13.5 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  overcast clouds
  13.5 ° C
  13.5 °
  13.5 °
  94 %
  1.5kmh
  93 %
  sri
  16 °
  čet
  23 °
  pet
  27 °
  sub
  30 °
  ned
  22 °

  Utvrđen prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH

  Utvrđen prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Među razlozima za donošenje Zakona po hitnom postupku je i taj što je on bitan ne samo za stabilnost penzijskog sistema već i za cjelokupan reformski proces u Federaciji BiH. Od usvajanja ovog zakona zavisi sudbina 400 hiljada penzionera i još najmanje toliko članova njihovih porodica, kao i nastavak realizacije Reformske agende.
  Posljedice eventualnog neusvajanja osjetili bi svi penzioneri, a novi zakon uvodi potpunu pravičnost i red u penzijski sistem, a posebno je bitno istaknuti da donosi finansijsku stabilnost. Također, njegovo donošenje u redovnoj parlamentarnoj proceduri moglo bi izazvati štetne posljedice za penzijski sistem i Federaciju BiH.

  Zakon polazi od smjernica baziranih na nepovoljnim prognozama socijalne održivosti penzijskog sistema u Federaciji BiH i pokazanim lošim demografskim izgledima. Naime, Strategija reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, koju je usvojio Parlament FBiH, procijenila je da će se, ako postojeći penzijski sistem u FBiH ne bude reformiran i ako budu nastavljeni umjereni ekonomski i demografski trendovi, pad radnosposobnog stanovništva odraziti na pad zaposlenih/osiguranika i prihoda od doprinosa. To će, prema postojećem sistemu „koeficijenta“ (tj. isplati onoliko sredstava koliko ih ima) nužno imati odraza na buduću visinu penzija.

  Osnovni cilj Zakona je da se populaciji od 410.000 građana – penzionera, koji su decenijama gradili i stvarali društvene vrijednosti, omoguće redovne i blagovremene isplate penzija i garantuju im prava, prvenstveno ona koja su utvrđena sporazumom potpisanim između Vlade FBiH i Saveza penzionera, a koja su ugrađena i u Prijedlog zakona.
  Jedna od novih odredaba, u odnosu na ranije razmatran tekst Zakona, jeste utvrđena vrijednost opšteg boda u visini od 14 KM.

  Penzija će biti usklađivane 15. aprila svake godine, u visini zbira 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta realnog bruto društvenog proizvoda u FBiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, i najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje.

  Najviše penzije neće biti usklađivane/povećavane sve dok najniži iznos penzije ne dostigne 1/5 iznosa najviše ostvarene po Zakonu. Vanredno usklađivanje može biti provedeno jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog bruto društvenog proivoda u prethodne dvije kalendarske godine veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita budžeta FBiH, a najviše do 50 posto stope rasta realnog BDP u prethodnoj godini.

  Takođe, najniža i zagarantovana penzija usklađuju se prema članu 79., a ne s troškovima života. Izuzetno, ukoliko postoje finansijske mogućnosti, Vlada FBiH može posebnom odlukom povećati iznos najniže penzije i u većem procentu, a najviše do stope rasta realnog BDP u prethodnoj godini.

  Predviđena je mogućnost da, u skladu s finansijskim mogućnostima, sredstava za ostvarivanje prava iz PIO i rada FZPIO, budu korištena i za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou FBiH.

  Korisnicima prava – penzija ostvarenih do 31.7.1998. godine bit će povećan zakonski iznos penzija za 10 posto, a onima koji su prava ostvarili od 31.7.1998. do 31.12.2007. godine za 5 posto.

  Reforma sistema PIO i donošenje novog Zakona su neophodni obzirom na nepovoljne prognoze socijalne održivosti penzijskog sistema u FBiH i procijenjene loše demografske izglede.

  Glavni izazovi reforme penzijskog sistema u FBiH su ublažavanje efekata starenja stanovništva na penzijski sistem, smanjenje preranog odlaska iz svijeta rada, utvrđivanje pravednijeg izračuna penzija prema plaćenom doprinosu, pravedniji odbitak za prijevremenu penziju i stimulacija ostanka u sferi rada, te sprečavanja i ublažavanje pada adekvatnosti penzija u FBiH.

  Među osnovnim postavkama Zakona su uvođenje novog sistema utvrđivanja visine penzija kroz bodovnu formulu, te da će visina penzije biti bazirana na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima.

  Vrijednost opšteg boda (14 KM) se usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plate u Federaciji BiH u prethodnoj godini, dok se penzije doživotno usklađuju prema članu 79.

  Uvodi se trezorsko poslovanje nosioca osiguranja. Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevali bi se na jedan budžetski račun s kojeg bi bile isplaćivane penzije.

  Proširen je penzioni obuhvat na sve vrste naknada na koje se plaća doprinos za PIO i preračunavaju se u staž/bodove, čime se povečava broj bodova, a time i visina penzije.

