13.9 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  clear sky
  13.9 ° C
  13.9 °
  13.9 °
  65 %
  1.5kmh
  9 %
  pon
  14 °
  uto
  11 °
  sri
  9 °
  čet
  9 °
  pet
  11 °

  Utvrđen javni interes za izgradnju dionica autoceste Tarčin – Konjic i Tunel Prenj

  Utvrđen javni interes za izgradnju dionica autoceste Tarčin – Konjic i Tunel Prenj

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela dvije odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dvije dionice autoceste na Koridoru Vc. Riječ je o dionicama autoceste Tarčin – Konjic u dužini od 20,2 km, te tunela Prenj dužine 12 km.

  Također, utvrđeno je da je korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovih objekata JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, te mu je naloženo da pokrene eksproprijacijske postupke.
  Kako je obrazloženo, nova odluka za dionicu Tarčin – Konjic je potrebna jer je došlo do izmjene projektnog rješenja, kao i izmjene i dopune elaborata eksproprijacije za potrebu izgradnje poddionice Ivan-Ovčari, a kojim su obuhvaćene nove parcele ili pak dijelovi ranije potrebnih parcela u manjim površinama.

  Utvrđivanje javnog interesa za dionicu tunela Prenj bilo je potrebno radi omogućavanja pokretanja postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici.
  Stupanjem na snagu ove dvije odluke, prestaju da važe ranije donosene o utvrđivanju javnog interesa za dionice Tarčin – Konjic i tunel Prenj, a radi propisanih rokova i pokretanja postupka eksproprijacije.
  Autoceste FBiH će, u skladu sa svojim Trogodišnjim planom poslovanja za period 2022-2024. godina, osigurati sredstva za realizaciju ovih odluka.

  Donesena uredba o postupku dokazivanja ispunjenosti uslova za imenovanje u ustanovama Socijalne zaštite FBIH

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Uredbu o postupku dokazivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova za imenovanje u tijela uprave, nadzora i rukovodstva u federalnim ustanovama socijalne zaštite.

  Ovom uredbom detaljnije se uređuje postupak imenovanja upravnih i nadzornog odbora, te direktora u ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH, kao i način dokazivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova i nepostojanja zakonskih zapreka za imenovanje na navedene pozicije.

  Odredbe ovog propisa primjenjuju se na postupak i procedure imenovanja na pozicije predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora, kao i na poziciju direktora u federalnim ustanovama socijalne zaštite u skladu sa odredbama Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH. Kandidat za imenovanje na ove pozicije dužan je dokazati ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kao i nepostojanje zapreka za imenovanje na način i po postupcima utvrđenim odredbama ove uredbe.

  Uredba obuhvata postupak definisanja sadržaja i objave javnog konkursa, potom postupak prijavljivanja na javni konkurs, kao i postupak provjeravanja ispunjenosti uslova, te postupak izbora i imenovanja. Stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

  U obrazloženju je navedeno da je odredbama Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH utvrđeno da će Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti propis kojim će utvrditi bliže uslove u pogledu postupka za dokazivanje ispunjenosti opštih i posebnih uslova, te potrebne dokumentacije za imenovanje na utvrđene pozicije u federalnim ustanovama socijalne zaštite. Inače, ovaj zakon stupio je na snagu u augustu ove godine.
  Također, donošenjem ovog provedbenog akta osigurava se jedinstveno i transparentno postupanje u provođenju postupka imenovanja tijela uprave, nadzora i rukovođenja u federalnim ustanovama socijalne zaštite.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela dvije odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dvije dionice autoceste na Koridoru Vc. Riječ je o dionicama autoceste Tarčin – Konjic u dužini od 20,2 km, te tunela Prenj dužine 12 km.

  Također, utvrđeno je da je korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovih objekata JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, te mu je naloženo da pokrene eksproprijacijske postupke.
  Kako je obrazloženo, nova odluka za dionicu Tarčin – Konjic je potrebna jer je došlo do izmjene projektnog rješenja, kao i izmjene i dopune elaborata eksproprijacije za potrebu izgradnje poddionice Ivan-Ovčari, a kojim su obuhvaćene nove parcele ili pak dijelovi ranije potrebnih parcela u manjim površinama.

  Utvrđivanje javnog interesa za dionicu tunela Prenj bilo je potrebno radi omogućavanja pokretanja postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici.
  Stupanjem na snagu ove dvije odluke, prestaju da važe ranije donosene o utvrđivanju javnog interesa za dionice Tarčin – Konjic i tunel Prenj, a radi propisanih rokova i pokretanja postupka eksproprijacije.
  Autoceste FBiH će, u skladu sa svojim Trogodišnjim planom poslovanja za period 2022-2024. godina, osigurati sredstva za realizaciju ovih odluka.

  Donesena uredba o postupku dokazivanja ispunjenosti uslova za imenovanje u ustanovama Socijalne zaštite FBIH

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Uredbu o postupku dokazivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova za imenovanje u tijela uprave, nadzora i rukovodstva u federalnim ustanovama socijalne zaštite.

  Ovom uredbom detaljnije se uređuje postupak imenovanja upravnih i nadzornog odbora, te direktora u ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH, kao i način dokazivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova i nepostojanja zakonskih zapreka za imenovanje na navedene pozicije.

  Odredbe ovog propisa primjenjuju se na postupak i procedure imenovanja na pozicije predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora, kao i na poziciju direktora u federalnim ustanovama socijalne zaštite u skladu sa odredbama Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH. Kandidat za imenovanje na ove pozicije dužan je dokazati ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kao i nepostojanje zapreka za imenovanje na način i po postupcima utvrđenim odredbama ove uredbe.

  Uredba obuhvata postupak definisanja sadržaja i objave javnog konkursa, potom postupak prijavljivanja na javni konkurs, kao i postupak provjeravanja ispunjenosti uslova, te postupak izbora i imenovanja. Stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

  U obrazloženju je navedeno da je odredbama Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH utvrđeno da će Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti propis kojim će utvrditi bliže uslove u pogledu postupka za dokazivanje ispunjenosti opštih i posebnih uslova, te potrebne dokumentacije za imenovanje na utvrđene pozicije u federalnim ustanovama socijalne zaštite. Inače, ovaj zakon stupio je na snagu u augustu ove godine.
  Također, donošenjem ovog provedbenog akta osigurava se jedinstveno i transparentno postupanje u provođenju postupka imenovanja tijela uprave, nadzora i rukovođenja u federalnim ustanovama socijalne zaštite.

  Posljednje objavljeno