1 C
Zenica
More
  Radnici Vitezita tuže FBiH
  Radnici Vitezita tuže FBiH

  Ukupno podjela

  Radnici Vitezita tuže FBiH Radnici Vitezita tuže FBiH Radnici Vitezita tuže FBiH

  Radnici Vitezita tuže FBiH

  Radnici Vitezita tuže FBiH

  Postoje realne mogućnosti da se namjenska industrija u Srednjobosanskom kantonu, u koju se ubrajaju Poslovni sistem Vitezit iz Viteza, Binas iz Bugojna i BNT TMH TMIH – Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, spasi od propadanja, da se zaustave gubici i da se napravi jedan zaokret u narednom periodu.

  - Izbori 2020 -Radnici Vitezita tuže FBiH

  Jer, namjenska industrija je perspektivna u današnje vrijeme. Ovo su riječi advokata Adila Loze, prvog čovjeka advokatskog društva iz Travnika, koje zastupa veći broj radnika iz pomenute tri firme, a koji su tužili Federaciju BiH po osnovu solidarne odgovornosti za namjensku industriju, piše Oslobođenje.ba

  Privatni kapital

  Lozo je za ovaj portal rekao kako ima informacije o ugovorima koji garantuju plasman određenih proizvoda namjenske industrije u narednim godinama. Dodao je da ne zna tačno o čemu se radi, ali da ovaj posao “ima svoju budućnost”.

  - Izbori 2020 -Radnici Vitezita tuže FBiH

  – Država treba da poduzme konkretne mjere kao što su poduzeli u PS Vitezitu. Jedan iskorak smo napravili. Očekujemo da će konačno sud donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka u Vitezitu i da se zaštiti ta imovina. Stečajni upravnik sa svojim saradnicima bi preuzeo brigu oko imovine. Vjerovatno bi se otvorila mogućnost da se pozove PIO i svi zaposlenici, da se pokrene proizvodnja, da se život dalje nastavi. Da se paralelno sa pokrenutom proizvodnjom poduzmu aktivnosti i da se riješe obaveze, te formira jedan likvidan subjekt koji ima izgleda da opstane na tržištu u narednom periodu. Naravno, sve ovo se ne može dogoditi bez učešća privatnog kapitala, koji ne bi dozvolio da političke partije imenuju menadžere koji nisu sposobni, odnosno menadžere koji nisu menadžeri, koji nisu domaćini, rekao je Lozo.

  Ukupna potraživanja za plaće radnika PS Vitezit i dobavljače koje zastupa Advokatsko društvo “Adil Lozo i ostali” za glavni dug i kamate iznosi oko 8,5 miliona maraka. Od te cifre, oko 70 posto je potraživanje po tužbama radnika ove kompanije namjenske industrije. Za Binas Bugojno i BNT TMH TMH društvo nemamo tačne podatke. Ono što je sigurno su procesi protiv Federacije BiH na Kantonalnom sudu u Sarajevu po osnovu solidarne odgovornosti za namjensku industriju, gdje se potražuje blizu 20 miliona KM. U to ulazi i potraživanje za PS Vitezit. Cifra će vjerovatno uskoro biti i veća, jer se odštetni zahtjevi i broj osoba koji su tužili konstantno uvećavaju.

  – Treba blagovremeno poduzeti mjere kao što je u slučaju sa PS Vitezit, gdje su poduzeli konkretnu mjeru i idu na sistem reorganizacije, i svoj kapital vjerovatno unovčiti da bi isplatili obaveze te da se pokrene ponovo proizvodnja. Očekujemo da će Sud donijeti konačnu odluku o otvaranju stečaja, ne s ciljem likvidacije nego s ciljem reorganizacije i održavanja tog subjekta u zdravom stanju. Ovdje je, pored nelikvidnosti tog subjekta, problem što određene političke partije imenuju menadžere, ali problem i lokalne zajednice, jer je skoro pola Viteza kao grada na zemljištu PS Vitezita. Ta pitanja se mogu riješiti jedino kroz jedan ovakav postupak, koji je sinteza više postupaka i daje jednu širinu i fleksibilnost da se riješe sporna pitanja, i ono što je potrebno za proizvodnju, što je rentabilno zaokruži, a ostatak da se vjerovatno proda, unovči i isplate obaveze. Treće lice koje će biti kupac kapitala bi u ovom slučaju dodatno uložilo sredstva da bi pokrenuli proizvodnju, istakao je Adil Lozo.

  On je ustvrdio da su te političke partije (u slučaju Vitezita to je HDZBiH, a Binasa SDA, op. a) napravile problem budžetima, da su u javnim preduzećima i javnim ustanovama zaposlile veći broj ljudi, gdje se isplaćuju nerealne plaće.