  Zakon uvodi jednokratno pravo na posmrtninu u visini prosječne penzije.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Među razlozima za donošenje Zakona po hitnom postupku je i taj što je on bitan ne samo za stabilnost penzijskog sistema već i za cjelokupan reformski proces u Federaciji BiH. Od usvajanja ovog zakona zavisi sudbina 400 hiljada penzionera i još najmanje toliko članova njihovih porodica, kao i nastavak realizacije Reformske agende.
  Posljedice eventualnog neusvajanja osjetili bi svi penzioneri, a novi zakon uvodi potpunu pravičnost i red u penzijski sistem, a posebno je bitno istaknuti da donosi finansijsku stabilnost. Također, njegovo donošenje u redovnoj parlamentarnoj proceduri moglo bi izazvati štetne posljedice za penzijski sistem i Federaciju BiH.

  Zakon polazi od smjernica baziranih na nepovoljnim prognozama socijalne održivosti penzijskog sistema u Federaciji BiH i pokazanim lošim demografskim izgledima. Naime, Strategija reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, koju je usvojio Parlament FBiH, procijenila je da će se, ako postojeći penzijski sistem u FBiH ne bude reformiran i ako budu nastavljeni umjereni ekonomski i demografski trendovi, pad radnosposobnog stanovništva odraziti na pad zaposlenih/osiguranika i prihoda od doprinosa. To će, prema postojećem sistemu „koeficijenta“ (tj. isplati onoliko sredstava koliko ih ima) nužno imati odraza na buduću visinu penzija.

  Osnovni cilj Zakona je da se populaciji od 410.000 građana – penzionera, koji su decenijama gradili i stvarali društvene vrijednosti, omoguće redovne i blagovremene isplate penzija i garantuju im prava, prvenstveno ona koja su utvrđena sporazumom potpisanim između Vlade FBiH i Saveza penzionera, a koja su ugrađena i u Prijedlog zakona.
  Jedna od novih odredaba, u odnosu na ranije razmatran tekst Zakona, jeste utvrđena vrijednost opšteg boda u visini od 14 KM.

  Penzija će biti usklađivane 15. aprila svake godine, u visini zbira 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta realnog bruto društvenog proizvoda u FBiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, i najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje.

  Najviše penzije neće biti usklađivane/povećavane sve dok najniži iznos penzije ne dostigne 1/5 iznosa najviše ostvarene po Zakonu. Vanredno usklađivanje može biti provedeno jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog bruto društvenog proivoda u prethodne dvije kalendarske godine veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita budžeta FBiH, a najviše do 50 posto stope rasta realnog BDP u prethodnoj godini.

  Takođe, najniža i zagarantovana penzija usklađuju se prema članu 79., a ne s troškovima života. Izuzetno, ukoliko postoje finansijske mogućnosti, Vlada FBiH može posebnom odlukom povećati iznos najniže penzije i u većem procentu, a najviše do stope rasta realnog BDP u prethodnoj godini.

  Predviđena je mogućnost da, u skladu s finansijskim mogućnostima, sredstava za ostvarivanje prava iz PIO i rada FZPIO, budu korištena i za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou FBiH.

  Korisnicima prava – penzija ostvarenih do 31.7.1998. godine bit će povećan zakonski iznos penzija za 10 posto, a onima koji su prava ostvarili od 31.7.1998. do 31.12.2007. godine za 5 posto.

  Reforma sistema PIO i donošenje novog Zakona su neophodni obzirom na nepovoljne prognoze socijalne održivosti penzijskog sistema u FBiH i procijenjene loše demografske izglede.

  Glavni izazovi reforme penzijskog sistema u FBiH su ublažavanje efekata starenja stanovništva na penzijski sistem, smanjenje preranog odlaska iz svijeta rada, utvrđivanje pravednijeg izračuna penzija prema plaćenom doprinosu, pravedniji odbitak za prijevremenu penziju i stimulacija ostanka u sferi rada, te sprečavanja i ublažavanje pada adekvatnosti penzija u FBiH.

  Među osnovnim postavkama Zakona su uvođenje novog sistema utvrđivanja visine penzija kroz bodovnu formulu, te da će visina penzije biti bazirana na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima.

  Vrijednost opšteg boda (14 KM) se usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plate u Federaciji BiH u prethodnoj godini, dok se penzije doživotno usklađuju prema članu 79.

  Uvodi se trezorsko poslovanje nosioca osiguranja. Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevali bi se na jedan budžetski račun s kojeg bi bile isplaćivane penzije.

  Proširen je penzioni obuhvat na sve vrste naknada na koje se plaća doprinos za PIO i preračunavaju se u staž/bodove, čime se povečava broj bodova, a time i visina penzije.

  Zakon uvodi jednokratno pravo na posmrtninu u visini prosječne penzije.

  Posljednje objavljeno