1 C
Zenica
More
  Šta će novi Zakon o zaštiti na radu značiti za radnike?
  Šta će novi Zakon o zaštiti na radu značiti za radnike?

  Ukupno podjela

  Šta će novi Zakon o zaštiti na radu značiti za radnike? Šta će novi Zakon o zaštiti na radu značiti za radnike? Šta će novi Zakon o zaštiti na radu značiti za radnike?

  Šta će novi Zakon o zaštiti na radu značiti za radnike?

  Šta će novi Zakon o zaštiti na radu značiti za radnike?

  Novi Zakon o zaštiti na radu FBiH, koji je usvojio Doma naroda Parlamenta FBiH, zasnovan je na istim načelima kao i moderni zakoni iz ove oblasti koji su u primjeni u drugim zemljama, te je usklađen sa odgovarajućim međunarodnim dokumentima, odnosno konvencijama Međunarodne organizacije rada i propisima Evropske unije.

  - Izbori 2020 -Šta će novi Zakon o zaštiti na radu značiti za radnike?

  Kako saopćava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, pitanje zaštite na radu danas je posebno aktuelno zbog pandemije koronavirusa. Upravo su radna mjesta i radna okolina mogući izvori zaraze, zbog čega je od izuzetne važnosti da prevencije, uz procjenu rizika na svakom radnom mjestu budu utvrđene i primijenjene mjere zaštite na radu koje će rezultirati i sprječavanjem zaraze koronavirusom. Novi zakon propisuje koje osobe imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, te način primjene ovog zakona na pripadnike oružanih snaga i policije. Utvrđeno je formiranje vijeća za zaštitu na radu kao tijela za praćenje primjene ovog zakona, propisani su opšti zahtjevi za sigurne i zdrave uslove rada, obaveze poslodavaca, organizovanje, provođenje i načela u provođenju mjera zaštite na radu, obaveze i prava
  radnika, obavještavanja i savjetovanja s radnicima i njihovim predstavnicima. Zakon propisuje i zdravstveni nadzor, izvještavanje o nesrećama, povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, izradu procjene ugroženosti radnih mjesta s posebnim uslovima rada, metodologiju izrada elaborata zaštite na radu, periodična ispitivanja alata i sredstava rada, radnih i pomoćnih prostorija, ovlaštene organizacije za zaštitu na radu, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe.

  Osnovno načelo u provođenju ovog zakona je prevencija koja, između ostalog, podrazumijeva procjenu, izbjegavanje i sprječavanje rizika, te njihovo otklanjanje na izvoru, te prilagođavanje rada i mjesta rada radniku, kao i izboa tehnološkog postupka da bi bila izbjegnuta jednoličnost u radu s cilju smanjenja njihovog uticaja na zdravlje radnika.

  Ovim zakonom predviđeni su novi instituti čijom će primjenom biti unaprijeđena oblast zaštite na radu u FBiH. Naime, predviđeno je formiranje Vijeća za zaštitu na radu, kojeg će činiti predstavnici Vlade FBiH, udruženja poslodavaca i sindikata, te istaknuti stručnjaci za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu. Vijeće će pratiti, analizirati i ocjenjivati sistem i politiku zaštite na radu, te pratiti učinke primjene ovoga zakona i o tome obavještavati Vladu FBiH.

  - Izbori 2020 -Šta će novi Zakon o zaštiti na radu značiti za radnike?

  Nadalje, predviđen je institut procjene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini kod svih poslodavaca. Procjena rizika predstavlja sistematsko evidentiranje i procjenu svih faktora u procesu rada koji se odnose na moguće vrste štetnosti i opasnosti na radnim mjestima, koje mogu izazvati rizik od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika. Akt o procjeni rizika će predstavljati osnov za izradu internog akta o zaštiti na radu kod poslodavca. Također, predviđen je institut radnika za zaštitu na radu kod onih poslodavaca kod kojih postoje poslovi s povećanim rizikom. S tim u vezi, utvrđeni su poslovi, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu. Pored toga, utvrđen je i institut povjerenika za zaštitu na radu, kao predstavnika radnika s posebnim pravima u kontekstu provođenja poslova zaštite na radu kod poslodavca.

