-7.1 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  broken clouds
  -7.1 ° C
  -6.8 °
  -7.1 °
  96 %
  1.2kmh
  61 %
  čet
  4 °
  pet
  4 °
  sub
  2 °
  ned
  7 °
  pon
  5 °

  Reciklažno dvorište “ALBA Zenica” u Zenici počelo s radom

  Reciklažno dvorište “ALBA Zenica” u Zenici počelo s radom

  ALBA Zenica d.o.o. posvećena je stalnom poboljšavanju kvaliteta usluga koje pruža svojim korisnicima. Tako je u petak, 5. juna 2020., na Svjetski dan zaštite okoliša, nakon obavljenih pripremnih aktivnosti u proteklom periodu, upriličeno otvaranje Reciklažnog dvorišta u Zenici.

  Ovo ujedno predstavlja jednu od aktivnosti u sklopu projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) u dva kantona u BiH”. Nosioci ovog projekta su ALBA Zenica d.o.o. i GIZ (Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju), a partner u implementaciji projekta je Regionalna razvojna agencija za regiju centralna BiH (REZ). Pored Zenice sudjeluju i Travnik, Tešanj, Žepče i Busovača te pet komunalnih preduzeća iz ovih općina. Kao projektni partneri sudjeluju i operateri ambalažnog otpada, električnog otpada, autoguma, ulja i dr., koji će imati ulogu daljeg zbrinjavanja otpada prikupljenog na reciklažnim dvorištima.

  Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) je bitno, jer unapređuje sistem sakupljanja otpada, povećava udio reciklaže i smanjuje količine otpada koje se odlažu na deponiju.

  Vrste otpada koje će se prikupljati

  Na reciklažnom dvorištu se mogu predati sljedeće posebne kategorije otpada:
  a) akumulatori i baterije,
  b) ambalažni otpad (papir, plastika, drvo, metal, staklo, kompozitna ambalaža i ambalaža onečišćena opasnim materijama),
  c) automobilske gume,

  d) električni i elektronski otpad,
  e) mašinska ulja i jestiva ulja,

  f) medicinski otpad (tablete i sirupi).
  Početkom slijedeće godine će se organizirati predaja i slijedećih kategorija otpada:

  azbestni otpad, građevinski otpad, kabasti otpad i zeleni (vrtni) otpad.
  Potrebno je naglasiti da će količina pojedinih kategorija otpada, koja se može odložiti (predati) mjesečno biti ograničena na ½ m3 . Prijem automobilskih guma je ograničen po dimenziji.

  Lokacija i radno vrijeme

  Reciklažno dvorište se nalazi na adresi Sarajevska 135A (Raspotočje – kod mosta prema Bingu) i tokom ljeta će raditi od utorka do petka od 14,00 do 18,00 sati i subotom od 9,00 do 13,00, a tokom zime od utorka do petka od 13,00 do 17,00 sati i subotom od 10,00 do 14,00 sati.

  Način predaje otpada

  Reciklažno dvorište ALBA Zenica je namijenjeno isključivo građanima Zenice, koji koriste usluge organiziranog odvoza komunalnog otpada. Pravnim licima nije dozvoljeno odlaganje otpada, a neovlaštenim licima nije dozvoljen pristup otpadu.

  U vezi s načinom preuzimanja otpada, naši zaposlenici će vršiti kontrolu na ulazu, što znači da će posjetitelji trebati predočiti važeći lični dokument sa slikom.

  Nakon kontrole i evidencije otpada na ulazu u RD, zaposlenici će uputiti donositelja otpada na mjesto gdje ga treba odložiti. Spomenuta evidencija otpada znači da se otpad, koji posjetitelj donese, vaga i unose se podaci o korisniku i otpadu (količini i vrsti), i tek se nakon toga posjetitelj upućuje prema odgovarajućem kontejneru radi istovara otpada iz vozila. Otpad se mora odložiti isključivo u za njega predviđene (označene) posude. Vozilo se potom ponovo vaga i izdaje se odgovarajuća potvrda.

  Što se tiče samog procesa daljeg upravljanja otpadom, ALBA Zenica je u saradnji sa Gradskom upravom Zenica preuzela zadatak da sa predatim vrstama otpada postupi u skladu sa važećom legislativom. U RD-u se neće vršiti obrada sakupljenog otpada, nego će – nakon što se prihvatni spremnici napune odgovarajućom vrstom otpada – voditelj RD-a obavijestiti ovlaštenog skupljača određene vrste otpad i organizirati njegovo preuzimanje.

