20.2 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  overcast clouds
  20.2 ° C
  20.2 °
  20.2 °
  51 %
  0.9kmh
  99 %
  pet
  27 °
  sub
  21 °
  ned
  24 °
  pon
  30 °
  uto
  31 °

  Saopćenje sa 46. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

  Saopćenje sa 46. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

  Dana 29.06.2022. godine održana je 46. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.

  U okviru prve tačke Skupština je donijela Zakon o visokom obrazovanju koji je pripremljen sa ciljem nastavka reformskih procesa u segmentu visokog obrazovanja, nakon sveobuhvatne analize dostignutog razvoja visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i razvojnih  potreba akademske zajednice u sklopu Javne ustanove Univerzitet u Zenici, a u skladu sa isključivim nadležnostima nad obrazovanjem na području Zeničko-dobojskog kantona.

  U okviru druge tačke Skupština je donijela Zakon o turizmu Zeničko-dobojskog kantona koji je pripremljen iz razloga postojanja pravne praznine kada je u pitanju rad turističkih zajednica, kao i tendencije donošenja novih propisa u pojedinim kantonima za oblast turističke djelatnosti kojim se drugačije ili detaljnije uređuju i pitanja pružanja usluga u turizmu općenito, kao i potrebe definisanja i uređenja novih pitanja koja postojećim Zakonom o turističkoj djelatnosti nisu obuhvaćena.

  Kao treća tačka dnevnog reda razmatran je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona čiji su razlozi donošenja unaprijeđenje rješenja propisanih važećim Etičkim kodeksom poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, te usklađivanje sa preporukama i zaključcima proisteklim sa radionica koje je organizovala Misija OSCE-a u BiH u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode i Komisijom za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao i sa organizovanih sastanaka predsjedavajućih i sekretara općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu, koje su se odnosile na preporuke za pokretanje procesa revizije i aktuelizacije etičkih kodeksa za izabrane predstavnike u svjetlu prevencije i borbe protiv korupcije, revidiranja i preciznijeg definiranja etičkih principa i pravila ponašanja. Navedeni Nacrt Odluke je prihvaćen zaključkom Skupštine i isti će objavljen na web stranici Kantona i dostupan u Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na koji svi zastupnici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i ostali zainteresovani subjekti, mogu u roku od 30 dana dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije koje će imati u vidi Kolegij Skupštine prilikom utvrđivanja Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

  Kao četvrta i peta tačka usvojenog dnevnog reda, razmatrani su i zaključkom Skupštine prihvaćeni: Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine i Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

  U okviru šeste i sedme tačke dnevnog reda razmatrani su i zaključkom Skupštine prihvaćeni: Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2021. godini i Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Dana 29.06.2022. godine održana je 46. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.

  U okviru prve tačke Skupština je donijela Zakon o visokom obrazovanju koji je pripremljen sa ciljem nastavka reformskih procesa u segmentu visokog obrazovanja, nakon sveobuhvatne analize dostignutog razvoja visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i razvojnih  potreba akademske zajednice u sklopu Javne ustanove Univerzitet u Zenici, a u skladu sa isključivim nadležnostima nad obrazovanjem na području Zeničko-dobojskog kantona.

  U okviru druge tačke Skupština je donijela Zakon o turizmu Zeničko-dobojskog kantona koji je pripremljen iz razloga postojanja pravne praznine kada je u pitanju rad turističkih zajednica, kao i tendencije donošenja novih propisa u pojedinim kantonima za oblast turističke djelatnosti kojim se drugačije ili detaljnije uređuju i pitanja pružanja usluga u turizmu općenito, kao i potrebe definisanja i uređenja novih pitanja koja postojećim Zakonom o turističkoj djelatnosti nisu obuhvaćena.

  Kao treća tačka dnevnog reda razmatran je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona čiji su razlozi donošenja unaprijeđenje rješenja propisanih važećim Etičkim kodeksom poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, te usklađivanje sa preporukama i zaključcima proisteklim sa radionica koje je organizovala Misija OSCE-a u BiH u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode i Komisijom za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao i sa organizovanih sastanaka predsjedavajućih i sekretara općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu, koje su se odnosile na preporuke za pokretanje procesa revizije i aktuelizacije etičkih kodeksa za izabrane predstavnike u svjetlu prevencije i borbe protiv korupcije, revidiranja i preciznijeg definiranja etičkih principa i pravila ponašanja. Navedeni Nacrt Odluke je prihvaćen zaključkom Skupštine i isti će objavljen na web stranici Kantona i dostupan u Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na koji svi zastupnici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i ostali zainteresovani subjekti, mogu u roku od 30 dana dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije koje će imati u vidi Kolegij Skupštine prilikom utvrđivanja Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

  Kao četvrta i peta tačka usvojenog dnevnog reda, razmatrani su i zaključkom Skupštine prihvaćeni: Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine i Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

  U okviru šeste i sedme tačke dnevnog reda razmatrani su i zaključkom Skupštine prihvaćeni: Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2021. godini i Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

  Posljednje objavljeno