  – Vjerovatno se kupuju glasači na taj način. Ali, to nije problem advokature. Mi jasno znamo šta hoćemo. Zakon o izvršnom postupku je zabranio da se imovina koja služi za potrebe proizvodnje naoružanja i opreme prodaje bez saglasnosti resornog ministarstva Federacije BiH (Ministarstvo za energetiku, rudarstvo i industriju, op. a) što je slučaj u ove tri firme, međutim, postoji mogućnost da se pokrene stečaj, a on se ne može pokrenuti bez prethodne saglasnosti Vlade Federacije. Ako Vlada FBiH odbije da da saglasnost za pokretanje stečaja, onda postaje solidarni dužnik. Ima da plati obaveze. U tom slučaju se vode specijalni postupci. To je jako složena problematika. Imamo dosad pravosnažnih 50-60 presuda. Dosta naših klijenata je izmireno. A ono što je posebno pozitivno je da se izmiruju doprinosi za naše klijente. Nadamo se da ćemo to uklopiti, izjavio je Lozo za ovaj portal.

  ​Potrebe tržišta

  Advokat iz Travnika izrazio je nadu da će se zajedničkim radom, uz angažovanje više struka u ovom dijelu, naći izlaz da se sačuvaju ti subjekti. Što se tiče namjenske industrije, poručio je Lozo, postoje realne mogućnosti da se ta industrija spasi od propadanja, da se zaustave gubici i da se napravi zaokret u narednom periodu.

  Prema njegovim riječima, Binas Bugojno i BNT TMH TMIH – Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, prilično su likvidni u odnosu na PS Vitezit Vitez. Manje je gubitaka, povećava se rad, a oni su konstantno u usponu kada je u pitanju proizvodnja. Solidno su, veli, organizovani da mogu odgovoriti potrebama tržišta. Naravno, Vlada im pomaže da bi se to na neki način saniralo. Firme u Konjicu i Goraždu su odavno postale likvidne, tako da im ne treba ničija pomoć.

  Radnici Delta securityja prije desetak dana su napustili čuvanje ulazne kapije Poslovnog sustava Vitezit iz Viteza. Čuvanje vanjske kapije preuzela je unutrašnja služba Vitezita, čime je djelimično riješen problem čuvanja opasnih materijala u ovoj namjenskoj industriji većeg entiteta. No, i jednima i drugima duguje se po nekoliko plata.

  Postoje realne mogućnosti da se namjenska industrija u Srednjobosanskom kantonu, u koju se ubrajaju Poslovni sistem Vitezit iz Viteza, Binas iz Bugojna i BNT TMH TMIH – Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, spasi od propadanja, da se zaustave gubici i da se napravi jedan zaokret u narednom periodu.

  Jer, namjenska industrija je perspektivna u današnje vrijeme. Ovo su riječi advokata Adila Loze, prvog čovjeka advokatskog društva iz Travnika, koje zastupa veći broj radnika iz pomenute tri firme, a koji su tužili Federaciju BiH po osnovu solidarne odgovornosti za namjensku industriju, piše Oslobođenje.ba

  Privatni kapital

  Lozo je za ovaj portal rekao kako ima informacije o ugovorima koji garantuju plasman određenih proizvoda namjenske industrije u narednim godinama. Dodao je da ne zna tačno o čemu se radi, ali da ovaj posao “ima svoju budućnost”.

  – Država treba da poduzme konkretne mjere kao što su poduzeli u PS Vitezitu. Jedan iskorak smo napravili. Očekujemo da će konačno sud donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka u Vitezitu i da se zaštiti ta imovina. Stečajni upravnik sa svojim saradnicima bi preuzeo brigu oko imovine. Vjerovatno bi se otvorila mogućnost da se pozove PIO i svi zaposlenici, da se pokrene proizvodnja, da se život dalje nastavi. Da se paralelno sa pokrenutom proizvodnjom poduzmu aktivnosti i da se riješe obaveze, te formira jedan likvidan subjekt koji ima izgleda da opstane na tržištu u narednom periodu. Naravno, sve ovo se ne može dogoditi bez učešća privatnog kapitala, koji ne bi dozvolio da političke partije imenuju menadžere koji nisu sposobni, odnosno menadžere koji nisu menadžeri, koji nisu domaćini, rekao je Lozo.

  Ukupna potraživanja za plaće radnika PS Vitezit i dobavljače koje zastupa Advokatsko društvo “Adil Lozo i ostali” za glavni dug i kamate iznosi oko 8,5 miliona maraka. Od te cifre, oko 70 posto je potraživanje po tužbama radnika ove kompanije namjenske industrije. Za Binas Bugojno i BNT TMH TMH društvo nemamo tačne podatke. Ono što je sigurno su procesi protiv Federacije BiH na Kantonalnom sudu u Sarajevu po osnovu solidarne odgovornosti za namjensku industriju, gdje se potražuje blizu 20 miliona KM. U to ulazi i potraživanje za PS Vitezit. Cifra će vjerovatno uskoro biti i veća, jer se odštetni zahtjevi i broj osoba koji su tužili konstantno uvećavaju.