  Važnu ulogu u provođenju ovog zakona imat će i ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, koje će te poslove obavljati na osnovu dozvole koju će izdavati Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Također, propisan je i zdravstveni nadzor, odnosno poslovi specifične zdravstvene zaštite radnika. Propisano je da poslodavac posebno osigurava od rizika nesreće i povrede na radu radnike koji obavljaju poslove s povećanim rizikom, utvrđene internim aktom o zaštiti na radu, radi obezbjeđenja naknade štete, u skladu sa zakonom.

  Predviđeno je da će odredbe ovog zakona biti primjenjivane i na pripadnike Oružanih snaga i policijske službenike, do donošenja posebnih propisa, osim u slučaju da su odredbe ovog zakona u suprotnosti s propisima koji regulišu službu u Oružanim snagama i policiji. Kada je u pitanju određena tehnička dokumentacija, propisano je da poslodavac ne može staviti u promet ili upotrebu sredstva za rad ili opasne materije ukoliko ne pribavi uputstva za sigurnu upotrebu i rukovanje. Predviđeno je da inspekcijski nadzor nad izvršavanjem ovog zakona vrše nadležne inspekcije. U tom smislu, propisano je postupanje nadležnih inspektora, kao i kaznene odredbe za slučaj neizvršavanja obaveza u skladu sa ovim zakonom. O ovom zakonu postignut je visok stepen saglasnosti svih uključenih aktera, te njegovo usvajanje predstavlja nastavak reforme radnog zakonodavstva u Federaciji BiH. S ciljem popune primjene zakona bit će donesen veći broj provedbenih akata.

  Također, i poslodavci su dužni u roku od 12 mjeseci donijeti odgovarajuće podzakonske akte. Primjena ovog zakona će generalno unaprijediti oblast zaštite na radu u FBiH, te konkretno doprinijeti sprječavanju nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja na svakom radnom mjestu. To će i dodatno doprinijeti ostvarivanju cilja ovog zakona, a to je osiguranje takvih uslova na radu kojima u najvećoj mogućoj mjeri biti smanjeni rizici na radu i i postignuti uslovi koji stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje radnika, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

  Novi Zakon o zaštiti na radu FBiH, koji je usvojio Doma naroda Parlamenta FBiH, zasnovan je na istim načelima kao i moderni zakoni iz ove oblasti koji su u primjeni u drugim zemljama, te je usklađen sa odgovarajućim međunarodnim dokumentima, odnosno konvencijama Međunarodne organizacije rada i propisima Evropske unije.

  Kako saopćava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, pitanje zaštite na radu danas je posebno aktuelno zbog pandemije koronavirusa. Upravo su radna mjesta i radna okolina mogući izvori zaraze, zbog čega je od izuzetne važnosti da prevencije, uz procjenu rizika na svakom radnom mjestu budu utvrđene i primijenjene mjere zaštite na radu koje će rezultirati i sprječavanjem zaraze koronavirusom. Novi zakon propisuje koje osobe imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, te način primjene ovog zakona na pripadnike oružanih snaga i policije. Utvrđeno je formiranje vijeća za zaštitu na radu kao tijela za praćenje primjene ovog zakona, propisani su opšti zahtjevi za sigurne i zdrave uslove rada, obaveze poslodavaca, organizovanje, provođenje i načela u provođenju mjera zaštite na radu, obaveze i prava
  radnika, obavještavanja i savjetovanja s radnicima i njihovim predstavnicima. Zakon propisuje i zdravstveni nadzor, izvještavanje o nesrećama, povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, izradu procjene ugroženosti radnih mjesta s posebnim uslovima rada, metodologiju izrada elaborata zaštite na radu, periodična ispitivanja alata i sredstava rada, radnih i pomoćnih prostorija, ovlaštene organizacije za zaštitu na radu, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe.

  Osnovno načelo u provođenju ovog zakona je prevencija koja, između ostalog, podrazumijeva procjenu, izbjegavanje i sprječavanje rizika, te njihovo otklanjanje na izvoru, te prilagođavanje rada i mjesta rada radniku, kao i izboa tehnološkog postupka da bi bila izbjegnuta jednoličnost u radu s cilju smanjenja njihovog uticaja na zdravlje radnika.

  Ovim zakonom predviđeni su novi instituti čijom će primjenom biti unaprijeđena oblast zaštite na radu u FBiH. Naime, predviđeno je formiranje Vijeća za zaštitu na radu, kojeg će činiti predstavnici Vlade FBiH, udruženja poslodavaca i sindikata, te istaknuti stručnjaci za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu. Vijeće će pratiti, analizirati i ocjenjivati sistem i politiku zaštite na radu, te pratiti učinke primjene ovoga zakona i o tome obavještavati Vladu FBiH.

