaciju kompletnog klizišta u II faze izgradnjom dubinskog odvodnjavanja, drenažnih sistema, objekata za prihvat podzemnih i atmosferskih voda, izgradnju armirano-betonskih potpornih zidova i rekonstrukciju putnih komunikacija u zoni klizišta i prema spoju sa ulicom Ivana Gundulića. Zbog izrazito kompleksnog projekta i dubine iskopa, kao i vremenskih uvjeta, u 2017. godini izvršeni su pripremni radovi, a trenutno je u toku intenziviranje radova na prvoj fazi projekta. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović dao je nalog za izradu eleborata o rekonstrukciji ulice Ivana Gundulića pored groblja u Crkvicama, čime će ovaj dio grada dobiti novi izgled.