Trudnice više slušaju svoju mamu nego doktora

Objavljeno prije 5 mjeseci

Tradicionalno uvjerenje da žene slušaju članove porodice više od savjeta članova porodice, majke koje su svoju djecu rađale u zadnjih 40 godina ipak, iako često nesvjesno, radije prihvataju savjete starijih.

Istraživanje pokazuje da su za razliku od njih, žene koje su majkama psotale u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća raije slušale članove oproodice u odnosu na savjete nauke.

Ono što posebno iznenađuje jeste činjenica da moderne majke, one koje su djecu dobile u posljednih deset godina, prihvataju savjete s obje strane te su ga proširivcale i savjetima sa interneta, časopisa, knjiga uz savjete doktora i članova porodice.