7 C
Zenica
More
  Prijavljeno 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH
  Prijavljeno 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH

  Ukupno podjela

  Prijavljeno 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH Prijavljeno 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH Prijavljeno 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH

  Prijavljeno 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH

  Prijavljeno 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH

  Prema raspoloživim podacima, od januara do novembra Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH, navedeno je jučer na sjednici Vijeća ministara BiH koje je usvojilo informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu, prenosi Anadolu Agency (AA).

  - Izbori 2020 -Prijavljeno 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH

  Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazalo je 21.158 osoba, a zahtjev za azil podnijelo je 1.316 osoba.

  Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (7.428), Irana (3.519), Sirije (2.768), Afganistana (2.687), Iraka (2.043) i Libije (780).

  Zaključeno je da Ministarstvo sigurnosti dostavi detaljnu informaciju o realizaciji Akcionog plana hitnih mjera i izvještaj o utrošku donatorskih sredstava, da se pripreme i Vijeću ministara na usvajanje dostave odluke o davanju statusa prihvatnih centara objektima u kojima su smješteni migranti, te da se među migrantskom populacijom napravi evidencija djece bez roditeljskog staranja.

  - Izbori 2020 -Prijavljeno 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH

  U informaciji Ministarstva sigurnosti se navodi da se Bosna i Hercegovina u 2018. godini suočila sa značajnim porastom nezakonitih migracija preko vlastite teritorije, te da su u periodu od 9. do 19. novembra Službi za poslove sa strancima prijavljena 703 nezakonita migranta. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazala je 661 osoba, dok nijedna osoba nije podnijela zahtjev za azil.

  Ministarstvo sigurnosti je, u saradnji s nadležnim institucijama, izradilo Akcioni plan hitnih mjera koje se trebaju poduzeti s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, prije svega sa istočnim komšijama Bosne i Hercegovine, a koji je usvojen na 142. sjednici Vijeća ministara BiH, 15. 5. 2018. godine.

  Akcioni plan hitnih mjera sadrži pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti. Ministarstvo sigurnosti u saradnji sa nadležnim institucijama i agencijama poduzima aktivnosti u skladu sa navedenim Akcionim planom hitnih mjera i zaključcima Vijeća ministara BiH.

  Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i dalje pružaju pomoć Graničnoj policiji BiH u obavljanju poslova nadzora granice.

  – Unapređenje borbe protiv međunarodnog kriminala i terorizma –

  Na jučer održanoj sjednici Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnje sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u vezi sa upotrebom putničkih informacija.

  Ovim sporazumom će se unaprijediti saradnja na području borbe protiv transnacionalnog kriminala, transnacionalnih kriminalnih mreža i aktivnosti, međunarodnog terorizma i potencijalnih prijetnji po državnu sigurnost. Sporazumom je predviđena i tehnička pomoć u uspostavi API (Advance Passenger Information) sistema koji omogućava tijelima nadležnim za vršenje graničnih provjera dobijanje podataka o putnicima prije njihovog dolaska na međunarodne aerodrome kako bi se poslovi graničnih službenika vršili kvalitetnije i efikasnije, a uz najminimalnije zadržavanje putnika.

  – Određena godišnja kvota za zapošljavanje stranaca u 2019. –

  Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Donošenjem ove odluke kvalitetnije se zadovoljavaju potrebe tržišta rada u Bosni i Hercegovini, a da pri tom nije ugrožena ponuda domaće radne snage. Također se obezbjeđuje veća kontrola tržišta rada i smanjenje rada na crno.

  Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH u 2019. godini iznosi 1.570 radnih dozvola, od čega se na Federaciju BiH odnosi 880, RS 600 i Brčko distrikt 90 radnih dozvola. Uvažavajući stanje na tržištu rada u BiH, za 2019. godinu se neće određivati kvote za sezonsko zapošljavanje.

  Broj radnih dozvola koje se mogu izdati za produženje već izdatih radnih dozvola iznosi 975 radnih dozvola, od toga za Federaciju BiH 535, za RS 400 i Brčko distrikt 40 radnih dozvola.

  Za novo zapošljavanje stranaca, u skladu s Odlukom bit će moguće izdati 595 radnih dozvola, od čega za Federaciju BiH, za RS 200 i za Brčko distrikt 50 radnih dozvola.

  Vijeće ministara BiH usvojilo je i plan aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH za 2019 – 2021. godinu (ERP).

  Program ekonomskih reformi je poboljšana verzija Ekonomskog i fiskalnog programa (EFP) koji su podnosile zemlje potencijalni kandidati za članstvo u EU. Pred BiH se nalazi zadatak izrade Programa ekonomskih reformi za period 2019 – 2021 godina, koji sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, te sveobuhvatan program strukturnih reformi u cilju poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. ERP treba biti dostavljen Evropskoj komisiji do kraja januara 2019. godine.

  Direkcija za ekonomsko planiranje zadužena je da kao koordinator za Program ekonomskih reformi BiH za 2019 – 2021. godinu na nivou BiH u saradnji sa entitetskim koordinatorima provede Plan aktivnosti i pripremi dokument.

  Prema raspoloživim podacima, od januara do novembra Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 22.411 neregularnih migranata na teritoriji BiH, navedeno je jučer na sjednici Vijeća ministara BiH koje je usvojilo informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu, prenosi Anadolu Agency (AA).

  Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazalo je 21.158 osoba, a zahtjev za azil podnijelo je 1.316 osoba.

  Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (7.428), Irana (3.519), Sirije (2.768), Afganistana (2.687), Iraka (2.043) i Libije (780).

  Zaključeno je da Ministarstvo sigurnosti dostavi detaljnu informaciju o realizaciji Akcionog plana hitnih mjera i izvještaj o utrošku donatorskih sredstava, da se pripreme i Vijeću ministara na usvajanje dostave odluke o davanju statusa prihvatnih centara objektima u kojima su smješteni migranti, te da se među migrantskom populacijom napravi evidencija djece bez roditeljskog staranja.

  U informaciji Ministarstva sigurnosti se navodi da se Bosna i Hercegovina u 2018. godini suočila sa značajnim porastom nezakonitih migracija preko vlastite teritorije, te da su u periodu od 9. do 19. novembra Službi za poslove sa strancima prijavljena 703 nezakonita migranta. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazala je 661 osoba, dok nijedna osoba nije podnijela zahtjev za azil.

  Ministarstvo sigurnosti je, u saradnji s nadležnim institucijama, izradilo Akcioni plan hitnih mjera koje se trebaju poduzeti s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, prije svega sa istočnim komšijama Bosne i Hercegovine, a koji je usvojen na 142. sjednici Vijeća ministara BiH, 15. 5. 2018. godine.

  Akcioni plan hitnih mjera sadrži pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti. Ministarstvo sigurnosti u saradnji sa nadležnim institucijama i agencijama poduzima aktivnosti u skladu sa navedenim Akcionim planom hitnih mjera i zaključcima Vijeća ministara BiH.

  Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i dalje pružaju pomoć Graničnoj policiji BiH u obavljanju poslova nadzora granice.

  – Unapređenje borbe protiv međunarodnog kriminala i terorizma –

  Na jučer održanoj sjednici Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnje sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u vezi sa upotrebom putničkih informacija.

  Ovim sporazumom će se unaprijediti saradnja na području borbe protiv transnacionalnog kriminala, transnacionalnih kriminalnih mreža i aktivnosti, međunarodnog terorizma i potencijalnih prijetnji po državnu sigurnost. Sporazumom je predviđena i tehnička pomoć u uspostavi API (Advance Passenger Information) sistema koji omogućava tijelima nadležnim za vršenje graničnih provjera dobijanje podataka o putnicima prije njihovog dolaska na međunarodne aerodrome kako bi se poslovi graničnih službenika vršili kvalitetnije i efikasnije, a uz najminimalnije zadržavanje putnika.

  – Određena godišnja kvota za zapošljavanje stranaca u 2019. –

  Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Donošenjem ove odluke kvalitetnije se zadovoljavaju potrebe tržišta rada u Bosni i Hercegovini, a da pri tom nije ugrožena ponuda domaće radne snage. Također se obezbjeđuje veća kontrola tržišta rada i smanjenje rada na crno.

  Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH u 2019. godini iznosi 1.570 radnih dozvola, od čega se na Federaciju BiH odnosi 880, RS 600 i Brčko distrikt 90 radnih dozvola. Uvažavajući stanje na tržištu rada u BiH, za 2019. godinu se neće određivati kvote za sezonsko zapošljavanje.

  Broj radnih dozvola koje se mogu izdati za produženje već izdatih radnih dozvola iznosi 975 radnih dozvola, od toga za Federaciju BiH 535, za RS 400 i Brčko distrikt 40 radnih dozvola.

  Za novo zapošljavanje stranaca, u skladu s Odlukom bit će moguće izdati 595 radnih dozvola, od čega za Federaciju BiH, za RS 200 i za Brčko distrikt 50 radnih dozvola.

  Vijeće ministara BiH usvojilo je i plan aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH za 2019 – 2021. godinu (ERP).

  Program ekonomskih reformi je poboljšana verzija Ekonomskog i fiskalnog programa (EFP) koji su podnosile zemlje potencijalni kandidati za članstvo u EU. Pred BiH se nalazi zadatak izrade Programa ekonomskih reformi za period 2019 – 2021 godina, koji sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, te sveobuhvatan program strukturnih reformi u cilju poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. ERP treba biti dostavljen Evropskoj komisiji do kraja januara 2019. godine.

  Direkcija za ekonomsko planiranje zadužena je da kao koordinator za Program ekonomskih reformi BiH za 2019 – 2021. godinu na nivou BiH u saradnji sa entitetskim koordinatorima provede Plan aktivnosti i pripremi dokument.

  IzvorAA
  Zenica
  clear sky
  7 ° C
  7 °
  7 °
  100 %
  0.5kmh
  0 %
  sub
  16 °
  ned
  15 °
  pon
  19 °
  uto
  18 °
  sri
  12 °

  Posljednje objavljeno

  Dodik: Ako Biden dođe na vlast, usmjerit će se protiv Srba u BiH

  Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je danas da na izborima za predsjednika SAD podržava Donalda Trumpa i da je njegov protivkadidat...

  Potrošačke cijene u BiH u septembru porasle za 0,1 posto

  Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru u odnosu...

  Sud u Sarajevu odredio mjere zabrane Davoru Gaju

  Kantonalni sud u Sarajevu odredio je mjere zabrane Davoru Gaju, osumnjičenom u predmetu "Network“. Sinoć je u ovom...

  Zaraza se nekontrolisano širi srednjom i istočnom Evropom

  Zemlje srednje i istočne Europe ruše neslavne rekorde po broju novozaraženih korona virusom i najavljuju još strožije mjere kako bi se obuzdalo...