  Nadalje, predviđen je institut procjene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini kod svih poslodavaca. Procjena rizika predstavlja sistematsko evidentiranje i procjenu svih faktora u procesu rada koji se odnose na moguće vrste štetnosti i opasnosti na radnim mjestima, koje mogu izazvati rizik od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika. Akt o procjeni rizika će predstavljati osnov za izradu internog akta o zaštiti na radu kod poslodavca. Također, predviđen je institut radnika za zaštitu na radu kod onih poslodavaca kod kojih postoje poslovi s povećanim rizikom. S tim u vezi, utvrđeni su poslovi, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu. Pored toga, utvrđen je i institut povjerenika za zaštitu na radu, kao predstavnika radnika s posebnim pravima u kontekstu provođenja poslova zaštite na radu kod poslodavca.

  Važnu ulogu u provođenju ovog zakona imat će i ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, koje će te poslove obavljati na osnovu dozvole koju će izdavati Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Također, propisan je i zdravstveni nadzor, odnosno poslovi specifične zdravstvene zaštite radnika. Propisano je da poslodavac posebno osigurava od rizika nesreće i povrede na radu radnike koji obavljaju poslove s povećanim rizikom, utvrđene internim aktom o zaštiti na radu, radi obezbjeđenja naknade štete, u skladu sa zakonom.

  Predviđeno je da će odredbe ovog zakona biti primjenjivane i na pripadnike Oružanih snaga i policijske službenike, do donošenja posebnih propisa, osim u slučaju da su odredbe ovog zakona u suprotnosti s propisima koji regulišu službu u Oružanim snagama i policiji. Kada je u pitanju određena tehnička dokumentacija, propisano je da poslodavac ne može staviti u promet ili upotrebu sredstva za rad ili opasne materije ukoliko ne pribavi uputstva za sigurnu upotrebu i rukovanje. Predviđeno je da inspekcijski nadzor nad izvršavanjem ovog zakona vrše nadležne inspekcije. U tom smislu, propisano je postupanje nadležnih inspektora, kao i kaznene odredbe za slučaj neizvršavanja obaveza u skladu sa ovim zakonom. O ovom zakonu postignut je visok stepen saglasnosti svih uključenih aktera, te njegovo usvajanje predstavlja nastavak reforme radnog zakonodavstva u Federaciji BiH. S ciljem popune primjene zakona bit će donesen veći broj provedbenih akata.

  Također, i poslodavci su dužni u roku od 12 mjeseci donijeti odgovarajuće podzakonske akte. Primjena ovog zakona će generalno unaprijediti oblast zaštite na radu u FBiH, te konkretno doprinijeti sprječavanju nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja na svakom radnom mjestu. To će i dodatno doprinijeti ostvarivanju cilja ovog zakona, a to je osiguranje takvih uslova na radu kojima u najvećoj mogućoj mjeri biti smanjeni rizici na radu i i postignuti uslovi koji stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje radnika, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

  IzvorNAP
  Zenica
  overcast clouds
  1 ° C
  1 °
  1 °
  100 %
  0.5kmh
  95 %
  čet
  21 °
  pet
  22 °
  sub
  14 °
  ned
  14 °
  pon
  14 °

  Posljednje objavljeno

  Naučnici predviđaju: Šta će na kraju biti sa koronavirusom?

  Jedan od najznačajnijih britanskih naučnika, Patrick Vallance, smatra da će koronavirus vjerovatno postati stalno oboljenje poput gripe ako vakcina protiv ovog virusa...

  Krizni štab FBiH traži od političkih stranaka da ne organizuju predizborne skupove

  Iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva apeluju na političke stranke da u predizbornoj kampanji smanje fizičke kontakte ljudi, odnosno da ne održavaju...

  Potrošio novac u kockarnici pa prijavio da mu je ukraden

  Policijski službenici Policijske stanice Brod utvrdili su da je M.H. sa područja Žepča lažno prijavio da mu je ukraden novčanik sa novcem,...

  Muškarac najljepše živi pored žene koja mu stalno “zvoca”

  Naučnici su dokazali da su žene koje posjeduju jake ličnosti pravi dragulj za partnera. Prema studiji, takva žena znatno smanjuje rizik od...