  ALBA Zenica d.o.o. posvećena je stalnom poboljšavanju kvaliteta usluga koje pruža svojim korisnicima. Tako je u petak, 5. juna 2020., na Svjetski dan zaštite okoliša, nakon obavljenih pripremnih aktivnosti u proteklom periodu, upriličeno otvaranje Reciklažnog dvorišta u Zenici.

  Ovo ujedno predstavlja jednu od aktivnosti u sklopu projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) u dva kantona u BiH”. Nosioci ovog projekta su ALBA Zenica d.o.o. i GIZ (Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju), a partner u implementaciji projekta je Regionalna razvojna agencija za regiju centralna BiH (REZ). Pored Zenice sudjeluju i Travnik, Tešanj, Žepče i Busovača te pet komunalnih preduzeća iz ovih općina. Kao projektni partneri sudjeluju i operateri ambalažnog otpada, električnog otpada, autoguma, ulja i dr., koji će imati ulogu daljeg zbrinjavanja otpada prikupljenog na reciklažnim dvorištima.

  Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) je bitno, jer unapređuje sistem sakupljanja otpada, povećava udio reciklaže i smanjuje količine otpada koje se odlažu na deponiju.

  Vrste otpada koje će se prikupljati

  Na reciklažnom dvorištu se mogu predati sljedeće posebne kategorije otpada:
  a) akumulatori i baterije,
  b) ambalažni otpad (papir, plastika, drvo, metal, staklo, kompozitna ambalaža i ambalaža onečišćena opasnim materijama),
  c) automobilske gume,

  d) električni i elektronski otpad,
  e) mašinska ulja i jestiva ulja,

  f) medicinski otpad (tablete i sirupi).
  Početkom slijedeće godine će se organizirati predaja i slijedećih kategorija otpada:

  azbestni otpad, građevinski otpad, kabasti otpad i zeleni (vrtni) otpad.
  Potrebno je naglasiti da će količina pojedinih kategorija otpada, koja se može odložiti (predati) mjesečno biti ograničena na ½ m3 . Prijem automobilskih guma je ograničen po dimenziji.

  Lokacija i radno vrijeme

  Reciklažno dvorište se nalazi na adresi Sarajevska 135A (Raspotočje – kod mosta prema Bingu) i tokom ljeta će raditi od utorka do petka od 14,00 do 18,00 sati i subotom od 9,00 do 13,00, a tokom zime od utorka do petka od 13,00 do 17,00 sati i subotom od 10,00 do 14,00 sati.

  Način predaje otpada

  Reciklažno dvorište ALBA Zenica je namijenjeno isključivo građanima Zenice, koji koriste usluge organiziranog odvoza komunalnog otpada. Pravnim licima nije dozvoljeno odlaganje otpada, a neovlaštenim licima nije dozvoljen pristup otpadu.

  U vezi s načinom preuzimanja otpada, naši zaposlenici će vršiti kontrolu na ulazu, što znači da će posjetitelji trebati predočiti važeći lični dokument sa slikom.

  Nakon kontrole i evidencije otpada na ulazu u RD, zaposlenici će uputiti donositelja otpada na mjesto gdje ga treba odložiti. Spomenuta evidencija otpada znači da se otpad, koji posjetitelj donese, vaga i unose se podaci o korisniku i otpadu (količini i vrsti), i tek se nakon toga posjetitelj upućuje prema odgovarajućem kontejneru radi istovara otpada iz vozila. Otpad se mora odložiti isključivo u za njega predviđene (označene) posude. Vozilo se potom ponovo vaga i izdaje se odgovarajuća potvrda.

  Što se tiče samog procesa daljeg upravljanja otpadom, ALBA Zenica je u saradnji sa Gradskom upravom Zenica preuzela zadatak da sa predatim vrstama otpada postupi u skladu sa važećom legislativom. U RD-u se neće vršiti obrada sakupljenog otpada, nego će – nakon što se prihvatni spremnici napune odgovarajućom vrstom otpada – voditelj RD-a obavijestiti ovlaštenog skupljača određene vrste otpad i organizirati njegovo preuzimanje.

  Posljednje objavljeno