  – Treba blagovremeno poduzeti mjere kao što je u slučaju sa PS Vitezit, gdje su poduzeli konkretnu mjeru i idu na sistem reorganizacije, i svoj kapital vjerovatno unovčiti da bi isplatili obaveze te da se pokrene ponovo proizvodnja. Očekujemo da će Sud donijeti konačnu odluku o otvaranju stečaja, ne s ciljem likvidacije nego s ciljem reorganizacije i održavanja tog subjekta u zdravom stanju. Ovdje je, pored nelikvidnosti tog subjekta, problem što određene političke partije imenuju menadžere, ali problem i lokalne zajednice, jer je skoro pola Viteza kao grada na zemljištu PS Vitezita. Ta pitanja se mogu riješiti jedino kroz jedan ovakav postupak, koji je sinteza više postupaka i daje jednu širinu i fleksibilnost da se riješe sporna pitanja, i ono što je potrebno za proizvodnju, što je rentabilno zaokruži, a ostatak da se vjerovatno proda, unovči i isplate obaveze. Treće lice koje će biti kupac kapitala bi u ovom slučaju dodatno uložilo sredstva da bi pokrenuli proizvodnju, istakao je Adil Lozo.

  On je ustvrdio da su te političke partije (u slučaju Vitezita to je HDZBiH, a Binasa SDA, op. a) napravile problem budžetima, da su u javnim preduzećima i javnim ustanovama zaposlile veći broj ljudi, gdje se isplaćuju nerealne plaće.

  – Vjerovatno se kupuju glasači na taj način. Ali, to nije problem advokature. Mi jasno znamo šta hoćemo. Zakon o izvršnom postupku je zabranio da se imovina koja služi za potrebe proizvodnje naoružanja i opreme prodaje bez saglasnosti resornog ministarstva Federacije BiH (Ministarstvo za energetiku, rudarstvo i industriju, op. a) što je slučaj u ove tri firme, međutim, postoji mogućnost da se pokrene stečaj, a on se ne može pokrenuti bez prethodne saglasnosti Vlade Federacije. Ako Vlada FBiH odbije da da saglasnost za pokretanje stečaja, onda postaje solidarni dužnik. Ima da plati obaveze. U tom slučaju se vode specijalni postupci. To je jako složena problematika. Imamo dosad pravosnažnih 50-60 presuda. Dosta naših klijenata je izmireno. A ono što je posebno pozitivno je da se izmiruju doprinosi za naše klijente. Nadamo se da ćemo to uklopiti, izjavio je Lozo za ovaj portal.

  ​Potrebe tržišta

  Advokat iz Travnika izrazio je nadu da će se zajedničkim radom, uz angažovanje više struka u ovom dijelu, naći izlaz da se sačuvaju ti subjekti. Što se tiče namjenske industrije, poručio je Lozo, postoje realne mogućnosti da se ta industrija spasi od propadanja, da se zaustave gubici i da se napravi zaokret u narednom periodu.

  Prema njegovim riječima, Binas Bugojno i BNT TMH TMIH – Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, prilično su likvidni u odnosu na PS Vitezit Vitez. Manje je gubitaka, povećava se rad, a oni su konstantno u usponu kada je u pitanju proizvodnja. Solidno su, veli, organizovani da mogu odgovoriti potrebama tržišta. Naravno, Vlada im pomaže da bi se to na neki način saniralo. Firme u Konjicu i Goraždu su odavno postale likvidne, tako da im ne treba ničija pomoć.

  Radnici Delta securityja prije desetak dana su napustili čuvanje ulazne kapije Poslovnog sustava Vitezit iz Viteza. Čuvanje vanjske kapije preuzela je unutrašnja služba Vitezita, čime je djelimično riješen problem čuvanja opasnih materijala u ovoj namjenskoj industriji većeg entiteta. No, i jednima i drugima duguje se po nekoliko plata.

  Zenica
  scattered clouds
  1 ° C
  1 °
  1 °
  100 %
  1.9kmh
  31 %
  sri
  19 °
  čet
  21 °
  pet
  21 °
  sub
  14 °
  ned
  12 °

  Posljednje objavljeno

  Vatrogasac sa sjekirom uništio bilbord u Doboju sa slikom Milorada Dodika (VIDEO)

  Vatrogasac Z.M. uhapšen je danas zbog toga što je u Doboju vatrogasnom sjekirom oštetio bilbord na kojem...

  Bivši dekan Mašinskog fakulteta UNZE Nagib Neimarlija osuđen na 18 mjeseci zatvora

  Općinski sud u Zenici je prvostepenom nepravosnažnom presudom osudio profesora Nagiba Neimarliju, bivšeg dekana Mašinskog fakulteta u Zenici, na kaznu zatvora od...

  Arnel Isak posjetio Trešnjevu glavu, Peševiće i Vardu: Idemo zajedno praviti novu i modernu Zenicu po mjeri svih građana

  Arnel Isak, kandidat za gradonačelnika Zenice, u okviru kampanje za predstojeće Lokalne izbore 2020. godine, posjetio je Trešnjevu glavu, Peševiće i Vardu,...

  Krizni štab preporučuje online nastavu u obrazovnim ustanovama u FBiH

  Zbog pogoršane epidemiološke situacije i ubrzanog širenja koronavirusa Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva poziva sve građane na maksimalan oprez, odgovorno ponašanje i...