Skupština ZDK među najefikasnijim i najodgovornijim zakonodavnim tijelima u BIH

Objavljeno prije 6 mjeseci

U proteklom mandatnom periodu Skupština Zeničko–dobojskog kantona je održala 66 sjednica, računajući i konstituirajuću sjednicu Skupštine.

U istom periodu Skupština Zeničko–dobojskog kantona je razmatrala 445 tačaka dnevnog reda i donijela 459 mjera, od čega je 47 zakona, 130 odluka, 267 zaključaka, 1 deklaraciju, 1 autentično tumačenje i 13 ostalih akata.

Od 47 donesenih zakona, kao najznačajniji se mogu izdvojiti:

– Zakon o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
– Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
– Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
– Zakon o izmjenama Zakona o javnom redu i miru;
– Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju;
– Zakon o javno-privatnom partnerstvu;
– Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici;
– Zakon o poticanju razvoja male privrede;
– Zakon o radu Zeničko-dobojskog kantona;
– Zakon o srednjoj školi;
– Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti;
– Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona;
– Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona;
– Zakon o osnovnoj školi;
– Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina;
– Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih.

Značajno je da su usvojene i slijedeće strategije: Strategija razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016 – 2025. godina, Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016 – 2020. godina i Strategija omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018. – 2022. godina.

Pored ovih doneseni su i mnogi drugi zakoni, a svi oni treba da unaprijede život u Zeničko-dobojskom kantonu.

Pored ovoga predsjedavajući Duvnjak je podsjetio da je Skupština Zeničko–dobojskog kantona jedini parlament u Bosni i Hercegovini koji nema profesionalne poslanike, te da je sedmi saziv Skupštine zakonski ukinuo mogućnost korištenja „bijelog hljeba“ za sve zvaničnike Zeničko-dobojskog kantona u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Naglasio je i da je ovo saziv koji je sa intenzivnim radom, bez oscilacija, bio produktivniji od prethodna dva skupštinska saziva.

Kada su u pitanju pripreme za nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak predsjedavajući 7. saziva Skupštine je naglasio da je uputio poziv za nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice za četvrtak 29.11.2018 godine u 10.00 sati, a što je u skladu sa Zaključkom koji je usvojen na prvom dijelu sjednice koji je održan 23.11.2018. godine, kada su prisutni zastupnici dali su svečanu izjavu i preuzeli mandate.

Istog dana sa početkom u 9.00 sati je zakazan Klub Hrvata na osnovu zahtjeva koji je dostavljen od strane pet zastupnika Hrvatske nacionalnosti, sa ciljem konstituisanja ovog Kluba.

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak zahvalio se zastupnicima, Vladi Kantona i institucijama sa kojima je Skupština uspješno sarađivala na sveukupnoj podršci i doprinosu razvoja, a posebno medijima koji prate rad najvišeg zakonodavnog kantonalnog organa za doprinos afirmaciji integriteta i ugleda koji naša Skupština ima u široj javnosti.